Del Vilosell a la punta del Curull per la Tosca

Del Vilosell a la punta del Curull per la Tosca

Distància: 11,71 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta:

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 463 m – Baixant: 463 m

Altidud:  màxima: 1020 m  –  mínima:650 m

[CA] Del Vilosell a la punta del Curull per la Tosca

La serra de la Llena separa les Garrigues de la Conca de Barberà. L’itinerari discorre pel vessant obac de la muntanya, cobert de bosc. La seva verdor contrasta amb l’aspecte adust de la plana, format per conreus de secà, vinyes, màquies, garrigues i escadusseres arbredes. El recorregut passa per alguns llocs singulars, com l’ermita de la Tosca, situada en una fresquívola raconada, on neix el riu Set, les formacions calcàries dels Calaixos de l’Ereldo, d’estructura laberíntica, i la Punta del Curull, amb esplèndides vistes que s’estenen sobre les muntanyes de Prades, a llevant, el Montsant, al sud, la plana del Segre, a ponent, i la gran serralada Pirinenca, que cobreix tot l’horitzó septentrional.
Ruta senyalitzada.

El recorregut comença al poble del Vilosell, comarca de les Garrigues. S’hi pot arribar des de Vinaixa, situat a la carretera N-240, entre Montblanc i les Borges Blanques, o des de la sortida 8 de l’autopista AP-2, a l’Albi. Des de qualsevol dels dos accessos cal agafar la carretera LP-7013 fins al Vilosell. Es pot estacionar l’automòbil a la plaça de Sant Sebastià, fora del nucli antic de la vila, d’estructura circular, amb restes de les muralles que la tancaven i que abans o després de l’excursió caldrà visitar. A la banda sud de la plaça destaca l’ermita de Sant Sebastià.

0,00 km (649 m). El Vilosell. Ermita de Sant Sebastià. Es pren el carreró que se’n va cap al sud deixant l’edifici a l’esquerra (E). Se surt del poble i es continua per la pista de terra seguint els senyals blancs i grocs del PR-C 184, el recorregut del qual se seguirà durant bona part de l’excursió. Als 38 min (2,35 km; 696 m), es passa pel costat del petit oratori del Crucifici, construït a l’abric d’una gran roca inclinada. Es continua endavant, cap al SE, seguint el PR. Una mica més enllà es deixa la pista i s’agafa un corriol a la dreta. S’arriba a un revolt, d’on surt un camí. Es continua per la dreta, seguint el PR i les indicacions a la Tosca.

2,70 km (730 m), 42 min. Bifurcació. Compte: cal continuar recte tot deixant a l’esquerra (N) un camí per on se’n va el PR (el retrobarem a la carena de la serra). Es passa el coll del Crucifici i es baixa suaument.

3,25 km (690 m), 50 min. Ermita de Sant Miquel de la Tosca. Àrea d’esbarjo i pista que hi dóna accés. Indret singular, ombrívol, on diverses fonts marquen el naixement del riu Set. L’itinerari continua per la banda oest de l’esplanada. Cal cercar el corriol (senyals i marques) que surt a l’esquerra d’una construcció tot pujant decididament (SO). Vuit minuts després (754 m) es gira a l’esquerra travessant un torrent. La pujada s’accentua. Una mica més amunt, havent girat de nou al S, s’arriba a unes plaques de roca inclinades que s’han de passar per unes escletxes. S’accedeix a una carena, es creua un pas entre roques (817 m) i el corriol s’endinsa al cor del bosc.

4,20 km (880 m), 1 h 22 min. Collet després de deixar a la dreta les ruïnes d’una barraca (senyals): es gira a l’esquerra (E) pel camí ben dibuixat. Als 300 m es gira al S; s’és al fil del llom que es desprèn de la Tossa, on hi ha una bifurcació. Es continua pel trencall de la dreta (senyalitzat) que recorre el vessant oest d’aquest llom.

5,14 km (990 m), 1 h 42 min. Coll de l’Abellar. S’arriba a la carena de la serra; es desemboca a una pista que cal seguir cap a l’esquerra (E). Mig quilòmetre més endavant es deixa a l’esquerra el cim de la Tossa i, una mica més enllà, a la dreta, els repetidors de telecomunicacions.

5,95 km (1.010 m), 1 h 55 min. Cruïlla; es retroba el PR C-184. Cal girar a l’esquerra (NO) tot deixant la pista, que segueix recte, i els senyals del PR que es dirigeixen a Vilanova de Prades per la dreta. Es continua en suau descens, seguint uns senyals grocs en forma de ferradura. De seguida el corriol tomba a l’esquerra (O) i poc després hi ha una bifurcació: es baixa per l’esquerre, recte, seguint els senyals durant 150 m més (antigament el PR C-184 discorria pel trencall que es deixa a la dreta). Entre blocs de roca i un espès alzinar, s’arriba al paratge dels Calaixos, on hi ha la cova de l’Ereldo; cal vigilar a no desorientar-se en el laberint de corredors que conformen aquest indret sorprenent (senyals grocs arreu). Després d’haver-lo explorat a plaer es desfà el corriol i es puja fins a la pista carenera (6,42 km, 2 h 6 min). Ara es gira a l’esquerra (E).

