Olius per la vall del Cardener 10 Km. Solsona com a punt de partida

Passeig de Solsona a Olius per la vall del Cardener que visita dues importants mostres de l’arquitectura romànica de la comarca: l’ermita de Sant Honorat i l’església de Sant Esteve d’Olius. El nucli d’Olius compta també amb un cementiri d’estil modernista projectat per Bernadí Martorell. Aquest recorregut segueix el mateix camí que el GR 7 i està senyalitzat amb marques de pintura blanca i vermella.

De Solsona a Olius per la vall del Cardener

Distància: 10,82 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 2 hores 45 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 138 m – Baixant: 138 m

Altidud:  màxima: 680 m  –  mínima:554 m

[CA] De Solsona a Olius per la vall del Cardener

foto de Olius

Olius

Passeig de Solsona a Olius per la vall del Cardener que visita dues importants mostres de l’arquitectura romànica de la comarca: l’ermita de Sant Honorat i l’església de Sant Esteve d’Olius. El nucli d’Olius compta també amb un cementiri d’estil modernista projectat per Bernadí Martorell. Aquest recorregut segueix el mateix camí que el GR 7 i està senyalitzat amb marques de pintura blanca i vermella.
Ruta senyalitzada.

0,00 km (661 m). Solsona. Portal del Pont, fora muralla, al passeig de les Moreres, a l’entrada de llevant del nucli vell de la ciutat. Se surt en direcció NE passant pel pont sobre el riu Negre per l’avinguda del Pont o carretera de Manresa o de Bassella (C-26). A l’altra banda, es gira a l’esquerra (NO) pel carrer Verge de Fàtima, es creua el carrer del Sol i, immediatament després, es pren el trencall de mà dreta (NE) fins al cementiri de Solsona.

0,80 km (680 m), 0 h 12 min. Cementiri de Solsona. Cal deixar-lo a mà dreta i continuar en direcció NE fins a l’ermita de Sant Honorat per la pista que discorre en paral·lel a la carretera de Sant Llorenç de Morunys per la Llosa del Cavall.

1,16 km (664 m), 0 h 18 min. Ermita romànica de Sant Honorat. Davant, té una terrassa coberta, de construcció moderna, que la desfigura. Tanmateix, constitueix un bon aixopluc. Es continua en direcció NE fins que se surt a la carretera de Sant Llorenç, que se segueix en la mateixa direcció (NE) pel voral esquerre (O).

2,73 km (642 m), 0 h 40 min. Rotonda i cruïlla amb l’accés a la carretera de Manresa. Se segueix a la dreta (S/SE) per aquest vial i, immediatament després, s’agafa la pista que surt a mà esquerra en direcció NE senyalitzada amb les marques del GR 7. Més amunt, la pista gira a llevant. Es deixa un trencall a la dreta (S) i, en un revolt molt pronunciat, un altre a l’esquerra (N; km 3,55, 624 m, 0 h 52 min) que duu a Sant Joan. La pista prossegueix cap al SE. Es deixa l’accés al Marcús i a les masies del Pla d’Olius a la dreta (S).

4,53 km (600 m), 1 h 05 min. La Muntada. L’itinerari gira al S per la pista d’accés a la masia i, en 400 m, s’arriba a la carretera d’Olius, que se segueix a l’esquerra (N) fins a Olius, ja a tocar.

5,41 km (560 m), 1 h 15 min. Olius, fi del recorregut. Olius està situat a 565 m sobre el nivell del mar, al costat mateix del riu Cardener, dalt d’un airós turó des d’on es pot veure el final de l’embassament de Sant Ponç. Sant Esteve d’Olius és un notable exemplar del romànic llombard de la segona meitat del segle XI. El cementiri d’Olius, d’estil modernista, va ser projectat per Bernadí Martorell i inaugurat l’any 1919. Cal destacar que algunes tombes estan excavades a la roca. Es torna pel mateix camí en 1 h i 30 min.

10,82 km (661 m), 2 h 45 min. Solsona. Portal del Pont, punt de partida i final de l’itinerari.

 

 

[ES] De Solsona a Olius por el valle del Cardener

Paseo de Solsona a Olius por el valle del Cardener que visita dos importantes muestras de la arquitectura románica de la comarca: la ermita de Sant Honorat y la iglesia de Sant Esteve d’Olius. El núcleo de Olius cuenta también con un cementerio de estilo modernista proyectado por Bernadí Martorell. Este recorrido sigue el mismo camino que el GR 7 y está señalizado con marcas de pintura blanca y roja.
Ruta señalizada.

0,00 km (661 m). Solsona. Portal del Pont, fuera de la muralla, en el paseo de Les Moreres, en la entrada de levante del núcleo viejo de la ciudad. Se sale en dirección NE pasando por el puente sobre el río Negre por la avenida del Pont o carretera de Manresa o de Bassella (C-26). Al otro lado, se gira a la izquierda (NO) por la calle Verge de Fàtima, se cruza la calle del Sol y, inmediatamente después, se toma el desvío de la derecha (NE) hasta el cementerio de Solsona.

0,80 km (680 m), 0 h 12 min. Cementerio de Solsona. Hay que dejarlo a mano derecha y continuar en dirección NE hasta la ermita de Sant Honorat por la pista que discurre en paralelo a la carretera de Sant Llorenç de Morunys por la Llosa del Cavall.

1,16 km (664 m), 0 h 18 min. Ermita románica de Sant Honorat. Delante, tiene una terraza cubierta, de construcción moderna, que la desfigura. Sin embargo, constituye un buen cobijo. Se continúa en dirección NE hasta que se sale a la carretera de Sant Llorenç, que se sigue en la misma dirección (NE) por el arcén izquierdo (O).

2,73 km (642 m), 0 h 40 min. Rotonda y cruce con el acceso a la carretera de Manresa. Se sigue a la derecha (S/SE) por este vial e, inmediatamente después, se toma la pista que sale a mano izquierda en dirección NE señalizada con las marcas del GR 7. Más arriba, la pista gira a levante. Se deja un desvío a la derecha (S) y, en una curva muy pronunciada, otro a la izquierda (N; km 3,55, 624 m, 0 h 52 min) que lleva a Sant Joan. La pista prosigue hacia el SE. Se deja el acceso al Marcús y a las masías del Pla d’Olius a la derecha (S).

4,53 km (600 m), 1 h 05 min. La Muntada. El itinerario gira al S por la pista de acceso a la masía y, en 400 m, se llega a la carretera de Olius, que se sigue a la izquierda (N) hasta Olius, ya muy cerca.

5,41 km (560 m), 1 h 15 min. Olius, fin del recorrido. Olius está situado a 565 m sobre el nivel del mar, al lado del río Cardener, sobre una airosa colina desde donde se puede ver el final del embalse de Sant Ponç. Sant Esteve d’Olius es un notable ejemplar del románico lombardo de la segunda mitad del siglo XI. El cementerio de Olius, de estilo modernista, fue proyectado por Bernadí Martorell y inaugurado en 1919. Hay que destacar que algunas tumbas están excavadas en la roca. Se vuelve por el mismo camino en 1 h 30 min.

10,82 km (661 m), 2 h 45 min. Solsona. Portal del Pont, punto de partida y final del itinerario.

 

[EN] From Solsona to Olius by vall del Cardener

An itinerary from Solsona to Olius through the Cardener valley which visits two important examples of the Romanesque architecture of the district: the hermitage of Sant Honorat and the church of Sant Esteve d’Olius. The town of Olius also has a cemetery in the Art Nouveau style designed by Bernadí Martorell.
Marked trail.

senderisme, A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-solsona-a-olius-6672769