De Riells a Santa Fe del Montseny

De Riells a Santa Fe del Montseny

Distància: 40,1 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta:

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 1474 m – Baixant: 1474 m

Altidud:  màxima: 1233 m  –  mínima:411 m

[CA] De Riells a Santa Fe del Montseny

Aquest itinerari recorre una zona de gran bellesa del Parc Natural del Montseny, un espai declarat Reserva Natural de la Biosfera per la UNESCO. El notable desnivell existent entre Riells i Santa Fe, els canvis d’orientació dels vessants i la pluviositat del massís provoquen una esplèndida gradació d’ambients paisatgístics. Val la pena passejar una mica pels voltants de Santa Fe de Montseny i, si es té temps, visitar el Centre d’Informació del Parc a can Casades. És un recorregut d’envergadura, llarg i de fort desnivell que utilitza pistes en bon estat i trams de sender fàcil. A l’hivern, pot haver-hi neu.
Ruta senyalitzada parcialment.

La ruta comença a l’esplanada del davant de l’església abacial de Sant Martí de Riells. A Riells s’hi arriba des de Breda prenent la carretera GIV-5521 en direcció NO, i Breda es troba al peu de la GI-552 entre la Batllòria i Arbúcies.

0,00 km (487 m). Sant Martí de Riells. Cal prendre la pista ampla que neix al costat de la carretera GIV-5521 i es dirigeix cap al NE. L’itinerari va pujant de forma molt regular deixant a dreta i esquerra desviacions secundàries tenint sempre al sud els frondosos boscos del turó de Morou.

0,98 km (541 m). Can Pere Arnau. Es continua cap amunt seguint sempre la pista principal que descriu nombroses llaçades per guanyar alçada. Es passa pel costat del puig dels Esqueis de la Burra (km 3,80, 732 m), que queda a migdia, i es continua remuntant cap al NO.

4,15 km (751 m). Bifurcació. Es deixa a la dreta un trencall per on es tornarà més tard i se segueix en direcció NO vorejant can Bernat (km 4,40, 741 m). Es creua el torrent de Bernat i se segueix pujant descrivint àmplies llaçades tot deixant desviacions a l’esquerra i a la dreta.

5,98 km (893 m). Bifurcació en un revolt molt pronunciat. Es continua a la dreta (NO i després NE) canviant totalment el sentit de la marxa.

6,67 km (929 m). Al petit collet de la Ventosa es desemboca a la pista que ve del pla de la Llet i d’Arbúcies. Cal prendre-la a l’esquerra (SO). Se segueix el camí principal i es deixa un trencall a la dreta (N).

7,09 km (956 m). Revolt pronunciat a la dreta. Cal seguir recte, cap al SO.

8,04 km (984 m). Se surt al camí del mas dels Vimeters, es continua recte tot deixant la masia a l’esquerra. Se segueix el camí principal deixant trencalls secundaris a banda i banda, sempre en pujada superant unes quantes rampes fortes però curtes. Mes amunt es fa una llarga ziga-zaga i se surt a l’esplanada de Santa Fe. Vorejant can Lleonart es desemboca a la carretera de Sant Celoni a Viladrau, que es pren cap a l’esquerra per entrar a Santa Fe.

11,50 km (1.127 m). Santa Fe de Montseny, en un entorn magnífic. Un cop visitat aquest indret, es torna a la carretera, es gira a la dreta (NO), es deixa a la dreta el trencall per on s’ha arribat i, seguint la carretera s’arriba al pla de l’Espinal.

12,90 km (1.233 m). Pla de l’Espinal. S’abandona la carretera i es gira a la dreta (E) tot passant pel costat de la casa del Convent. Se segueix la pista ampla que travessa una magnífica avetosa amb faigs on hi ha les fonts de les Gatelledes i del Conill. La pista baixa adaptant-se al relleu a base de revolts.

17,10 km (1.007 m). Coll de Te, en una esplanada ampla. Es gira pronunciadament al SO seguint la pista principal que es dirigeix a Arbúcies deixant l’accés a l’Hostal de Coll d Te a la dreta. Entre l’arbreda, es pot veure una immensa panoràmica que s’estén fins als Pirineus.

Es continua la llarga baixada seguint sempre la pista ampla, dibuixant llaçades contínues sobre la carena del turó de Grenys (o d’Arenys, segons les fonts), primer pel seu vessant oest, després per l’est.

23,40 km (582 m). Trencall d’accés a la masia del Vilar. Es gira pronunciadament a la dreta. Se segueix descendint deixant aquest mas a l’esquerra. Més avall es deixa un trencall que du a can Puig a la dreta (24,27 km, 536 m) i un altre que du a can Barnic a l’esquerra. Cal parar atenció a la propera desviació.

