Entre el Montsec i la Conca Dellà. 2 De Llimiana al coll de Comiols

Entre el Montsec i la Conca Dellà. 2 De Llimiana al coll de Comiols

Distància: 33,96 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta:

Ruta Circular: No

Desnivell acumulat:  Pujant: 871 m – Baixant: 567 m

Altidud:  màxima: 1102 m  –  mínima:568 m

[CA] Entre el Montsec i la Conca Dellà. 2 De Llimiana al coll de Comiols

La serralada del Montsec va ser una perfecta frontera natural durant l’edat mitjana. El seu entorn conserva paisatges corprenedors, molts vestigis del seu passat i unes formes de vida ja poc comunes. Per la seva llargària i desnivell i per l’interès complementari de les visites la ruta s’ha dividit en dues etapes i té format de travessa circular.

Aquesta segona etapa salta des de la vall de Barcedana, al vessant nord del Montsec de Rúbies, fins a la Conca Dellà, des d’on es puja al coll de Comiols. Tot i aquest plantejament inicial de les etapes els usuaris poden determinar variacions d’acord amb els recursos d’allotjament de l’entorn, que en el moment de la redacció de l’itinerari estan a Toló, Sant Martí de Barcedana i Llimiana. També hi ha la possibilitat de concertar l’estada a l’Alberg de Bonrepòs, situat a un dos quilòmetres de la carretera de Comiols a Sant Salvador de Toló, que es fa servir durant el trajecte. Si es vol utilitzar bicicleta de carretera cal dur obligadament rodes gravades per tal de poder superar els dos trams de pista de terra que ofereix la travessa, un entre la carretera del coll de Comiols fins abans de l’Hostal Roig i l’altre entre Llimiana i Aransís.
Ruta senyalitzada parcialment.

Es parteix de Llimiana, on s’ha arribat en bicicleta des de Comiols. D’altra banda, a Llimiana, s’hi arriba en auto des de la carretera C-12 per dos accessos situats a la sortida nord del pas de Terradets, abans de Cellers.

0,00 km (790 m). Llimiana. Plaça del Fossar Vell. Se surt del poble baixant per la carretera utilitzada a l’anada. Al cap de 360 m, a l’esquerra de la carretera hi ha una font i un abeurador. Es pren la pista que neix en aquest punt girant a l’esquerra (E) i passant entre coberts i cases, en pujada. Immediatament se surt al camí de la Serra, que es pren cap a l’esquerra (N), ara amb fort pendent. Aquest tram de pujada dura 5,8 km i situa al capdamunt del serrat; alguns sectors poden estar en mal estat depenent de les pluges.

El camí descriu àmplies ziga-zagues i s’encara a llevant, enfilant la carena de la serra amb vistes espectaculars sobre el Montsec, al S, i els Pirineus, al N.

6,13 km (1.083 m). S’arriba al camí que comunica Aransís amb Sant Gervàs i Sant Miquel de la Vall, localitat per on s’havia passat en l’etapa anterior. Es gira a l’esquerra (N) i s’emprèn una baixada que durarà fins al km 14,2 del recorregut, quan s’enllaça amb la carretera L-912. Fins a Aransís la pista té trams en mal estat on cal anar amb cura.

8,00 km (948 m). Aransís. Poble del municipi de Gavet de la Conca, disposava d’un doble recinte de muralles i d’un castell del que no en resten vestigis. L’edifici més destacable és la robusta església romànica de Sant Pere. Se surt del poble per la carretera d’accés, en baixada. Fins al final de l’etapa abunden les perspectives magnífiques sobre la Conca Dellà, les serres Prepirinenques i el Pirineu.

14,91 km (572 m). Carretera L-912, que cal prendre a la dreta, en pujada. Més endavant es deixa a la dreta el trencall al nucli dels Obacs de Llimiana.

22,67 km (789 m). Sant Salvador de Toló. Cal entrar al poble i passejar-s’hi. Havia estat cap del municipi del mateix nom fins a 1970, quan passà a dependre del de Gavet de la Conca. El conjunt urbà està format per dos sectors, l’entorn del nucli antic, amb restes de la murada que tancava la vila, constituïda per les mateixes cases que encerclen la plaça central (es tractava, per tant, d’una vila closa), i l’altre, més modern, a peu de carretera. Presideix el poble l’església de Sant Salvador. Es continua carretera enllà (ara pren el nom de L-911), pujant cap al coll de Comiols. Al punt km 28,10 es passa la desviació a Toló i a la carretera del Mas Roig que s’havia utilitzat a la primera etapa.

