El Meridià Verd. 11 La Roca-El Masnou

El Meridià Verd. 11 La Roca-El Masnou

Distància: 18,69 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta:

Ruta Circular: No

Desnivell acumulat:  Pujant: 523 m – Baixant: 642 m

Altidud:  màxima: 93 m  –  mínima:2 m

[CA] El Meridià Verd. 11 La Roca-El Masnou

Onzena i última etapa del Meridià Verd, ruta de llarg recorregut preparada arran de la celebració del 200 aniversari del Sistema Mètric Decimal, la unitat base del qual, el metre, es va obtenir a partir de l’amidament de la distància entre Dunkerque i Barcelona. El recorregut es distribueix en 11 etapes que sumen prop de 180 km de longitud i un desnivell acumulat en pujada d’uns 4.450 m.

Aquesta etapa comença a la Roca del Vallès, travessa el Parc de la Serralada Litoral i arriba a les platges del Masnou, final de la travessa. El recorregut és completament ciclable. S’ha de vigilar, però, a l’última baixada des del turó d’en Baldiri, ja que la pista és de sorra i està molt erosionada. L’horari de la ruta en bicicleta és de 2 h 15 min. Al Masnou i a les poblacions veïnes es poden trobar tota mena d’allotjaments.
Ruta senyalitzada. Aquesta ruta també es pot fer amb bicicleta tot terreny.

Per arribar al punt de partida cal agafar l’AP-7, prendre la sortida de Mataró C-60 i trencar de seguida a la dreta cap a la Roca del Vallès, on s’és en menys d’un quilòmetre. Un cop a la població, cal situar-se a la plaça de l’Ajuntament, al carrer Montseny.

0,00 km (121 m). Se surt pel carrer Montseny en direcció sud-est. Es travessa l’avinguda Catalunya i el carrer Verge de Montserrat, es pren a l’esquerra el de les Violes, se segueix pel de les Camèlies, s’agafa a la dreta el dels Pins i, just després, a l’esquerra el del Girasol. Finalment es pren el segon carrer que puja a la dreta, el de Rocatomba, que finalitza a una pista que marxa en direcció sud-est i que cal seguir.

0,98 km (172 m). Després de deixar una pista a l’esquerra s’arriba a la pedrera de can Planes, que s’obre amb una gran esplanada a la dreta. Es deixen els accessos a l’esplanada i es continua per la pista en direcció sud-est.

1,22 km (181 m). Bifurcació. Se segueix per la pista de l’esquerra, que deixa can Planes a la dreta, pujant cap al nord-est. Poc més endavant es deixa a mà dreta un accés al mateix mas.

2,36 km (259 m). Deixant pistes secundàries s’arriba a una cruïlla amb un gran pi al mig. Se segueix per la dreta (SO) per la pista principal i, en un quilòmetre (km 3,39, 297 m), se surt a una altra pista ampla que es pren a la dreta pujant en direcció sud. El terreny és de sorra i pot resultar un xic relliscós. De seguida es passa un prat, que queda a la dreta, i es deixa una pista a l’esquerra.

3,80 km (328 m). Es gira bruscament a l’esquerra prenent un trencall que remunta al nord-est. Poc més endavant, en un revolt a la dreta, es deixa una pista que marxa a l’esquerra. Es passa per un collet i es deixa una pista a l’esquerra seguint cap al sud-oest. Als 100 m es deixa una altra pista a l’esquerra i, 30 m més enllà, en una nova bifurcació, es trenca per la pista de l’esquerra (S).

4,30 km (378 m). Arriba una pista per la dreta i se segueix recte. Es deixen pistes secundàries fins a accedir a la carena, on es gira cap al sud-oest deixant-ne una altra a l’esquerra. Es baixa carenejant fins al pla de la Surera, per on discorre la carretera de la Roca del Vallès a Òrrius (la BV-5106) pel pas de les Sureres.

