De Capafonts a la cova de les Gralles – 5 Km

La vasta plana adossada al litoral mediterrani circumdada per un amfiteatre de muntanyes que és el Camp de Tarragona, està dividida en tres comarques. La més meridional és el Baix Camp. La línia costanera d’aquesta comarca, la Costa Daurada, és coneguda arreu; la part muntanyosa no queda enrere pel que fa a bellesa i atractius, un dels quals continua essent la solitud. La ruta que es proposa, curta i a l’abast de tots els caminants, fins i tot els més petits, visita un indret sorprenent del terme de Capafonts: la cova de les Gralles.

De Capafonts a la cova de les Gralles

Distància: 5,39 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: una hora 45 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 167 m – Baixant: 167 m

Altidud:  màxima: 874 m  –  mínima:715 m

 

[CA] De Capafonts a la cova de les Gralles

La vasta plana adossada al litoral mediterrani circumdada per un amfiteatre de muntanyes que és el Camp de Tarragona, està dividida en tres comarques. La més meridional és el Baix Camp. La línia costanera d’aquesta comarca, la Costa Daurada, és coneguda arreu; la part muntanyosa no queda enrere pel que fa a bellesa i atractius, un dels quals continua essent la solitud. La ruta que es proposa, curta i a l’abast de tots els caminants, fins i tot els més petits, visita un indret sorprenent del terme de Capafonts: la cova de les Gralles.
Ruta senyalitzada.

Cal situar-se a Capafonts per la bonica però cargolada carretera local TV-7041 que enllaça Alcover amb la C-14 entre Montblanc i Reus, o per la C-37 que ve de Valls (23 km des d’Alcover). També s’hi pot arribar per la T-704 venint per la carretera Prades-Alforja. S’hi arribi per on s’hi arribi, Capafonts és una bonica població situada a 750 m d’altitud, a la capçalera de la vall del riu Brugent, en ple massís de les muntanyes de Prades, on destaquen els relleus encinglerats dels Motllats, al SE del terme. El paisatge boscós, solcat aquí i allà pels conreus, guarda la bellesa pròpia d’una natura encara harmoniosa.

Des de Capafonts, s’ha de baixar per la carretera d’Alcover (la TV-7041) o pel camí que descendeix en direcció E fins al pronunciat revolt que descriu aquesta carretera sota la població. Una pista senyalitzada surt des d’aquesta corba en direcció SO.

0,00 km (719 m). Cal prendre, doncs, la pista que baixa suaument (SO) cap a la riera d’Horta seguint l’indicador La Mussara per la font de la Llúdriga. El camí desemboca a un gual cimentat on conflueix perpendicularment amb una altra pista i per on baixa l’aigua de la riera. Es gira a l’esquerra (SE) i es continua pel camí principal deixant petits trencalls que condueixen als horts que s’estenen entre la pista i la riera.

0,97 km (755 m), 0 h 15 min. Bifurcació: per la dreta (SO), un trencall puja per endinsar-se al bosc; cal seguir recte (SE) passant pel marge el cadenat que impedeix el pas dels vehicles. El camí es va apropant al curs de la riera, es deixa un trencall a l’esquerra, que es dirigeix a les Tosques, i s’arriba al punt on neix el sender que puja a la Mussara (km 1,58, 782 m, 0 h 25 min), per on se seguirà després. De moment, cal deixar-lo a mà dreta i continuar caminant fins al final de la pista, on, a l’esquerra, passat el llit de la riera i en un indret especialment frondós, es troba la font de la Llúdriga.

1,69 km (785 m), 0 h 28 min. Font de la Llúdriga. Després de fer-hi parada, es recula fins al senderó anterior, que es pren a l’esquerra (SO) anant pel bell mig del bosc. El sender puja fortament i en troba un altre (km 1,97, 829 m, 0 h 40 min): es continua a l’esquerra (SE). Aviat se superen dos revolts molt pronunciats i costeruts i el camí es torna planer. No gaire lluny, al fons del barranc, es pot veure la impressionant cúpula natural de la cova de les Gralles, destí de la caminada.

2,23 km (860 m), 0 h 50 min. Bifurcació indicada: per la dreta, el camí continua fins al cap de la serra dels Motllats i es dirigeix a la Mussara; per l’esquerra (S/SE), un desviament condueix a la cova de les Gralles en pocs minuts. Se segueix per aquest darrer senderó.

Als 450 m, el camí mor al llit del barranc. S’ha d’anar remuntant el curs del torrent entre blocs de pedra i troncs d’arbres caiguts. 100 m més amunt, es continua per sobre del marge dret, seguint la direcció de l’itinerari, i es passa pel mig de dues obertures, la primera ben estreta, entre els grossos blocs de pedra que barren l’accés a la cova de les Gralles, on s’arriba finalment.