25,77 km (446 m). Atenció, abans d’iniciar un revolt encaixonat i molt pronunciat a l’esquerra, s’abandona la pista principal i es trenca a la dreta (S) per un camí menys marcat flanquejat per dues barres verticals de ferro que puja suaument i després remunta amb més força deixant desviacions secundàries a l’esquerra que porten al torrent del Sot de Roters. Després d’una rampa forta, es passa pel costat de la font de Canaleta i es desemboca a una pista més ampla.

27,13 km (512 m). Pista d’Arbúcies al Veïnat de França. Cal prendre-la a la dreta (O i tot seguit S) passant pel costat de can Pla (km 27,27, 520 m). La pista gira a l’est. Cal seguir el camí principal, en baixada, deixant trencalls a dreta i esquerra que duen a les masies de l’entorn.

28,47 km (464 m). Pla de Can Pere Parès. Es desemboca a la pista que puja d’Arbúcies. Cal continuar recte i parar compte a la propera desviació.

29,07 km (413 m). Bifurcació. Es canvia de pista girant i baixant a la dreta per una drecera. Aquest és el punt més baix del recorregut. Ara l’itinerari es dirigeix planerament cap al SO, en direcció a can Torrent.

30,45 km (446 m). Es deixa a mà esquerra l’accés a la masia de can Torrent i es continua per la dreta (O) iniciant una llarga i regular pujada per la pista de Fontdellops, masia on s’arriba al km 33,65 (722 m) després de deixar 4 desviacions a mà esquerra.

Passat l’accés a la casa, se surt a una bifurcació. Cal continuar cap a l’esquerra (S), en pujada i pel costat d’una piscina. Més amunt (772 m), es deixa una desviació secundària a l’esquerra i, una mica més enllà, es deixa un camí a la dreta.

34,57 km (827 m). Coll de la Coma. Just abans d’arribar a la carena, cal deixar un camí a la dreta. Es creua una pista que segueix per la carena i es continua pel camí que baixa recte en direcció S, just per l’altre vessant, entre l’espès alzinar. Més avall es passa pel costat dels corrals de Pere Arnau (en ruïnes); se segueix cap a ponent i de seguida es retroba el camí de l’anada, que es desfà fins a tornar a Riells.

40,12 km (487 m). Sant Martí de Riells, punt de partida i final de l’itinerari.

Més informació

[ES] De Riells a Santa Fe de Montseny

Este itinerario recorre una zona de gran belleza del Parque Natural del Montseny, un espacio declarado Reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO. El notable desnivel existente entre Riells y Santa Fe, los cambios de orientación de las laderas y la pluviosidad del macizo provocan una espléndida gradación de ambientes paisajísticos. Vale la pena pasear un poco por los alrededores de Santa Fe de Montseny y, si se dispone de tiempo, visitar el Centro de Información del Parque en Can Casades. Es un recorrido de envergadura, largo y de fuerte desnivel, con pistas en buen estado y tramos de sendero fácil. En invierno, puede haber nieve.
Ruta señalizada parcialmente.

La ruta empieza en la explanada de delante de la iglesia abacial de Sant Martí de Riells. A Riells se llega desde Breda tomando la carretera GIV-5521 en dirección NO. A su vez, Breda se encuentra al pie de la GI-552 entre la Batllòria y Arbúcies.

0,00 km (487 m). Sant Martí de Riells. Hay que tomar la pista ancha que nace junto a la carretera GIV-5521 y se dirige hacia el NE. El itinerario va subiendo de forma muy regular dejando a derecha e izquierda desviaciones secundarias teniendo siempre en el sur los frondosos bosques de la colina de Morou.

0,98 km (541 m). Can Pere Arnau. Se continúa hacia arriba siguiendo siempre la pista principal que describe numerosas lazadas para ganar altura. Se pasa junto al monte de Els Esqueis de la Burra (km 3,80, 732 m), que queda a mediodía, y se sigue remontando hacia el NO.

4,15 km (751 m). Bifurcación. Se deja a la derecha un desvío por donde se volverá más tarde y se sigue en dirección NO bordeando Can Bernat (km 4,40, 741 m). Se cruza el torrente de Bernat y se sigue subiendo describiendo amplias lazadas y dejando desviaciones a izquierda y derecha.

5,98 km (893 m). Bifurcación en una curva muy pronunciada. Se continúa a la derecha (NO y después NE) cambiando totalmente el sentido de la marcha.

6,67 km (929 m). En el pequeño collado de La Ventosa se desemboca en la pista que viene de El Pla de la Llet y de Arbúcies. Hay que tomarla a la izquierda (SO). Se sigue el camino principal y se deja un desvío a la derecha (N).

7,09 km (956 m). Curva pronunciada a la derecha. Hay que seguir recto, hacia el SO.