33,98 km (1.098 m). Coll de Comiols. Final del recorregut de la segona etapa i de la travessa sencera.

Més informació

[ES] Entre el Montsec y la Conca Dellà. 2 De Llimiana al collado de Comiols

La sierra del Montsec fue una perfecta frontera natural durante la edad media. Su entorno conserva paisajes cautivadores, muchos vestigios de su pasado y unas formas de vida ya poco comunes. Por su longitud y desnivel y por el interés complementario de las visitas la ruta se ha dividido en dos etapas y tiene formato de travesía circular.

Esta segunda etapa salta desde el valle de Barcedana, en la vertiente norte del Montsec de Rúbies, hasta la Conca Dellà, desde donde se sube al collado de Comiols. A pesar de este planteamiento inicial de las etapas los usuarios pueden determinar variaciones de acuerdo con los recursos de alojamiento del entorno, que en el momento de la redacción del itinerario están en Toló, Sant Martí de Barcedana y Llimiana. También existe la posibilidad de concertar la estancia en el Albergue de Bonrepòs, situado a unos dos kilómetros de la carretera de Comiols a Sant Salvador de Toló, que se recorre durante la travesía. Si se quiere utilizar bicicleta de carretera habrá que llevar obligadamente ruedas grabadas para poder superar los dos tramos de pista de tierra que ofrece la travesía, uno entre la carretera del puerto de Comiols hasta el Hostal Roig y el otro entre Llimiana y Aransís.
Ruta señalizada parcialmente

Se parte de Llimiana, donde se ha llegado en bicicleta desde Comiols. Por otra parte, a Llimiana se llega en automóvil desde la carretera C-12 por dos accesos situados en la boca norte del paso de Terradets, antes de Cellers.

0,00 km (790 m). Llimiana. Plaza del Fossar Vell. Se sale del pueblo bajando por la carretera utilizada en la ida. Al cabo de 360 m, a la izquierda de la carretera hay una fuente y un abrevadero. Se toma la pista que nace en este punto girando a la izquierda (E) y pasando entre cubiertos y casas, en subida. Inmediatamente se sale al camino de la Serra, que se toma hacia la izquierda (N), ahora con fuerte pendiente. Este tramo de subida dura 5,8 km y sitúa en lo alto de la sierra; algunos sectores pueden estar en mal estado dependiendo de las lluvias.

El camino describe amplios zigzags y se encara a levante por la cresta de la sierra, con vistas espectaculares sobre el Montsec, al S, y los Pirineos, al N.

6,13 km (1.083 m). Se llega al camino que comunica Aransís con Sant Gervàs y Sant Miquel de la Vall, localidad por donde se había pasado en la etapa anterior. Se gira a la izquierda (N) y se emprende una bajada que durará hasta el km 14,2 del recorrido, cuando se enlaza con la carretera L-912. Hasta Aransís la pista tiene tramos en mal estado donde hay que tener cuidado.

8,00 km (948 m). Aransís. Pueblo del municipio de Gavet de la Conca, disponía de un doble recinto de murallas y de un castillo del que no quedan vestigios. El edificio más destacable es la robusta iglesia románica de Sant Pere. Se sale del pueblo por la carretera de acceso, en bajada. Hasta el final de la etapa abundan las perspectivas magníficas sobre la Conca Dellà, las sierras prepirenaicas y el Pirineo.

14,91 km (572 m). Carretera L-912, que hay que tomar a la derecha, en subida. Más adelante se deja a la derecha el desvío al núcleo de Els Obacs de Llimiana.

22,67 km (789 m). Sant Salvador de Toló. Hay que entrar en el pueblo y pasear por él. Había sido cabeza del municipio del mismo nombre hasta 1970, cuando pasó a depender del de Gavet de la Conca. El conjunto urbano está formado por dos sectores, el entorno del casco antiguo, con restos de la muralla que cerraba la ciudad, constituida por las mismas casas que rodean la plaza central (se trataba, por tanto, de una villa cerrada), y el otro, más moderno, a pie de carretera. Preside el pueblo la iglesia de Sant Salvador. Se continúa carretera allá (ahora toma el nombre de L-911), subiendo hacia el collado de Comiols. En el punto km 28,10 se pasa la desviación a Toló y a la carretera del Mas Roig que se había utilizado en la primera etapa.

33,98 km (1.098 m). Collada de Comiols. Final del recorrido de la segunda etapa y de la travesía entera.

Cicloturisme,Cicloturisme

https://ca.wikiloc.com/rutes-cicloturisme/entre-el-montsec-i-la-conca-della-2-de-llimiana-al-coll-de-comiols-25988368