2,70 km (874 m), 1 h. Cova de les Gralles. L’indret, d’una grandiositat sorprenent, convida al silenci i al recolliment. Es tracta d’una enorme balma excavada per l’aigua del torrent de la Font Nova, un amfiteatre natural tancat per una cúpula semiesfèrica situada a uns 60 m del terra. A sota, una delicada formació de travertí, o pedra tosca, emergeix de la platja fluvial. Depenent de l’època de l’any, el degotall del torrent pot esdevenir un petit salt d’aigua que arriba en forma de pluja. Es torna pel mateix camí.

5,40 km (719 m), 1 h 45 min. Revolt de la carretera TV-7041 a sota de Capafonts, punt de partida i final de l’itinerari.

 

 

[ES] De Capafonts a la cueva de Les Gralles

La vasta llanura adosada al litoral mediterráneo circundada por un anfiteatro de montañas que es el Camp de Tarragona, está dividida en tres comarcas. La más meridional es el Baix Camp. La línea costera de esta comarca, la Costa Daurada, es ampliamente conocida; la parte montañosa no se queda atrás en cuanto a belleza y atractivos, uno de los cuales sigue siendo la soledad. La ruta que se propone, corta y al alcance de todos los caminantes, incluso los más pequeños, visita un lugar sorprendente del municipio de Capafonts: la cueva de Les Gralles.
Ruta señalizada.

Hay que situarse en Capafonts por la bonita pero serpenteante carretera local TV-7041 que enlaza Alcover con la C-14 entre Montblanc y Reus, o por la C-37 que viene de Valls (23 km desde Alcover). También se puede llegar por la T-704 viniendo por la carretera Prades-Alforja. Se llegue por donde se llegue, Capafonts es una bonita población situada a 750 m de altitud, en la cabecera del valle del río Brugent, en pleno macizo de las montañas de Prades, donde destacan los relieves verticales de Els Motllats, al SE del término. El paisaje boscoso, surcado aquí y allá por los cultivos, guarda la belleza propia de una naturaleza aún armoniosa.

Desde Capafonts, hay que bajar por la carretera de Alcover (la TV-7041) o por el camino que desciende en dirección E hasta la pronunciada curva que describe esta carretera debajo de la población. Una pista señalizada sale desde esta curva en dirección SO.

0,00 km (719 m). Hay que salir, pues, por la pista que baja suavemente (SO) hacia el torrente de Horta siguiendo el indicador La Mussara por la fuente de la Llúdriga. El camino desemboca en un vado de cemento, donde confluye perpendicularmente con otra pista y por donde baja el agua del torrente. Se gira a la izquierda (SE) y se continúa por el camino principal dejando pequeños desvíos que conducen a los huertos que se extienden entre la pista y el torrente.

0,97 km (755 m), 0 h 15 min. Bifurcación: por la derecha (SO), un desvío sube para adentrarse en el bosque; hay que seguir recto (SE) pasando por el lado del candado que impide el paso de los vehículos. El camino se va acercando al curso del torrente, se deja un desvío a la izquierda, que se dirige a Les Tosques, y se llega al punto donde nace el sendero que sube a la Mussara (km 1,58, 782 m, 0 h 25 min), por donde se seguirá después. De momento, hay que dejarlo a mano derecha y continuar caminando hasta el final de la pista, donde, a la izquierda, pasado el lecho del torrente y en un lugar especialmente frondoso, se encuentra la fuente de la Llúdriga.

1,69 km (785 m), 0 h 28 min. Fuente de la Llúdriga. Después de una relajante parada, se retrocede hasta el sendero anterior, que se toma a la izquierda (SO) yendo por el interior del bosque. El sendero sube fuertemente y se llega a una bifurcación (km 1,97, 829 m, 0 h 40 min): se sigue a la izquierda (SE). Pronto se superan dos curvas muy pronunciadas y empinadas y el camino se vuelve llano. No muy lejos, en el fondo del barranco, se puede ver la impresionante cúpula natural de la cueva de Les Gralles, destino de la caminata.

2,23 km (860 m), 0 h 50 min. Bifurcación indicada: por la derecha, el camino continúa hasta después de la sierra de Els Motllats y se dirige a la Mussara; por la izquierda (S/SE), un desvío conduce a la cueva de Les Gralles en pocos minutos. Se sigue por este último sendero.

A los 450 m, el camino muere en el lecho del barranco. Hay que ir remontando el curso del torrente entre bloques de piedra y troncos de árboles caídos. 100 m más arriba, hay que continuar por encima del margen derecho, siguiendo la dirección del itinerario, y pasar por en medio de dos aperturas, la primera muy estrecha, entre los grandes bloques de piedra que cierran el acceso a la cueva de Les Gralles, donde se llega finalmente.

