Sant Joan Samora (Bicicleta) 17 Km

De Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora

Distància: 17,36 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: una hora 45 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 402 m – Baixant: 402 m

Altidud:  màxima: 270 m  –  mínima:93 m

[CA] De Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora

Recorregut en bicicleta tot terreny per les suaus ondulacions del nord del Penedès, al llindar de la divisòria amb les comarques de l’Anoia i del Baix Llobregat. L’itinerari permet gaudir d’un entorn relativament ben conservat on els conreus de secà, les vinyes i els fruiters s’alternen amb grans masies i petits nuclis rurals, un escenari amable, harmoniosament disposat sota el magnífic teló de fons de Montserrat. Hi destaquen els indrets de Sant Joan Samora i del Salt.
Ruta senyalitzada parcialment.

El punt de sortida és Sant Llorenç d’Hortons. A aquesta població s’hi pot arribar seguint la BV-2249 des de Gelida o la sortida 26 de l’autopista AP-7. També s’hi arriba des d’Igualada seguint la C-15 i la B-224. Un cop al poble, es pot aparcar el vehicle a redós de l’església parroquial.

0,00 km (198 m). Espai d’aparcament al costat de l’església parroquial de Sant Llorenç. Se surt cap a la carretera pujant pel carrer de Catalunya. Cal seguir la BV-2249 cap a la dreta (al nord-oest) en direcció a Igualada. En sortir del nucli urbà es pren, a la dreta, un carril bici lateral que voreja el polígon industrial del Torrent Fondo.

1,50 km (249 m). Rotonda. Es gira a la dreta (N) pel camí asfaltat que, 60 m enllà, baixa a les cases de Torrent Fondo (2,00 km, 224 m). Es deixa la barriada a mà dreta; una mica més enllà s’uneix al recorregut el sender GR 5 senyalitzat amb marques blanques i vermelles i provinent de Sant Llorenç. Se seguirà durant un tram. La pista segueix baixant cap al fons de la riera de Cal Simó.

3,30 km (145 m). Es passa la riera i s’emprèn una pujada forta per la pista cimentada fins a l’alçada de la masia de ca n’Esteve de la Riera, on el terreny s’aplana. Es deixa l’accés al mas a l’esquerra (3,60 km, 184 m) i es continua avançant. L’itinerari gira al N-NO i aviat es gaudeix d’una magnífica vista emmarcada pel vessant sud de Montserrat.

5,40 km (267 m). Bifurcació. Es gira bruscament cap a la dreta deixant a l’esquerra el GR 5 que es dirigeix a Masquefa. Aquest punt és la cota màxima de la ruta. Ara ve un curt descens i després el terreny s’aplana; cal anar seguint la pista principal, sempre en direcció S-SE, tot deixant trencalls a dreta i esquerra.

8,16 km (171 m). Es desemboca al camí asfaltat que comunica Sant Llorenç d’Hortons amb Sant Joan Samora. Es gira cap a l’esquerra (E) en decidida baixada fins al pont del torrent de Can Bosc (cota 124 m); passat aquest punt s’emprèn una pujada fins a la carretera d’accés a Sant Joan.

9,28 km (175 m). Carretera BV-2251 a tocar de Sant Joan Samora, barriada del municipi de Sant Llorenç d’Hortons. Es gira a la dreta (S) i immediatament després es torça a l’esquerra i s’entra al nucli de cases pel carrer de les Flors. En la confluència amb el carrer del Pi es gira a l’esquerra i es pren la pista que du a l’església de Sant Joan. Fent un revolt de mig cercle es franqueja el torrent de Sant Joan, primer en baixada i després en pujada.

10,28 km (188 m). Sant Joan, església romànica de presència harmoniosa situada en un indret lleugerament elevat, amb bones vistes sobre l’entorn. L’accés a l’edifici està tancat; es poden demanar les claus a Can Valls de Sant Joan Samora. Es retorna a Sant Joan Samora; ara se segueix el carrer del Pi fins al carrer de Santa Anna, prolongació de la carretera BV-2251 que s’esvaeix una mica més endavant, al final del nucli de cases. Es gira a l’esquerra (S) per aquest carrer; s’acaba l’asfalt i es continua pel camí de Can Rimundet tot deixant un trencall a la dreta que du a can Carafí. Se segueix recte, seguint la pista principal fins que s’és a can Rimundet (12,43 km, 144 m).

El camí gira a l’esquerra i voreja aquest mas històric deixant-lo a la dreta. Es baixa la valleta del torrent de la Rierussa fins a prop del viaducte del tren d’alta velocitat, es gira a la dreta (O) i es troba un trencall a l’esquerra (12,89 km, 97 m) que, si es pren, condueix fins al fons de la riera. Remuntant el curs de l’aigua uns 100 m enrere, al N, es troba el Salt, pintoresc saltant d’aigua en un indret abans bucòlic. Cal tornar a la pista i continuar. Es creua la riera per sobre del salt; girant cap al sud i, després, al SO, s’emprèn una pujada forta fins als plans de Can Mata, on es torna a tenir una magnífica vista de l’entorn i de Montserrat. Se segueix la pista cap a ponent deixant a la dreta un trencall que porta a can Mata (14,52 km, 177 m) i, més enllà, un altre a l’esquerra (14,90, 187 m) que condueix a can Batllevell, des d’on ve el GR 5 provinent de Gelida i que s’acompanyarà fins a Sant Llorenç.

15,60 km (208 m). Carretera BV-2249 de Gelida a Sant Llorenç d’Hortons. Cal seguir-la cap a la dreta uns 700 m fins que s’arriba al poble; prenent qualsevol carrer que vagi bé es fa cap al punt de sortida.

