A Torregrossa en BTT. De Linyola al Poal, Sidamon i Torregrossa – 44 Km

Recorregut en btt per les terres del Pla d’Urgell a través de camps de cereals, de blat de moro i d’arbres fruiters, entre els quals destaquen les pomeres i les pereres. La ruta passa per típics pobles de la comarca com Sidamon, el Poal i Torregrossa. A Linyola, es poden visitar dos museus del Pagès i veure unes interessants exposicions d’antigues eines del camp, fins a Torregrossa en Btt.

De Linyola al Torregrossa(en btt), Sidamon i Torregrossa

Distància: 44,98 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta: 2 hores 54 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 63 m – Baixant: 63 m

Altidud:  màxima: 244 m  –  mínima:209 m

 

Galeria de imatges de Torregrossa. http://www.torregrossa.cat/ca/administracio/ajuntamenttorregrossa/galeria-dimatges/t-226

Turisme a Torregrossa: http://www.torregrossa.cat/ca/administracio/ajuntamenttorregrossa/turisme/92710.html 

 

 

[CA] De Linyola al Poal, Sidamon i Torregrossa en btt

Recorregut per les terres del Pla d’Urgell a través de camps de cereals, de blat de moro i d’arbres fruiters, entre els quals destaquen les pomeres i les pereres. La ruta passa per típics pobles de la comarca com Sidamon, el Poal i Torregrossa en bicicleta. A Linyola, es poden visitar dos museus del Pagès i veure unes interessants exposicions d’antigues eines del camp.
Ruta senyalitzada parcialment. De Linyola a Torregrossa en btt.

L’itinerari comença a Linyola -s’hi arriba des de Mollerussa per la carretera local LP-3322-, on es pot visitar la seva església parroquial i els museus del Pagès d’Antoni Mas i de Josep Maria Martí.

0,00 km (244 m). Linyola. Complex poliesportiu de Linyola, a l’oest de la població. Es pren el carrer de la Creueta en direcció S fins a una cruïlla de carrers, ja al final del casc urbà. Se surt de l’encreuament pel camí de Lleida en direcció SO deixant el carrer del Sitjar i el camí dels Arcs a la dreta. Es continua per una pista, sempre cap al SO, en direcció al Poal. Es deixen trencalls secundaris a ambdues bandes.

3,75 km (209 m). Es troba una cruïlla a prop de la torre de l’Estrella i es tomba a mà esquerra (S). Es deixa un desviament a la dreta i es passen dues granges.

4,67 km (211 m). Bifurcació. S’agafa la pista de més a la dreta (SO) i es continua cap al poble del Poal (km 5,40, 215 m), que es creua pel centre seguint a la dreta (O) per l’avinguda de Catalunya fins a la plaça de Catalunya i l’Ajuntament, on es gira a l’esquerra (S) passant pel costat de l’església. Se surt del Poal pel costat del camp d’esports i es continua per la pista en direcció S.

6,88 km (217 m). Al següent encreuament, davant de can Miret, es gira a l’esquerra (SE). El trajecte discorre envoltat de camps de cereals. A la dreta, es veuen també fileres d’arbres fruiters. 600 m més enllà, la pista tomba a la dreta (S).

7,93 km (228 m). S’arriba al canal de la Séquia Tercera del Canal d’Urgell i es troba un pont que no s’ha de travessar. Cal continuar a l’esquerra en direcció SE seguint el canal. S’accedeix al punt d’unió (km 9,20, 229 m) entre la Séquia Tercera, per on se circula, i el canal auxiliar d’Urgell. Es prossegueix a mà dreta, sempre cap al S/SO, vorejant aquest darrer canal. Diversos desviaments a mà esquerra (E) permeten anar al Palau d’Anglesola, on val la pena contemplar la façana de cal Massot, casa senyorial del segle XVIII, l’església neoclàssica de Sant Joan Baptista (1802), l’ermita de Santa Llúcia i l’edifici de la Cooperativa del Camp, obra de Cèsar Martinell.

11,38 km (228 m). Cruïlla de pistes. Cal girar a l’esquerra (SE) i apartar-se del canal. 600 m més enllà (km 11,98, 229 m), es gira bruscament a la dreta (SO). En arribar davant de l’autovia A-2 (km 12,90, 229 m), es pren a la dreta l’accés al pont, que es creua. Després es continua recte per una pista de terra.

13,45 km (230 m). De seguida, uns metres més endavant, es desemboca a una altra pista: es gira a la dreta (O) en direcció al canal, que es travessa per un pont. Es creua la via del tren per un pas a nivell sense barreres i s’entra a Sidamon, on el canal transcorre subterràniament (km 15,45, 226 m). Es gira cap al S, es passa per davant de l’Ajuntament i es creua la carretera N-II. Se surt del poble i es torna a prendre la pista que voreja el canal -que se seguirà durant 7 km-, mantenint-lo sempre a l’esquerra (E).

20,87 km (224 m). Cruïlla de pistes. Després d’un tram de lleugera pujada, el canal gira al SO (a la dreta). Es travessa la cruïlla recte i se segueix el canal.

21,52 km (223 m). Cruïlla: cal girar a l’esquerra (S). De seguida es desemboca a la carretera LV-2001, que es pren a la dreta (SO) per entrar a Torregrossa, ja a les envistes.

