Pels voltants de Prats de Lluçanès

Pels voltants de Prats de Lluçanès

Distància: 14,91 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 3 hores 45 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 219 m – Baixant: 219 m

Altidud:  màxima: 762 m  –  mínima:610 m

[CA] Pels voltants de Prats de Lluçanès

Prats de Lluçanès, situada en un altiplà entre les depressions de la riera de Lluçanès i la de Merlès, és la capital de la comarca lluçanesa que de fa temps aspira al reconeixement com a entitat administrativa. El terme, conegut pel seu clima sa, mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental, comprèn les demarcacions parroquials de Santa Eulàlia de Pardines i Sant Andreu de Llanars, que tingué el centre en l’església de Sant Andreu, edifici romànic del s. XII que es visitarà durant el recorregut. La vegetació és caracteritzada per la presència d’un bosc de roure martinenc. D’entre les masies notables del terme sobresurten Sant Marçal, encarada a la vall de la Gavarresa, o Galobardes, dins del present recorregut. A prop, es conserva un tram de l’antic camí ral de Berga a Vic, que es considera originari de l’època romana.
Ruta senyalitzada. Aquesta ruta també es pot fer amb bicicleta tot terreny.

La població de Prats de Lluçanès està comunicada per la carretera comarcal C-62 en el tram que uneix l’Eix transversal C-25 (accés km 170) amb l’autovia C-16 (a l’Ametlla de Casserres). Un cop allà, cal situar-se a la plaça de davant de l’Ajuntament.

0,00 km (712 m). Prats de Lluçanès. Deixant l’entrada de l’Ajuntament a l’esquena se surt en direcció nord seguint el passeig de Lluçanès i l’avinguda Pau Casals (o carretera C-154Z). Més amunt, es deixa a mà dreta (E) la zona escolar i esportiva municipals. Se surt de la zona urbana i cal parar atenció al proper trencall.

0,95 km (738 m), 14 min. Desviació a l’esquerra (O) abans que la carretera s’inclini de baixada (senyalització sota una alzina). Se segueix la pista ampla.

1,56 km (744 m), 23 min. San Pere del Grau, ermita d’origen romànic molt restaurada a tocar del mas del Grau de Torroella. Se segueix la pista girant a la dreta (N) i passant a frec de les dependències de la masia.

Al cap de 200 m se surt a un camí ample on es troben els senyals del PR C-44, que se seguiran durant uns quilòmetres. Es gira a l’esquerra (O; seguint la pista cap a la dreta s’arribaria a la Pedra Dreta, antiga fita que marcava el camí ramader del Lluçanès).

2,25 km (753 m), 34 min. Revolt cap a l’esquerra (SO). Uns metres a mà dreta hi ha la formació de roca anomenada Cadira d’en Galceran, lloc estratègic en les primeres guerres carlines. Es deixen dos trencalls a l’esquerra i es continua planejant (SO) per la carenada que domina la vall de Merlès, seguint un corriol obac que més enllà emprèn una baixada (còrrecs i reguerots d’erosió). Se surt en un camí que se segueix cap a l’esquerra (S). Al punt 3,12 km (712 m) es contempla el Roc Foradat o Roc de la Bruixa Napa. Seguint sempre els senyals blancs i grocs l’itinerari gira cap a llevant per passar per una suau collada (senyalització).

3,94 km (739 m), 1 h 3 min. Se surt en una pista ampla que se segueix cap a la dreta (S). De seguida s’arriba a Sant Sebastià (4,25 km, 738 m), església de notables proporcions, robusta i coronada per un cimbori i un campanar. Es continua seguint el camí principal cap al S. Al punt km 5,20 hi ha la desviació que du a l’església romànica de Sant Andreu de Llanars (km 5,43, 698 m), situada en un indret recollit i suggerent. Es continua la ruta des del trencall anterior, ara cap al N, es deixa a l’esquerra la Vila de Llanars (km 5,84, 708 m) i s’arriba a una desviació. Cal continuar seguint els senyals, sempre a l’esquerra. El camí gira al sud.

7,22 km (703 m), 1 h 50 min. A pocs metres del trencall d’accés al mas de Teulats el sender PR C-44 se’n va cap a la dreta (O). La ruta segueix recte (S), travessa el pla de Teulats i, en suau baixada, desemboca a la carretera de Prats a Navàs.