6,70 km (1.004 m), 2 h 10 min. Bifurcació en un suau collet de la carena; es continua cap a la dreta (SE; senyals grocs) abandonant la pista a l’esquerra (N), per on el PR connecta amb el Vilosell. Es dóna la volta a un petit turó, es gira cap a llevant i es puja fins al fil de la serra, que se segueix en direcció al cim.

7,21 km (1.022 m), 2 h 18 min. Punta del Curull. Esplèndida panoràmica sobre la Conca de Barberà, les Garrigues i la Catalunya interior, que s’allarga fins al Pirineu. En dies especialment clars, la panoràmica d’aquesta serralada abasta des del Mont Perdut fins al Canigó. Es torna enrere; 50 m després del cim, es deixa el camí per on s’havia pujat, es gira a la dreta (N) i es baixa pel corriol que discorre per la clotada. Una mica més avall (6,61 km, 940 m) es creua la pista forestal que baixa de la carena i es continua recte, camí avall.

7,70 km (927 m), 2 h 28 min. Se surt al camí de Vilanova al Vilosell, on es retroba el PR C-184, que se seguirà cap a l’esquerra (NO), ara ja fins al final de l’excursió. Es va baixant per un camí ample i força erosionat. Finalment s’arriba al pla.

9,66 km (736 m), 2 h 57 min. Es passa pel costat d’una cabana de pedra, que es deixa a l’esquerra. El camí es transforma en una pista ampla; ja planerament es creua el bosc de los Plans i, seguint sempre els senyals, s’entra finalment al Vilosell per la plaça de Sant Sebastià.

11,71 km (649 m), 3 h 25 min. El Vilosell. Ermita de Sant Sebastià. Final de l’excursió.

Més informació

[ES] Desde El Vilosell a la Punta del Curull por la Tosca

La sierra de la Llena separa las comarcas de Les Garrigues y de la Conca de Barberà. El itinerario discurre por la vertiente umbría de la montaña, cubierta de bosque. Su verdor contrasta con el aspecto adusto de la llanura, formada por cultivos de secano, viñas, maquias, matorrales y esporádicas arboledas. El recorrido pasa por algunos lugares singulares, como la ermita de la Tosca, situada en un fresco rincón, donde nace el río Set, las formaciones calcáreas de Els Calaixos (cajones) de l’Ereldo, de estructura laberíntica, y la Punta del Curull, con espléndidas vistas que se extienden sobre las montañas de Prades, a levante, el Montsant, en el sur, la llanura del Segre, a poniente, y la gran cordillera Pirenaica, que cubre todo el horizonte septentrional.
Ruta señalizada.

El recorrido comienza en el pueblo de El Vilosell, comarca de Les Garrigues. Se puede llegar desde la población de Vinaixa, situada en la carretera N-240, entre Montblanc y Les Borges Blanques, o desde la salida 8 de la autopista AP-2, en L’Albi. Desde cualquiera de los dos accesos hay que tomar la carretera LP-7013 hasta El Vilosell. Se puede estacionar el automóvil en la plaza de Sant Sebastià, fuera del casco antiguo de la villa, de estructura circular, con restos de las murallas que la cerraban y que antes o después de la excursión será necesario visitar. En el lado sur de la plaza destaca la ermita de Sant Sebastià.

0,00 km (649 m). El Vilosell. Ermita de Sant Sebastià. Se toma el callejón que se va hacia el sur dejando el edificio a la izquierda (E). Se sale del pueblo y se continúa por la pista de tierra siguiendo las señales blancas y amarillas del PR-C 184, cuyo recorrido se seguirá durante buena parte de la excursión. Al cabo de 38 min (2,35 km, 696 m), se pasa el pequeño oratorio del Crucifici, construido bajo una gran roca inclinada. Se sigue adelante, hacia el SE siguiendo el PR. Un poco más allá se deja la pista y se toma un sendero a la derecha. Se llega a una curva, de donde sale un camino. Se continúa por la derecha, siguiendo el PR y las indicaciones a la Tosca.

2,70 km (730 n), 42 min. Bifurcación. Cuidado: hay que continuar recto dejando a la izquierda (N) un camino por donde se va el PR (se volverá a encontrar en la cresta de la sierra). Se pasa el collado del Crucifici y se baja suavemente.

