De Santa Pau a Santa Maria de Finestres

De Santa Pau a Santa Maria de Finestres

Distància: 11,48 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta: 3 hores 15 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 531 m – Baixant: 531 m

Altidud:  màxima: 882 m  –  mínima:451 m

[CA] De Santa Pau a Santa Maria de Finestres

Aquesta ruta s’inicia al poble de Santa Pau, s’endinsa pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica amb una quarantena de cons, i arriba al santuari de Santa Maria de Finestres, de singular ubicació al cim d’un espadat des d’on s’albiren les comarques de la Garrotxa i del Pla de l’Estany. Gran part del sender transcorre per una magnífica fageda, cosa que fa especialment atractiu aquest itinerari a la tardor.
Ruta senyalitzada parcialment.

Per arribar a Santa Pau des d’Olot, cal agafar la carretera GI-524 en direcció SE. A l’entrada de la població, hi ha diverses zones d’aparcament per estacionar el vehicle. La ruta parteix de l’Ajuntament.

0,00 km (493 m), 0 h 00 min. Ajuntament de Santa Pau. Es baixa pel carrer Major en direcció sud, es continua per la placeta de Sant Roc, es passa per sota l’arcada i, un cop creuat el petit pont, s’agafa el camí de l’esquerra (SO) indicat amb un pal indicador del Parc dels Volcans.

0,43 km (502 m), 0 h 07 min. Bifurcació: cal seguir pel camí que baixa a l’esquerra (S).

0,60 km (505 m), 0 h 08 min. S’arriba a can Bartrina i es continua a l’esquerra (SE).

0,71 km (522 m), 0 h 10 min. La tanca de la propietat s’acaba, es deixa a la dreta un desviament i se segueix recte en la mateixa direcció (S).

1,04 km (557 m), 0 h 14 min. Bifurcació. S’agafa el trencall que porta al mas Escolls i es passa per davant de la casa (S). En aquest punt, el camí es perd: així que s’ha deixat enrere la casa, cal pujar dues feixes en direcció al turó emboscat que queda davant (S). Als pocs metres, es deixa a l’esquerra una casa en runes i es continua remuntant una feixa més en direcció al bosc (la casa queda a sota): cal endinsar-s’hi per un caminoi que hi ha darrere d’un pastor elèctric i que remunta el turó.

1,51 km (632 m), 0 h 21 min. El corriol es bifurca i es prossegueix a l’esquerra (S). Es continua sempre en direcció sud deixant a banda i banda diversos senderons.

2,40 km (732 m), 0 h 34 min. Es travessa una pista ascendint per l’esquerra per agafar novament el sender, que puja cap al sud-est.

3,00 km (830 m), 0 h 43 min. Es passa una tanca i se segueix pujant pel sender de l’esquerra (SO).

3,22 km (871 m), 0 h 45 min. Es passa una altra tanca i se surt a una pista, que es pren a l’esquerra (E/SE).

3,47 km (881 m), 0 h 49 min. La pista s’estreny: cal passar un pastor elèctric i davallar pel camí.

5,12 km (805 m), 1 h 13 min. Bifurcació: es continua recte remuntant en direcció est.

5,20 km (796 m), 1 h 15 min. Bifurcació: ara es baixa per l’esquerra.

5,47 km (845 m), 1 h 17 min. Cruïlla. Es troba un pal indicador amb la senyalització d’Itinerànnia: cal seguir pel camí que puja en direcció SE cap a Sant Aniol de Finestres (després es tornarà a aquest encreuament).

5,83 km (868 m), 1 h 23 min. Santuari de Santa Maria de Finestres. Es desfà el camí fins a la cruïlla anterior. Ara es descendeix pel trencall de la dreta (NE/E) seguint les indicacions cap al Sallent, Mieres, el Torn i Sant Aniol.

6,30 km (792 m), 1 h 30 min. Es desemboca a una pista, que es pren a la dreta de baixada (NO).

6,46 km (771 m), 1 h 32 min. Bifurcació. Es deixa la pista abans d’una corba a la dreta molt marcada i es continua per un sender senyalitzat amb marques grogues que baixa a l’esquerra (NO).

6,54 km (751 m), 1 h 33 min. Encreuament de camins: se segueix a la dreta (E; marques grogues).

7,36 km (609 m), 1 h 45 min. Es creua una riera i, pocs metres després, es troba una bifurcació: cal seguir davallant per la dreta (N).

8,20 km (572 m), 1 h 58 min. Es deixa la pista ampla per descendir per un senderó de l’esquerra (tanmateix, també es pot continuar per la pista fins al mas de la Coma).

8,36 km (556 m), 1 h 59 min. Mas de la Coma. Es continua baixant per la pista cimentada.

8,78 km (521 m), 2 h 05 min. La pista es bifurca en dos senders i s’agafa el que puja a l’esquerra (N). En pocs metres, s’arriba a un mas en runes.

9,67 km (517 m), 2 h 18 min. Mas de la Ginebreda. Se segueix per la pista deixant el mas a mà dreta.

10,00 km (520 m), 2 h 23 min. Es passa pel coll de Can Gordi.

10,90 km (469 m), 2 h 36 min. Can Polier. Un cop passat el mas, es deixa la pista i es pren el camí que travessa un prat per arribar a les escales de sota el cementiri, que es pugen fins a accedir-hi. Es remunta a l’esquerra pel carrer de les Cases Noves i s’arriba a la plaça de Baix (a la dreta queda la plaça Major). Es continua recte baixant pel carrer del Pont, es travessa el pont i es puja pel mateix carrer fins que, per la dreta, es torna a l’Ajuntament.