2,70 km (874 m), 1 h. Cueva de Les Gralles. El lugar, de una grandiosidad sorprendente, invita al silencio y al recogimiento. Se trata de una enorme gruta excavada por el agua del torrente de la Font Nova, un anfiteatro natural cerrado por una cúpula semiesférica situada a unos 60 m del suelo. Debajo, una delicada formación de travertino, o piedra pómez, emerge de la playa fluvial. Dependiendo de la época del año, el goteo del torrente puede convertirse en un pequeño salto de agua que llega en forma de lluvia. Se vuelve por el mismo camino.

5,40 km (719 m), 1 h 45 min. Curva de la carretera TV-7041 debajo de Capafonts, punto de partida y final del itinerario.

 

 

[EN] From Capafonts to the Cave of Les Gralles

The vast plain that backs onto the Mediterranean coastal range, and ringed by an amphitheatre of mountains known as El Camp de Tarragona, is divided into three regions. The most southerly one is the Baix Camp. The coastline of this particular region, the Costa Daurada, is known everywhere, but the mountainous area bears worthy comparison as regards beauty and attractions, one of which remains its solitude. The route proposed, a short one well within the capabilities of the average hiker, even the smallest ones, visits a surprising locality in the municipal area of Capafonts. During the walk you should take extra care to pass as quietly as possible in order not to frighten the fauna, in addition to leaving everything as neat and tidy as you found it.
Marked trail.

Make for Capafonts along the lovely, if winding, TV-7041 local road that links Alcover with the C-14 between Montblanc and Reus, or with the C-37 that comes from Valls (23 km from Alcover). You can also get there along the T-704, coming along the Prades to Alforja road. Whichever point you come from, Capafonts is a lovely town standing at an altitude of 750 m, at the head of the valley of the River Brugent, right in the heart of the massif of the Prades mountain range, a future Nature Park, outstanding in which are the craggy profiles of Els Motllats, to the south-east of the area. The wooded landscape, dotted here and there with crop fields, has the beauty characteristic of undisturbed, harmonious nature.

You have to descend from Capafonts along the Alcover road, or else along the track that descends in an easterly direction as far as the sharp bend that the road describes below the town. A signposted track breaks away from this bend in a south-westerly direction. The starting off point for your trip is here, at km point 0; then you follow the track, which descends gently as far as the Horta watercourse, following the signs pointing to La Mussara per la Font de la Llúdriga. The track comes out at a cemented ford where it merges perpendicularly with another track down which the water from the watercourse flows; you turn left and continue along the main track, passing small turnings off that lead into the fields lying between the track and the watercourse.

You come to a fork (0.97 km, 15 minutes), and on your right-hand side a turning off climbs into the forest; you keep straight on, passing the chain that blocks the passing of vehicles. The track gradually approaches the watercourse, you pass a turning off to your left that goes towards Les Tosques and you reach the point where the track begins that climbs to La Mussara (1.58 km, 25 minutes), which you follow later on. For the moment you pass it by on your right-hand side and go on walking as far as the end of the track, located about 150 m further on, where, on your left, after passing the bed of the watercourse you reach the fountain of La Llúdriga, which stands in a particularly leafy spot.

After making a short stop there, you retrace your steps as far as the abovementioned track and you take it to your left, right through the heart of the forest.

The track climbs sharply and you come to another one (1.97 km, 40 minutes). You continue to your left; soon you take two very sharp, difficult bends and the track flattens out. Not too far on, in the bottom of the ravine you see the impressive natural dome of the Cave of Les Gralles, the goal of your itinerary. A little further on you reach a signposted turning off: to your right the track continues as far as the top of the range of Els Motllats and heads for La Mussara; to your left a turning off leads to the Cave of Les Gralles in a few minutes: you take this path. Not long afterwards, after 450 m, the path comes to an end in the bottom of the ravine.

You have to ascend the course of the river torrent between blocks of stone and fallen tree trunks; one hundred metres above, you stand to recover your strength on the right-hand side, following the direction of the itinerary and you pass straight between two openings, the first a narrow one, split between the huge blocks of stone that bar access to the Cave of Les Gralles, which you finally reach (2.70 km, 1 hour).

This location, one of surprising grandeur, provides an invitation to silence and contemplation. It is an enormous cave fashioned by the flow of water in the torrent of La Font Nova, a natural amphitheatre closed off by a semi-spherical dome standing some 60 m above the ground. Below it a delicate formation of coarse stone emerges from the river bed. Depending on the time of year, the slow dripping of the torrent can increase to a small cascade that reaches you in the form of spray. You make your return journey along the same route.

senderisme, A peu, Cova de les Gralles

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-capafonts-a-la-cova-de-les-gralles-6701429