17,37 km (198 m). Església de Sant Llorenç, punt inicial de l’itinerari. Aquí s’acaba l’excursió.

Més informació

[ES] De Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora

Recorrido en bicicleta de montaña por las suaves ondulaciones del norte del Penedès, en el umbral de la divisoria con las comarcas del Anoia y Baix Llobregat. El itinerario permite disfrutar de un entorno relativamente bien conservado donde los cultivos de secano, las viñas y los frutales se alternan con grandes masías y pequeños núcleos rurales, un escenario amable, armoniosamente dispuesto bajo el magnífico telón de fondo de Montserrat. Destacan los parajes de Sant Joan Samora y del Salt.
Ruta señalizada parcialmente.

El punto de salida es Sant Llorenç d’Hortons. A esta población se puede llegar siguiendo la BV-2249 desde Gelida o la salida 26 de la autopista AP-7. También se llega desde Igualada siguiendo la C-15 y la B-224. Una vez en el pueblo, se puede aparcar el vehículo al abrigo de la iglesia parroquial.

0,00 km (198 m). Espacio de aparcamiento al lado de la iglesia parroquial de Sant Llorenç. Se sale hacia la carretera subiendo por la calle de Catalunya. Hay que seguir la BV-2.249 hacia la derecha (en el noroeste) en dirección a Igualada. Al salir del casco urbano se toma, a la derecha, un carril bici lateral que bordea el polígono industrial del Torrent Fondo.

1,50 km (249 m). Rotonda. Se gira a la derecha (N) por el camino asfaltado que, 60 m más allá, baja a las casas de Torrent Fondo (2,00 km, 224 m). Se deja la barriada a mano derecha; un poco más allá se une al recorrido el sendero GR 5 señalizado con marcas blancas y rojas y proveniente de Sant Llorenç. Se seguirá durante un tramo. La pista sigue bajando hacia el fondo del torrente de Cal Simó.

3,30 km (145 m). Se pasa el torrente y se emprende una subida fuerte por la pista de cemento hasta la altura de la masía de Ca n’Esteve de la Riera, donde el terreno se aplana. Se deja el acceso al mas a la izquierda (3,60 km, 184 m) y se continúa avanzando. El itinerario gira al N-NO y pronto se disfruta de una magnífica vista enmarcada por la vertiente sur de Montserrat.

5,40 km (267 m). Bifurcación. Se gira bruscamente hacia la derecha dejando a la izquierda el GR 5 que se dirige a Masquefa. Este punto es la cota máxima de la ruta. Ahora viene un corto descenso y después el terreno se aplana; hay que ir siguiendo la pista principal, siempre en dirección S-SE, dejando desvíos a derecha e izquierda.

8,16 km (171 m). Se desemboca al camino asfaltado que comunica Sant Llorenç de Hortons con Sant Joan Samora. Se gira hacia la izquierda (E) en decidida bajada hasta el puente del torrente de Can Bosc (cota 124 m); pasado este punto se emprende una subida hasta la carretera de acceso a Sant Joan.

9,28 km (175 m). Carretera BV-2251 cerca de Sant Joan Samora, barriada del municipio de Sant Llorenç d’Hortons. Se gira a la derecha (S) e inmediatamente después se tuerce a la izquierda y se entra en el núcleo de casas por la calle de las Flors. En la confluencia con la calle del Pi se gira a la izquierda y se toma la pista que lleva a la iglesia de Sant Joan. Haciendo una curva de medio círculo se franquea el torrente de Sant Joan, primero en bajada y luego en subida.

10,28 km (188 m). Sant Joan, iglesia románica de presencia armoniosa situada en un lugar ligeramente elevado, con buenas vistas sobre el entorno. El acceso al edificio está cerrado; se pueden pedir las llaves en Can Valls de Sant Joan Samora. Se retorna a Sant Joan Samora; ahora se sigue la calle del Pi hasta la calle de Santa Anna, prolongación de la carretera BV-2251 que se desvanece un poco más adelante, al final del núcleo de casas. Se gira a la izquierda (S) por esta calle; acaba el asfalto y se continúa por el camino de Can Rimundet dejando un desvío a la derecha que lleva a Can Carafí. Se sigue recto, siguiendo la pista principal hasta que se llega a Can Rimundet (12,43 km, 144 m).

El camino gira a la izquierda y bordea este mas histórico dejándolo a la derecha. Se baja el pequeño valle del torrente de la Rierussa hasta cerca del viaducto del tren de alta velocidad, se gira a la derecha (O) y se encuentra un desvío a la izquierda (12,89 km, 97 m) que, si se toma, conduce hasta el fondo del arroyo. Remontando el curso del agua unos 100 m atrás, el N, se encuentra el Salt, pintoresco salto de agua en un lugar antes bucólico. Hay que volver a la pista y continuar. Se cruza el arroyo por encima del salto; girando hacia el sur y, después, al SO, se emprende una subida fuerte hasta los llanos de Can Mata, donde se vuelve a tener una magnífica vista del entorno y de Montserrat. Se sigue la pista hacia poniente dejando a la derecha un desvío que lleva a Can Mata (14,52 km, 177 m) y, más allá, otro a la izquierda (14,90, 187 m) que conduce a Can Batllevell, desde donde viene el GR 5 proveniente de Gelida y que acompañará hasta Sant Llorenç.

15,60 km (208 m). Carretera BV-2249 de Gelida en Sant Llorenç d’Hortons. Hay que seguirla hacia la derecha unos 700 m hasta llegar al pueblo; tomando cualquier calle que vaya bien se hace hacia el punto de salida.

17,37 km (198 m). Iglesia de Sant Llorenç, punto inicial del itinerario. Aquí termina la excursión.

btt,btt

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/de-sant-llorenc-dhortons-a-sant-joan-samora-7363357