11,48 km (493 m), 3 h 15 min. Ajuntament de Santa Pau, punt de partida i final de l’itinerari.

Més informació

[ES] De Santa Pau a Santa Maria de Finestres

Esta ruta parte del pueblo de Santa Pau, se adentra por el Parque Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica con unos cuarentena conos, y llega al santuario de Santa Maria de Finestres, de singular ubicación en la cima de un risco desde donde se divisan las comarcas de la Garrotxa y del Pla de l’Estany. Gran parte del sendero transcurre por un magnífico hayedo, lo que hace especialmente atractivo este itinerario en otoño.
Ruta señalizada parcialmente.

Para llegar a Santa Pau desde Olot, hay que tomar la carretera GI-524 en dirección SE. En la entrada de la población, hay varias zonas de aparcamiento para estacionar el vehículo. La ruta parte del ayuntamiento.

0,00 km (493 m), 0 h 00 min. Ayuntamiento de Santa Pau. Se baja por la calle Major en dirección sur, se continúa por la plaza de Sant Roc, se pasa por debajo de la arcada y, una vez cruzado el pequeño puente, se coge el camino de la izquierda (SO) indicado con un poste indicador del Parc dels Volcans.

0,43 km (502 m), 0 h 07 min. Bifurcación: hay que seguir por el camino que baja a la izquierda (S).

0,60 km (505 m), 0 h 08 min. Se llega a Can Bartrina y se continúa a la izquierda (SE).

0,71 km (522 m), 0 h 10 min. La valla de la propiedad se acaba, se deja a la derecha un desvío y se sigue recto en la misma dirección (S).

1,04 km (557 m), 0 h 14 min. Bifurcación. Se toma el desvío que lleva a la masía Escolls y se pasa por delante de la casa (S). En este punto, el camino se pierde: después de dejar atrás la casa, hay que subir dos bancales en dirección al cerro emboscado que queda delante (S). A los pocos metros, se deja a la izquierda una casa en ruinas y se sigue remontando un bancal más en dirección al bosque (la casa queda debajo): hay que adentrarse por un sendero que hay detrás de un pastor eléctrico y que remonta el cerro.

1,51 km (632 m), 0 h 21 min. El sendero se bifurca y se prosigue a la izquierda (S). Se continúa siempre en dirección sur dejando a ambos lados varios senderos.

2,40 km (732 m), 0 h 34 min. Se cruza una pista ascendiendo por la izquierda para tomar nuevamente el sendero, que sube hacia el sureste.

3,00 km (830 m), 0 h 43 min. Se pasa una valla y se sigue subiendo por el sendero de la izquierda (SO).

3,22 km (871 m), 0 h 45 min. Se pasa otra valla y se sale a una pista, que se toma a la izquierda (E/SE).

3,47 km (881 m), 0 h 49 min. La pista se estrecha: hay que pasar un pastor eléctrico y bajar por el camino.

5,12 km (805 m), 1 h 13 min. Bifurcación: se sigue recto remontando en dirección este.

5,20 km (796 m), 1 h 15 min. Bifurcación: ahora se baja por la izquierda.

5,47 km (845 m), 1 h 17 min. Cruce. Se encuentra un poste indicador con la señalización de Itinerànnia: hay que seguir por el camino que sube en dirección SE hacia Sant Aniol de Finestres (después se volverá a este cruce).

5,83 km (868 m), 1 h 23 min. Santuario de Santa Maria de Finestres. Se desanda el camino hasta el cruce anterior. Ahora se desciende por el desvío de la derecha (NE/E) siguiendo las indicaciones hacia el Sallent, Mieres, el Torn y Sant Aniol.

6,30 km (792 m), 1 h 30 min. Se desemboca en una pista, que se toma a la derecha de bajada (NO).

6,46 km (771 m), 1 h 32 min. Bifurcación. Se deja la pista antes de una curva a la derecha muy marcada y se continúa por un sendero señalizado con marcas amarillas que baja a la izquierda (NO).

6,54 km (751 m), 1 h 33 min. Cruce de caminos: se sigue a la derecha (E; marcas amarillas).

7,36 km (609 m), 1 h 45 min. Se cruza un arroyo y, pocos metros después, se encuentra una bifurcación: hay que seguir descendiendo por la derecha (N).

8,20 km (572 m), 1 h 58 min. Se deja la pista ancha para descender por un sendero de la izquierda (sin embargo, también se puede continuar por la pista hasta la masía de la Coma).

8,36 km (556 m), 1 h 59 min. Masía de la Coma. Se sigue bajando por la pista de cemento.

8,78 km (521 m), 2 h 05 min. La pista se bifurca en dos senderos y se coge el que sube a la izquierda (N). En pocos metros, se llega a una casa en ruinas.

9,67 km (517 m), 2 h 18 min. Masía de la Ginebreda. Se sigue por la pista dejando la casa a mano derecha.

10,00 km (520 m), 2 h 23 min. Se pasa por el collado de Can Gordi.

10,90 km (469 m), 2 h 36 min. Can Polier. Una vez pasada la masía, se deja la pista y se toma el camino que atraviesa un prado para llegar a las escaleras de debajo del cementerio, que se suben hasta acceder al edificio. Se remonta a la izquierda por la calle de Les Cases Noves y se llega a la plaza de Baix (a la derecha queda la plaza Major). Se sigue recto bajando por la calle del Pont, se cruza el puente y se sube por la misma calle hasta que, por la derecha, se vuelve al ayuntamiento.

11,48 km (493 m), 3 h 15 min. Ayuntamiento de Santa Pau, punto de partida y final del itinerario.

senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-santa-pau-a-santa-maria-de-finestres-6699910