De Tórrec a la cova de la Vansa – 4 km

Curta i agradable excursió, no mancada de certes peripècies -totes de fàcil resolució- que té com a finalitat la visita de la casa troglodita construïda a la gran balma de la Vansa. Tòrrec és un petit nucli del municipi de Vilanova de Meià (Noguera), situat a l’E del terme, a l’esquerra del riu de Tòrrec, afluent del Segre. Col·locat sobre d’un turó enmig de barrancades clivellades pels torrents, conserva un aire pintoresc amb carrerons estrets, cases de pedra i racons suggeridors. La població es concentra al nucli urbà i a les quatre masies situades als Planells i a la vall dels Colomers. Té una petita església dedicada a Sant Isidre. L’interès cultural i paisatgístic del lloc mereix una actuació decidida en la recuperació dels accessos a la cova i en la consolidació i neteja de la casa de la Vansa i de la seva ermita.

De Tórrec a la cova de la Vansa

Distància: 4,41 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta: 1 hora 15 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 131 m – Baixant: 131 m

Altidud:  màxima: 542 m  –  mínima:464 m

[CA] De Tòrrec a la cova de la Vansa

Curta i agradable excursió, no mancada de certes peripècies -totes de fàcil resolució- que té com a finalitat la visita de la casa troglodita construïda a la gran balma de la Vansa. Tòrrec és un petit nucli del municipi de Vilanova de Meià (Noguera), situat a l’E del terme, a l’esquerra del riu de Tòrrec, afluent del Segre. Col·locat sobre d’un turó enmig de barrancades clivellades pels torrents, conserva un aire pintoresc amb carrerons estrets, cases de pedra i racons suggeridors. La població es concentra al nucli urbà i a les quatre masies situades als Planells i a la vall dels Colomers. Té una petita església dedicada a Sant Isidre. L’interès cultural i paisatgístic del lloc mereix una actuació decidida en la recuperació dels accessos a la cova i en la consolidació i neteja de la casa de la Vansa i de la seva ermita.
Ruta no senyalitzada.

El punt de sortida és davant de l’església de Sant Isidre, a l’entrada del nucli de Tòrrec. S’arriba a aquesta població prenent la carretera que neix al PK 10,9 de la C-74, entre Artesa de Segre i el port de Comiols, una mica més amunt de Montargull.

0,00 km (539 m). Des de la placeta de l’Església de Sant Isidre es baixa cap a la plaça Major (vistes a mà dreta sobre els barrancs i la cova d la Vansa), es fa una ziga-zaga dreta-esquerra i pel carrer limítrof del nucli, que gira al S, es va a trobar el camí que neix passats dos coberts situats a mà dreta. El camí gira totalment i es dirigeix al NE vorejant la base de la costa d’en Roig per una obaga frondosa. Als 830 m es conflueix amb el camí de les Masies. Es continua endavant, recte.

1,12 km (511 m), 16 min. Es desemboca en un revolt pronunciat d’una pista procedent de Tòrrec. Cal girar a l’esquerra (NO) deixant la pista i prenent un corriol assenyalat amb fites que baixa decididament cap al barranc de les Planes, creua un camí inferior i gira al NE vorejant per sota un petit espadat. Al cap de poc es troba una mànega de conducció d’aigua que se seguirà fins abans de la cova de la Vansa. Es creua el rierol del barranc de les Planes una mica més amunt d’on ho fa el tub (1,30 km, 479 m) i es gira totalment a l’esquerra (O) per donar la volta a la l’espatlla del serrat del Botiguer.

1,56 km (494 m), 25 min. Just en girar cap al N per voltar l’esperó hi ha una bifurcació. Es continua per mà dreta, seguint la conducció d’aigua (després es tornarà a aquest punt). El caminoi s’endinsa per l’obaga en suau baixada cap al riuet de Fontfreda o de Tòrrec (NE, bosc espès), que es creua pel costat d’on ho fa la mànega.

