De Monistrol a Montserrat per la Drecera dels Tres Quarts

De Monistrol a Montserrat per la Drecera dels Tres Quarts

Distància: 3,93 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 1 hora 35 minuts

Ruta Circular: No

Desnivell acumulat:  Pujant: 573 m – Baixant: 41 m

Altidud:  màxima: 715 m  –  mínima:209 m

[CA] De Monistrol a Montserrat per la Drecera dels Tres Quarts

Drecera dels Tres Quarts: camí tradicional d’accés al santuari de Montserrat des de Monistrol de Montserrat. Forma part d’un tram del GR 96 i, per tant, apareix senyalitzat amb marques blanques i vermelles. També coincideix, parcialment, amb un tram del GR 5. Supera un desnivell de 525 metres. Aquesta ruta forma part del conjunt d’itineraris difosos pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ruta senyalitzada

El punt d’inici de l’itinerari és a Monistrol de Montserrat, a l’àrea de descans de Coll Cabiró, situada al punt PK 6,6 de la carretera de Monistrol a Montserrat, a l’altra banda de l’àrea esportiva municipal. Ens endinsem a la muntanya pel petit sender que surt de la mateixa àrea de Coll Cabiró, just on hi ha l’indicador. Pujarem fins a trobar una pista més ampla on girarem a l’esquerra, ara en ascensió més lleugera en direcció al Monestir de Montserrat.

En uns deu minuts arribarem al punt de connexió amb el GR-96/GR-5, un corriol que puja del poble de Monistrol situat a la nostra esquerra. Nosaltres continuem recte pel mateix camí. Caminarem una bona estona per un terreny descobert de vegetació i molt assolellat. Passarem per davant d’un hidrant habilitat per a l’extinció d’incendis i seguirem recte pel camí ample on veurem un cartell de prohibició del pas de vehicles motoritzats i una tanca mòbil. En aquest tram de camí podrem gaudir d’unes privilegiades vistes de la vila de Monistrol. Després d’un tram planer arribem a la cruïlla de la drecera dels Tres Quarts, marcada amb un indicador. Prenem el corriol de la dreta i iniciem una pujada pronunciada però progressiva.

Al llarg del camí travessarem quatre torrenteres, la primera, la Font del Boix, on per un moment sembla que el camí es perdi, però continua a l’altre costat del torrent, clarament indicat amb un senyal direccional. A pocs metres creuarem el torrent de la Maçanera, més endavant el del Soldat, i per últim, el torrent de l’Erola. El camí aquí va força planer i si mirem al nostre darrere veurem, al fons, el Monestir de Sant Benet. De seguida ens trobarem amb una bifurcació de camins, d’on prové el camí de les Aigües. Girem a la dreta afrontant el darrer tram de forta pujada, que ressegueix en molts punts la canonada d’abastament d’aigua del monestir, fins a superar el coll de les Baranes. Aquí el desnivell es suavitza i caminem per terreny planer fins a trobar la connexió amb el camí de la Santa Cova. Prenem el camí cimentat a la dreta i ascendim per uns graons amples amb un fort pendent. Una mica més amunt veurem la via del cremallera a la nostra dreta, passarem per davant de l’estació superior de l’aeri i, finalment, per unes escales més estretes accedim a la plaça de la Creu del Monestir de Montserrat.

Més informació

[ES] Des de Monistrol hasta Montserrat por la Drecera dels Tres Quarts

La Drecera (atajo) dels Tres Quarts: camino tradicional de acceso al santuario de Montserrat desde Monistrol de Montserrat. Forma parte de un tramo del GR 96 y, por tanto, aparece señalizado con marcas blancas y rojas. También coincide, parcialmente, con un tramo del GR 5. Supera un desnivel de 525 metros. Esta ruta forma parte del conjunto de itinerarios difundidos por el Patronato de la Montaña de Montserrat.
Ruta señalizada.

El punto de inicio del itinerario está en Monistrol de Montserrat, en el área de descanso de Coll Cabiró, situada en el punto PK 6,6 de la carretera de Monistrol a Montserrat, al otro lado del área deportiva municipal. Nos adentramos en la montaña por el pequeño sendero que sale de la misma área de Coll Cabiró, justo donde está el indicador. Subiremos hasta encontrar una pista más ancha donde giraremos a la izquierda, ahora en ascensión más ligera en dirección al monasterio de Montserrat.

En unos diez minutos llegaremos al punto de conexión con el GR-96 / GR-5, un sendero que sube del pueblo de Monistrol situado a nuestra izquierda. Nosotros continuamos recto por el mismo camino. Caminaremos un buen rato por un terreno descubierto de vegetación y muy soleado. Pasaremos por delante de un hidrante habilitado para la extinción de incendios y seguiremos recto por el camino ancho donde veremos un cartel de prohibición del paso de vehículos motorizados y una valla móvil. En este tramo de camino podremos disfrutar de unas privilegiadas vistas de la ciudad de Monistrol. Después de un tramo llano llegamos al cruce del la Drecera dels Tres Quarts, marcada con un indicador. Tomamos el sendero de la derecha e iniciamos una subida pronunciada pero progresiva.

A lo largo del camino atravesaremos cuatro torrenteras, la primera, la de la Font del Boix, donde por un momento parece que el camino se pierda, pero continúa al otro lado del torrente, claramente indicado con una señal direccional. A pocos metros cruzaremos el torrente de la Maçanera, más adelante el del Soldat, y por último, el torrente de L’Erola. El camino aquí va bastante llano y si miramos atrás veremos, al fondo, el monasterio de Sant Benet. Enseguida nos encontraremos con una bifurcación de caminos, de donde proviene el camino de Les Aigües. Giramos a la derecha afrontando el último tramo de fuerte subida, que sigue en muchos puntos la tubería de abastecimiento de agua del monasterio, hasta superar el cuello de Les Baranes. Aquí el desnivel se suaviza y caminamos por terreno llano hasta encontrar la conexión con el camino de la Santa Cova. Tomamos el camino cimentado a la derecha y ascendemos por unos escalones anchos con fuerte pendiente. Un poco más arriba veremos la vía del tren cremallera a nuestra derecha, pasaremos por delante de la estación superior del aéreo y, finalmente, por unas escaleras más estrechas accedemos a la plaza de la Creu del monasterio de Montserrat.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-monistrol-a-montserrat-per-la-drecera-dels-tres-quarts-41376727