5,44 km (383 m). Es creua la carretera i es continua per una pista que ascendeix al sud. Es passa per l’esquerra de l’ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes i, uns metres més endavant, es troba una bifurcació: es pren la pista de l’esquerra (S) pujant suaument. Se segueix planejant per la pista principal pel vessant est del turó de Céllecs i del puig Rodó tot deixant desviaments secundaris.

8,10 km (376 m). Sempre tendint a migdia s’arriba davant del turó d’en Pasqual: es deixa una pista a la dreta i es prossegueix per la pista principal vorejant-lo per l’esquerra, pel seu vessant oriental.

9,83 km (417 m). Se surt a una esplanada on s’obre una bona panoràmica. Per la dreta arriba una pista, al costat mateix de la qual, sota una alzina, hi ha el dolmen de la Roca d’en Toni. Se segueix per la pista principal en direcció sud.

10,60 km (359 m). Després d’una baixada s’arriba a la Creu d’en Boquet, un collet on es troba una cruïlla: cal deixar dues pistes a l’esquerra, una a la dreta i prendre la segona pista de la dreta, que remunta al sud-est.

11,73 km (422 m). Deixant can Bernadó a l’esquerra, la pista fa un revolt i segueix carenejant. Es deixen pistes secundàries a banda i banda. Al cap de pocs metres es troba una bifurcació, just davant del turó de Sant Mateu: es pren la pista de la dreta, guardada amb una tanca, que remunta cap al nord-oest.

12,25 km (452 m). Es deixa a l’esquerra un camí que puja directament a Sant Mateu i, després d’un revolt a l’esquerra, es pren un camí marcat que ascendeix fins a l’ermita (si es va amb bicicleta, es millor continuar per la pista ampla i, abans de la masia de can Riera, trencar a l’esquerre, en pujada, i donar la volta fins a l’ermita, deixant a la dreta el camí per on se seguirà després.)

12,64 km (492 m). Ermita de Sant Mateu. Se segueix recte (SO) per la pista, deixant el temple al darrere. Es deixa a l’esquerra l’accés al cim de Sant Mateu i es continua fins a un collet, on es pren un camí a l’esquerra que davalla de valent cap a migdia.

13,30 km (445 m). Es travessa una pista i, a l’altra banda, es continua per una altra que careneja en direcció sud cap al turó d’en Baldiri. Deixant trencalls que s’aparten de la carena es passa per la plana del Mal temps. Seguint en direcció sud es gaudeix d’una gran panoràmica de tot el Maresme. Abans de baixar del turó, en una cruïlla, es deixa una pista a cada cantó i se’n pren una altra de bastant erosionada que descendeix al S. La pista fa unes quantes marrades. S’ha d’anar amb compte, ja que el ferm és de sorra i té reguerots profunds.

15,39 km (174 m). Més avall es deixa una pista a l’esquerra i se segueix recte (NO). Es passa un torrent i es pren, just després, una pista a l’esquerra que davalla al cementiri de Teià. Es passa vora el cementiri (km 15,69, 153 m) i es baixa pel camí del Cementiri fins a Teià. Un cop al poble se segueix pel carrer del Torrent del Doctor Barrera fins a desembocar al passeig de la Riera, que s’agafa a l’esquerra baixant en direcció sud-est. Es continua avall per un carrer asfaltat que discorre per la riba dreta de la riera.

17,40 km (56 m). Es passa per sota de l’autopista del Maresme, la C-32, i es continua seguint la riera de Teià, que es creua a banda i banda fins que es troba una entrada que duu a la llera, per on cal baixar. Ja en el terme del Masnou, es troba, a l’esquerra, una sortida que duu al carrer de Ponent, a l’extrem oest d’un polígon industrial. Se segueix cap al sud fins a arribar a la carretera N-II, on es gira a la dreta tot travessant la riera pel pont i, just a l’altra banda, es baixen unes escales que, per un pas subterrani, menen a la platja.