2,16 km (490 m), 34 min. Es creua el riuet de Fontfreda. Es remunta la riba de l’altra banda i es troba una desviació (fites) que es pren cap a l’esquerra (O) tot deixant la conducció d’aigua. S’és sota la cinglera meridional del serrat de Gramenet o de la Vansa, on hi ha la balma. El bosc per on passa el corriol s’espesseix. Cal cercar el pas anant arran de paret. Primer es troba l’accés als corrals del mas, situats directament sota la balma (2,33 km), poc després (2,47 km) hi ha l’accés a la casa.

La casa, de la qual resten en peu diverses habitacions situades en dues plantes, la cuina -i el forn de pa-, pertanyia a l’antiga Baronia de la Vansa que agrupava Tòrrec, Boada i Lluçars. En el terme de la jurisdicció abunden les balmes, algunes d’elles habitades des de la prehistòria fins ben entrat el segle XX, com la de la Vansa. Aquest conjunt d’habitatges disposava d’una església pròpia, Santa Maria de la Vansa, troglodita, les ruïnes de la qual es troben a poca distància de l’espluga gran, en un nivell inferior i d’accés molt complicat a causa de la vegetació.

Cal sortir del lloc anant a cercar el camí de ferradura que provenia del barranc de Tartera, seguint la direcció que es duia a l’arribada, és a dir, tenint a la dreta la balma i a l’esquerra, i a sota, el riu de Fontfreda. Es fa una petita ziga-zaga. La vegetació complica una mica l’accés al camí, que cal identificar per les lloses i pedres que conformen el seu ferm i pels petits murs de contenció lateral. En sortir del bosc el camí es fa ben visible.

2,83 km (483 m), 45 min. Barranc de Tartera, on es conflueix amb un camí que ve del N. Es gira a l’esquerra (S i després NE), es baixa al riu de Fontfreda, que es creua per unes roques que permeten no mullar-se, i es conflueix amb el camí d’anada, poc abans de girar la carena del serrat (3,04 km, 494 m). Se segueix l’itinerari ja fet fins al revolt del camí de les Masies (abans 1,12 km, ara 3,47 km). Per variar el recorregut es torna a Tòrrec seguint la pista ampla i deixant el camí de vinguda a la dreta. Una drecera que es troba a la dreta al cap de 50 m (fites) permet tallar el revolt. De nou a la pista, es va cap al S.

4,41 km (539 m) 1 h 15 min. Placeta de l’Església de Sant Isidre de Tòrrec. Final del recorregut.

 

[ES] De Tòrrec a la cueva de la Vansa

Corta y agradable excursión, no carente de ciertas peripecias -todas de fácil resolución- que tiene como finalidad la visita de la casa troglodita construida en la cavidad rocosa de la Vansa. Tòrrec es un pequeño núcleo del municipio de Vilanova de Meià (Noguera), situado al E del término, a la izquierda del río de Tòrrec, afluente del Segre. Colocado sobre una colina en medio de barrancos agrietados por los torrentes, conserva un aire pintoresco con callejuelas estrechas, casas de piedra y rincones sugerentes. La población se concentra en el casco urbano y en las cuatro masías situadas en Planells y en el valle de Els Colomers. Tiene una pequeña iglesia dedicada a san Isidro. El interés cultural y paisajístico del lugar merece una actuación decidida en la recuperación de los accesos a la cueva y en la consolidación y limpieza de la casa de la Vansa y de su ermita.
Ruta no señalizada.

El punto de salida se situa frente a la iglesia de Sant Isidre, a la entrada del núcleo de Tòrrec. Se llega a esta población tomando la carretera que nace en el PK 10,9 de la C-74, entre Artesa de Segre y el puerto de Comiols, un poco más arriba de Montargull.