3,25 km (690 m), 50 min. Ermita de Sant Miquel de la Tosca. Área de recreo y pista de acceso. Lugar singular, umbrío, donde varias fuentes marcan el nacimiento del río Set. El itinerario continúa por el lado oeste de la explanada. Hay que buscar el sendero (señales y marcas) que sale a la izquierda de una construcción subiendo decididamente (SO). Ocho minutos después (754 m) se gira a la izquierda atravesando un torrente. La subida se acentúa. Un poco más arriba, habiendo girado de nuevo al S, se llega a unas placas de roca inclinadas que hay de pasar por unas grietas. Se accede a una cresta, se cruza un paso entre rocas (817 m) y el sendero se adentra en el corazón del bosque.

4,20 km (880 m), 1 h 22 min. Collado después de dejar a la derecha las ruinas de una barraca (señales): se gira a la izquierda (E) por el camino bien dibujado. A los 300 m se gira al S; se está en el filo del lomo que se desprende de la Tossa. Hay una bifurcación, se continúa por el desvío de la derecha (señalizado) que recorre la ladera oeste de este lomo.

5,14 km (990 m), 1 h 42 min. Cuello de L’Abellar. Se llega a la cresta de la sierra; se desemboca en una pista que hay que seguir hacia la izquierda (E). Medio kilómetro más adelante se deja a la izquierda la cima de La Tossa y, un poco más allá, a la derecha, los repetidores de telecomunicaciones.

5,95 km (1.010 m), 1 h 55 min. Cruce; se reencuentra el PR C-184. Hay que girar a la izquierda (NO) dejando la pista, que sigue recto, y las señales del PR que se dirigen a Vilanova de Prades por la derecha. Se continúa en suave descenso, siguiendo unas señales amarillas en forma de herradura. Enseguida el sendero gira a la izquierda (O) y poco después hay una bifurcación: se baja por la izquierda, recto, siguiendo las señales durante 150 m más (antiguamente el PR C-184 discurría por el desvío que se deja a la derecha). Entre bloques de roca y un espeso encinar, se llega al paraje de Els Calaixos, donde está la cueva de L’Ereldo; hay que vigilar para no desorientarse en el laberinto de corredores que conforman este lugar sorprendente (señales amarillas por doquier). Después de haber explorado a placer se deshace el sendero y se sube hasta la pista cumbrera (6,42 km, 2 h 6 min). Ahora se gira a la izquierda (E).

6,70 km (1.004 m), 2 h 10 min. Bifurcación en un suave collado de la cresta; se continúa hacia la derecha (SE; señales amarillas) abandonando la pista a la izquierda (N), por donde el PR conecta con El Vilosell. Se da la vuelta a una pequeña colina, se gira hacia levante, se sube hasta el filo de la sierra y se sigue en dirección a la cumbre.

7,21 km (1.022 m), 2 h 18 min. Punta del Curull. Espléndida panorámica sobre la Conca de Barberà, Les Garrigues y la Cataluña interior, que se alarga hasta el Pirineo. En días especialmente claros, la panorámica de esta cordillera abarca desde el Monte Perdido hasta el Canigó. Se vuelve atrás; 50 m después de la cumbre, se deja el camino por donde se había subido, se gira a la derecha (N) y se baja por el sendero que discurre por la hondonada. Un poco más abajo (6,61 km, 940 m) se cruza la pista forestal que baja de la cresta y se sigue recto, camino abajo.

7,70 km (927 m), 2 h 28 min. Se sale al camino de Vilanova a El Vilosell, donde se reencuentra el PR C-184, que se seguirá hacia la izquierda (NO), ahora ya sin dejarlo hasta el final de la excursión. Se va bajando por un camino ancho y bastante erosionado. Finalmente se llega al llano.

9,66 km (736 m), 2 h 57 min. Se pasa junto a una cabaña de piedra, que se deja a la izquierda. El camino se transforma en una pista ancha; llanamente, se cruza el bosque de Els Plans y, siguiendo siempre las señales, se entra finalmente en El Vilosell por la plaza de Sant Sebastià.

11,71 km (649 m), 3 h 25 min. El Vilosell. Ermita de Sant Sebastià. Final de la excursión.

Más información

[EN] From El Vilosell to Punta del Curull by Sant Miquel de la Tosca

The Llena mountain range separates Les Garrigues from the Conca de Barberà. Although the itinerary winds around its sun-bathed slopes, the thick forests covering the range contrast with the steppe-like vegetation of the plain, with their maquis and brushwood vegetation that has given the region its name. From the top of the range, La Punta del Curull, the view over the mountains of Prades and El Montsant to the south and the plain of the River Segre to the north-west is a splendid one.
Marked trail.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/del-vilosell-a-la-punta-del-curull-per-la-tosca-12446002