22,50 km (228 m). S’accedeix a Torregrossa, a la plaça de l’Ajuntament, davant de l’església de l’Assumpció, on s’acaba l’itinerari d’anada i des d’on cal tornar al punt de sortida de l’excursió desfent el camí.

44,98 km (244 m). Complex poliesportiu de Linyola, punt de partida i final de l’itinerari.

 

[ES] De Linyola al Poal, Sidamon y Torregrossa en Bicicleta

Recorrido por las tierras del Pla d’Urgell a través de campos de cereales, de maíz y de árboles frutales, entre los que destacan los manzanos y los perales. La ruta pasa por típicos pueblos de la comarca como Sidamon, el Poal y Torregrossa. En Linyola, se pueden visitar dos museos del Pagès (campesino) y ver unas interesantes exposiciones de antiguas herramientas del campo.
Ruta señalizada parcialmente.

El itinerario comienza en Linyola -población a la que se llega desde Mollerussa por la carretera local LP-3322-, donde se puede visitar su iglesia parroquial y los museos del Pagès de Antoni Mas y de Josep Maria Martí.

0,00 km (244 m). Linyola. Complejo polideportivo de Linyola, al oeste de la población. Se toma la calle de la Creueta en dirección S hasta un cruce de calles, ya al final del casco urbano. Se sale del cruce por el camino de Lleida en dirección SO dejando la calle del Sitjar y el camino de Els Arcs a la derecha. Se continúa por una pista, siempre hacia el SO, en dirección al Poal. Se dejan desvíos secundarios a ambos lados.

3,75 km (209 m). Se encuentra un cruce cerca de la torre de L’Estrella y se gira a la izquierda (S). Se deja un desvío a la derecha y se pasan dos granjas.

4,67 km (211 m). Bifurcación. Se coge la pista de más a la derecha (SO) y se continúa hacia el pueblo del Poal (km 5,40, 215 m), que se cruza por el centro siguiendo a la derecha (O) por la avenida de Catalunya hasta la plaza de Catalunya y el Ayuntamiento, donde se gira a la izquierda (S) pasando junto a la iglesia. Se sale del Poal por el lado del campo de deportes y se continúa por la pista en dirección S.

6,88 km (217 m). En el siguiente cruce, delante de Can Miret, se gira a la izquierda (SE). El trayecto discurre rodeado de campos de cereales. A la derecha, se ven también hileras de árboles frutales. 600 m más allá, la pista gira a la derecha (S).

7,93 km (228 m). Se llega al canal de la Séquia Tercera del Canal d’Urgell y se encuentra un puente que no se debe atravesar. Hay que seguir a la izquierda en dirección SE siguiendo el canal. Se accede al punto de unión (km 9,20, 229 m) entre la Séquia Tercera, por donde se circula, y el canal auxiliar de Urgell. Se prosigue a la derecha, siempre hacia el S/SO, bordeando este último canal. Varios desvíos a mano izquierda (E) permiten ir al Palau d’Anglesola, donde vale la pena contemplar la fachada de Cal Massot, casa señorial del siglo XVIII, la iglesia neoclásica de Sant Joan Baptista (1802), la ermita de Santa Llúcia y el edificio de la Cooperativa del Camp, obra de Cèsar Martinell.

11,38 km (228 m). Cruce de pistas. Hay que girar a la izquierda (SE) y apartarse del canal. 600 m más allá (km 11,98, 229 m), se gira bruscamente a la derecha (SO). Al llegar frente a la autovía A-2 (km 12,90, 229 m), se toma a la derecha el acceso al puente, que se cruza. Después se sigue recto por una pista de tierra.

13,45 km (230 m). Enseguida, unos metros más adelante, se desemboca en otra pista: se gira a la derecha (O) en dirección al canal, que se atraviesa por un puente. Se cruza la vía del tren por un paso a nivel sin barreras y se entra en Sidamon, donde el canal transcurre subterráneamente (km 15,45, 226 m). Se gira hacia el S, se pasa por delante del Ayuntamiento y se cruza la carretera N-II. Se sale del pueblo y se vuelve a tomar la pista que bordea el canal -que se seguirá durante 7 km-, manteniéndolo siempre a la izquierda (E).

20,87 km (224 m). Cruce de pistas. Después de un tramo de ligera subida, el canal gira al SO (a la derecha). Se atraviesa el cruce recto y se sigue el canal.

21,52 km (223 m). Cruce: hay que girar a la izquierda (S). Enseguida se llega a la carretera LV-2001, que se toma a la derecha (SO) para entrar en Torregrossa, ya a la vista.

22,50 km (228 m). Se accede a la plaza de L’Ajuntament de Torregrossa, frente a la iglesia de L’Assumpció, donde se acaba el itinerario de la ida y desde donde hay que volver al punto de salida de la excursión deshaciendo el camino.

44,98 km (244 m). Complejo polideportivo de Linyola, punto de partida y final del itinerario.

 

[EN] From Linyola to El Poal, Sidamon and Torregrossa by bike

A route around the lands of Pla d’Urgell through fields of cereals, maize and fruit trees, notably apple and pear trees. The route passes through picturesque villages such as Sidamon, El Poal and Torregrossa. In Linyola we can visit the two Peasant Museums (Museus del Pagès), and see interesting displays of old farming implements.
Partially marked trail.

A Torregrossa en btt

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/de-linyola-al-poal-sidamon-i-torregrossa-6672506