0,00 km (539 m). Desde la plaza Església de Sant Isidre se baja hacia la plaza Major (vistas a mano derecha sobre los barrancos y la cueva de la Vansa), se hace un zigzag derecha-izquierda y por la calle limítrofe del núcleo, que gira en S, se va a encontrar el camino que nace pasados dos cubiertos situados a mano derecha. El camino gira totalmente y se dirige al NE bordeando la base de la costa De’n Roig por una umbría frondosa. A los 830 m se confluye con el camino de Les Masies. Se sigue adelante, recto.

1,12 km (511 m), 16 min. Se desemboca en una curva pronunciada de una pista procedente de Tòrrec. Hay que girar a la izquierda (NO) dejando la pista y tomando un sendero señalado con hitos que baja decididamente hacia el barranco de Els Plans, cruza un camino inferior y gira al NE bordeando por debajo un pequeño acantilado. Al poco se encuentra una manguera de conducción de agua que se seguirá hasta antes de la cueva de la Vansa. Se cruza el arroyo del barranco de Les Planes un poco más arriba de donde lo hace el tubo (1,30 km, 479 m) y se gira totalmente a la izquierda (O) para dar la vuelta a la cresta del Serrat del Botiguer.

1,56 km (494 m), 25 min. Justo al girar hacia el N para sortear el espolón hay una bifurcación. Se continúa por la derecha, siguiendo la conducción de agua (después se volverá a este punto). El sendero se adentra por la umbría en suave bajada hacia el arroyo de Fontfreda o de Tòrrec (NE, bosque espeso), que se cruza al lado de donde lo hace la manguera.

2,16 km (490 m), 34 min. Se cruza el arroyo de Fontfreda. Se remonta la orilla del otro lado y se encuentra una desviación (hitos) que se toma hacia la izquierda (O) dejando la conducción de agua. Se está bajo el risco meridional de la sierra de Gramenet o de la Vansa, donde hay la cueva. El bosque por donde pasa el sendero se espesa. Hay que buscar el paso yendo a pie de pared. Primero se encuentra el acceso a los corrales de la casa, situados directamente bajo la gruta (2,33 km), poco después (2,47 km) hay el acceso a la casa.

La casa, de la que quedan en pie varias habitaciones situadas en dos plantas, la cocina -y el horno de pan-, pertenecía a la antigua Baronía de la Vansa que agrupaba Tòrrec, Boada y Lluçars. En el término de la jurisdicción abundan las grutas, algunas de ellas habitadas desde la prehistoria hasta bien entrado el siglo XX, como la de la Vansa. Este conjunto de viviendas disponía de una iglesia propia, Santa Maria de la Vansa, troglodita, las ruinas de la qual se encuentran a poca distancia de la cueva grande, a un nivel inferior y de acceso muy complicado debido a la vegetación.

Hay que salir del lugar yendo a buscar el camino de herradura que provenía del barranco de Tartera, siguiendo la dirección que se llevaba a la llegada, es decir, teniendo a la derecha la cueva y a la izquierda, y debajo, el río de Fontfreda. Se hace un pequeño zigzag. La vegetación complica un poco el acceso al camino, que hay que identificar por las losas y piedras que conforman su firme y por los pequeños muros de contención lateral. Al salir del bosque el camino se hace bien visible.

2,83 km (483 m), 45 min. Barranco de Tartera, donde se confluye con un camino que viene del N. Se gira a la izquierda (S y después NE), se baja al río de Fontfreda, que se cruza por unas rocas que permiten no mojarse, y se confluye con el camino de ida, poco antes de girar la cresta de la loma (3,04 km, 494 m). Se sigue el itinerario ya hecho hasta la curva del camino de las Masías (antes 1,12 km, ahora 3,47 km). Para variar el recorrido se vuelve a Tòrrec siguiendo la pista ancha y dejando el camino de venida a la derecha. Un atajo que se encuentra a la derecha a los 50 m (hitos) permite cortar la curva. De nuevo en la pista, se va hacia el S.

4,41 km (539 m) 1 h 15 min. Plazuela de la iglesia de Sant Isidre de Tòrrec. Final del recorrido.

Senderisme, A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-torrec-a-la-cova-de-la-vansa-25955802