8,04 km (984 m). Se sale al camino del Mas de Els Vimeters, se sigue recto dejando la masía a la izquierda. Se sigue el camino principal dejando desvíos secundarios a ambos lados, siempre en subida, superando algunas rampas fuertes pero cortas. Mes arriba se describe un largo zigzag y se sale en la explanada de Santa Fe. Bordeando can Lleonart se llega a la carretera de Sant Celoni a Viladrau, que se toma hacia la izquierda para entrar en Santa Fe.

11,50 km (1.127 m). Santa Fe de Montseny, en un entorno magnífico. Una vez visitado este lugar, se vuelve a la carretera, se gira a la derecha (NO), se deja a la derecha el desvío por donde se ha llegado y, siguiendo la carretera se llega al llano de L’Espinal.

12,90 km (1.233 m). Llano de L’Espinal. Se abandona la carretera y se gira a la derecha (E) pasando por el lado de la casa de El Convent. Se sigue la pista ancha que atraviesa un magnífico abetar con hayas donde están las fuentes de la Gatelleda y de El Conill. La pista baja adaptándose al relieve a base de curvas.

17,10 km (1.007 m). Coll de Te, en una explanada ancha. Se gira pronunciadamente el SO siguiendo la pista principal que se dirige a Arbúcies dejando el acceso al Hostal de Coll de Te a la derecha. Entre la arboleda se puede ver una inmensa panorámica que se extiende hasta los Pirineos.

Se continúa la larga bajada siguiendo siempre la pista ancha, dibujando lazadas continuas sobre el lomo de la colina de Grenys (o de Arenys, según las fuentes), primero por su vertiente oeste, luego por el este.

23,40 km (582 m). Desvio de acceso a la masía de El Vilar. Se sigue descendiendo dejando la masía a la izquierda. Más abajo se deja un desvío a la derecha que lleva a Can Puig (24,27 km, 536 m) y otro que lleva a Can Barnic a la izquierda. Hay que prestar atención a la próxima desviación.

25,77 km (446 m). Atención, antes de iniciar una curva encajonado y muy pronunciada a la izquierda, se abandona la pista principal y se gira a la derecha (S) por un camino menos marcado flanqueado por dos pilonas de hierro que sube suavemente y luego remonta con más fuerza, dejando desviaciones secundarias a la izquierda que llevan al torrente del Sot de Roters. Después de una rampa fuerte, se pasa por el lado de la fuente de Canaleta y se desemboca en una pista más ancha.

27,13 km (512 m). Pista de Arbúcies al Veïnat de França. Hay que tomarla a la derecha (O, y a continuación S) pasando junto a Can Pla (km 27,27, 520 m). La pista gira al este. Hay que seguir el camino principal, en bajada, dejando desvíos a derecha e izquierda que llevan a las masías del entorno.

28,47 km (464 m). Pla de Can Pere Parès. Se desemboca en la pista que sube de Arbúcies. Hay que seguir recto y tener cuidado con la próxima desviación.

29,07 km (413 m). Bifurcación. Se cambia de pista girando y bajando a la derecha por un atajo. Este es el punto más bajo del recorrido. Ahora el itinerario se dirige llanamente hacia el SO, en dirección a Can Torrent.

30,45 km (446 m). Se deja a mano izquierda el acceso a la masía de Can Torrent y se sigue por la derecha (O) iniciando una larga y regular subida por la pista de Fontdellops, masía donde llega en el km 33,65 (722 m) después de dejar 4 desviaciones a mano izquierda.

Pasado el acceso a la casa se sale a una bifurcación. Hay que seguir hacia la izquierda (S), en subida, bordeando una piscina. Más arriba (772 m), se deja una desviación secundaria a la izquierda y, un poco más allá, se deja un camino a la derecha.

34,57 km (827 m). Coll de la Coma. Justo antes de llegar al lomo de la sierra hay que dejar un camino a la derecha. Se cruza una pista que sigue por la cresta y se continúa por el camino que baja recto en dirección S, por la otra vertiente, entre un espeso encinar. Más abajo se pasa por el lado de los corrales de Pere Arnau (en ruinas); se sigue hacia poniente y enseguida se reencuentra el camino de la ida, que se deshace hasta Riells.

40,12 km (487 m). Sant Martí de Riells, punto de partida y final del itinerario.

Más información

[EN] From Riells to Santa Fe de Montseny and Can Torrent through the Montseny Natural Park

The itinerary covers a zone of extraordinary beauty in the Montseny Natural Park, which has been declared a Natural Biosphere Reserve by UNESCO. It is worth a stroll around Santa Fe de Montseny and, if time allows, a visit to the Park Information Centre at Can Casades. It is a long, steep itinerary. The tracks are in good condition and the paths are easy. In winter, there might be some snow.
Partially marked trail.

Btt,Btt

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/de-riells-a-santa-fe-del-montseny-26694644