18,64 km (5m). Platja d’Ocata, dins del terme municipal del Masnou, on el meridià de Dunkerke entra al mar. Final de l’etapa i de la travessa del Meridià Verd que, en prop de 180 km, ha dut des del Pirineu fins al mar.

Més informació

[ES] El Meridiano Verde. 11. La Roca-El Masnou

Undécima y última etapa del Meridiano Verde, ruta de largo recorrido creada con motivo de la celebración del bicentenario del sistema métrico decimal, cuya unidad base, el metro, se obtuvo a partir de la medición de la distancia entre Dunkerque y Barcelona. El recorrido se distribuye en once etapas que suman cerca de 180 km de longitud y un desnivel acumulado en ascensión de unos 4.450 m.

Esta etapa comienza en La Roca del Vallès, atraviesa el parque de la Serralada Litoral y llega a las playas de El Masnou, final de la travesía. El recorrido es completamente ciclable. Sin embargo, hay que tener cuidado en la última bajada desde el cerro de En Baldiri, ya que la pista es de arena y está muy erosionada. El tiempo de la ruta en bicicleta es de 2 h 15 min. Se puede encontrar todo tipo de alojamientos en El Masnou y en las poblaciones vecinas.
Ruta señalizada. Esta ruta también se puede hacer con bicicleta todo terreno.

Para llegar al punto de partida hay que coger la AP-7, tomar la salida de Mataró C-60 y torcer enseguida a la derecha hacia la Roca del Vallés, donde se llega en menos de un kilómetro. Una vez en la población, hay que situarse en el Ayuntamiento, en la calle Montseny.

0,00 km (121 m). Se sale por la calle Montseny en dirección sureste. Se cruza la avenida Catalunya y la calle Verge de Montserrat, se toma a la izquierda la calle de Les Violes, se sigue por Les Camèlies, la Dels Pins y, justo después, a la izquierda la del Girasol. Finalmente se toma la segunda calle que sube a la derecha, Rocatomba, que finaliza en una pista que marcha en dirección sureste y que hay que seguir.

0,98 km (172 m). Tras dejar una pista a la izquierda se llega a la cantera de Can Planes, que se abre con una gran explanada a la derecha. Se dejan los accesos a la explanada y se continúa por la pista en dirección sureste.

1,22 km (181 m). Bifurcación. Se sigue por la pista de la izquierda, que deja Can Planes a la derecha, subiendo hacia el noreste. Poco más adelante se deja a mano derecha un acceso al mismo mas.

2,36 km (259 m). Dejando pistas secundarias se llega a un cruce con un gran pino en medio. Se sigue por la derecha (SO) por la pista principal y, en un kilómetro (km 3,39, 297 m), se sale a otra pista ancha que se toma a la derecha subiendo en dirección sur. El terreno es de arena y puede resultar un poco resbaladizo. Enseguida se pasa un prado, que queda a la derecha, y se deja una pista a la izquierda.

3,80 km (328 m). Se gira bruscamente a la izquierda tomando un desvío que remonta al noreste. Poco más adelante, en una curva a la derecha, se deja una pista que marcha a la izquierda. Se pasa por un collado y se deja una pista a la izquierda siguiendo hacia el sur-oeste. A los 100 metros se deja otra pista a la izquierda y, 30 m más allá, en una nueva bifurcación, se rompe por la pista de la izquierda (S).

4,30 km (378 m). Se desemboca en una pista y se sigue recto. Se dejan pistas secundarias hasta acceder a la cresta, donde se gira hacia el suroeste dejando otra a la izquierda. Se baja la cresta hasta el llano del Pla de la Surera, por donde discurre la carretera de La Roca del Vallés en Òrrius (la BV-5106) por el paso de Les Sureres.

5,44 km (383 m). Se cruza la carretera y se continúa por una pista que asciende al sur. Se pasa por la ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes, que se deja a la derecha y, unos metros más adelante, se encuentra una bifurcación: se toma la pista de la izquierda (S) subiendo suavemente. Se sigue llaneando por la pista principal, siguiendo la ladera este del cerro de Céllecs y del Puig Rodó y dejando desvíos secundarios a ambos lados.

8,10 km (376 m). Siempre tendiendo a mediodía se llega frente a la colina del Turó d’en Pasqual: se deja una pista a la derecha y se prosigue por la pista principal bordeándolo por la izquierda, por su vertiente oriental.

9,83 km (417 m). Se sale en una explanada donde se abre una buena panorámica sobre el entorno. Por la derecha llega una pista. Al lado mismo, bajo unas encinaa, está el dolmen de la Roca d’en Toni. Se sigue por la pista principal en dirección sur.

10,60 km (359 m). Después de una bajada se llega a la Creu d’en Boquet, un pequeño collado donde se encuentra un cruce: hay que dejar dos pistas a la izquierda, una a la derecha y tomar la segunda pista de la derecha, que remonta hacia el sur-este.

11,73 km (422 m). Dejando Can Bernadó a la izquierda, la pista traza una curva y sigue el lomo divisorio. Se dejan pistas secundarias a ambos lados. A los pocos metros se encuentra una bifurcación, justo delante de la colina de Sant Mateu: se toma la pista de la derecha que remonta hacia el noroeste.

12,25 km (452 m). Se deja a la izquierda la pista de acceso Sant Mateu y, después de una curva a la izquierda, se toma un camino que asciende hasta la ermita.

12,64 km (492 m). Ermita de Sant Mateu, en un bello pataje Se sigue recto (SO), por la pista dejando el templo detrás. Se deja a la izquierda el acceso a la cima de Sant Mateu y se continúa hasta un collado, donde se toma un camino a la izquierda que baja con fuerza a mediodía.

13,30 km (445 m). Se cruza una pista y, al otro lado, se continúa por otra que cresta en dirección sur hacia el cerro de Baldiri. Dejando desvíos que se apartan de la cresta se pasa por el llano del Mal Temps. Siguiendo en dirección sur se disfruta de una gran panorámica de todo el Maresme que abarca hasta Barcelona. Antes de bajar del cerro, en un cruce, se deja una pista a cada lado y se toma otra bastante erosionada que desciende hacia el S. La pista dibuja diversas eses. Hay que tener cuidado, ya que el firme es de arena y tiene regueros profundos.

15,39 km (174 m). Más abajo se deja una pista a la izquierda y se sigue recto (NO). Se pasa un torrente y se toma, justo después, una pista a la izquierda que baja al cementerio de Teià. Se pasa junto al cementerio (km 15,69, 153 m) y se continua por el camino del Cementiri hasta Teià. Una vez en el pueblo se sigue por la calle del Torrent del Doctor Barrera hasta desembocar en el paseo de la Riera, que se toma a la izquierda bajando en dirección sureste. Se sigue por una calle asfaltada por la orilla derecha del arroyo.

17,40 km (56 m). Se cruza por debajo la autopista del Maresme, la C-32, y se continúa siguiendo la riera de Teià hasta una entrada que lleva al cauce, por donde hay que bajar. Se encuentra, a la izquierda, una salida que lleva a la calle de Ponent, ya en el término de El Masnou, situada en el extremo oeste de un polígono industrial. Se sigue hacia el sur hasta llegar a la carretera N-II, donde se gira a la derecha atravesando el arroyo por el puente y, justo al otro lado, se bajan unas escaleras que, por un paso subterráneo, llevan a la playa de Ocata.

18,64 km (5 m). Playa de Ocata, en el municipio de El Masnou, donde el meridiano de Dunkerke entra en el mar. Monolito conmemorativo del 200 aniversario de la medición y obtención del metro. Final de la etapa y final de la travesía de casi 180 km que ha llevado desde el Pirineo hasta el mar.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/el-meridia-verd-11-la-roca-el-masnou-12387541