9,01 km (640 m), 2 h 15 min. Carretera BV-4401 de Prats de Lluçanès a Navàs. Se segueix cap a la dreta (S) durant 450 m i es deixa tot prenent a mà esquerra (SE) el camí a Galobardes, una gran masia que es deixa a mà esquerra. El camí gira al SO planerament. Poc després (10,20 km, 634 m) es retroba el sender PR C-44 que s’ajunta al camí des de la dreta (O). Se seguirà íntegrament fins al final del recorregut.

L’itinerari gira totalment cap al NE. Per mitjà d’un corriol, fa drecera (graons) i talla el camí que se seguia. Un cop retrobat, es dirigeix al N i creua el torrent del Soler i el rec del Molí de Galobardes (10,80 km, 610 m), que es deixa a la dreta (passeres). Pujant cap a una zona de roca viva, que es travessa en pujada cap al SE, el trajecte avança fins a l’església de Santa Eulàlia de Pardines.

11,55 km (662 m), 2 h 55 min. Santa Eulàlia de Pardines, edifici notable d’estil barroc-neoclàssic, seu de l’antiga parròquia rural actualment adscrita a Prats de Lluçanès. El recorregut gira cap al nord i enfila la tornada a Prats passant abans pel castell del Quer i Santa Llúcia del Quer (km 13,36, 696 m). S’entra a Prats pels antics rentadors coneguts amb el nom de les Tres Fonts, es pren el carrer Major i, després de visitar l’ermita de la Bona Sort, s’arriba al punt de partida.

14,91 km (712 m), 3 h 45 min. Prats de Lluçanès, entrada de l’ajuntament, final de l’excursió.

Més informació

[ES] Por los alrededores de Prats de Lluçanès

Prats de Lluçanès, situada en una meseta entre las depresiones de las rieras de Lluçanès y la de Merlès, es la capital de la comarca Lluçanesa, que hace tiempo aspira a su reconocimiento como entidad administrativa. El término municipal, conocido por su clima sano, mediterráneo de montaña con tendencia continental, comprende las demarcaciones parroquiales de Santa Eulalia de Pardines y Sant Andreu de Llanars, que tuvo el centro en la iglesia de Sant Andreu, edificio románico del s. XII que se visitará durante el recorrido. La vegetación se caracteriza por la presencia del bosque de roble. De entre las masías notables del término sobresalen Sant Marçal, encarada al valle de la Gavarresa, o Galobardes, dentro del presente recorrido. Cerca, se conserva un tramo del antiguo camino real de Berga a Vic, que se considera originario de la época romana.
Ruta señalizada parcialmente. Esta ruta también se puede hacer con bicicleta todo terreno.

La población de Prats de Lluçanès está comunicada por la carretera comarcal C-62 en el tramo que une el Eje transversal C-25 (acceso km 170) con la autovía C-16 (en L’Ametlla de Casserres). Una vez allí, hay que situarse en la plaza de delante del Ayuntamiento.

0,00 km (712 m). Prats de Lluçanès. Dejando la entrada del Ayuntamiento a la espalda se sale en dirección norte siguiendo el paseo de Lluçanès y la avenida Pau Casals (o carretera C-154Z). Más arriba, se deja a mano derecha (E) la zona escolar y deportiva municipales. Se sale de la zona urbana y hay que prestar atención al próximo cruce.

0,95 km (738 m), 14 min. Desviación a la izquierda (O) antes de que la carretera se incline para bajar (señalización bajo una encina). Se sigue la pista ancha.

1,56 km (744 m), 23 min. Sant Pere del Grau, ermita de origen románico muy restaurada junto al Mas del Grau de Torroella. Se sigue la pista girando a la derecha (N) y pasando a roce de las dependencias de la masía.

Al cabo de 200 m se sale en un camino ancho donde se encuentran las señales del PR C-44, que se seguirán durante unos kilómetros. Se gira a la izquierda (O; siguiendo la pista hacia la derecha se llegaría a la Pedra Dreta, antiguo hito que marcaba el camino ganadero del Lluçanès).

2,25 km (753 m), 34 min. Curva hacia la izquierda (SO). Unos metros a mano derecha está la formación de roca llamada Cadira d’en Galzeran, lugar estratégico en las primeras guerras carlistas. Se dejan dos desvíos a la izquierda y se continúa llaneando (SO) por la loma que domina el valle de Merlès siguiendo un sendero sombrío que más allá emprende una bajada (regueros de erosión). Se da a un camino que se sigue hacia la izquierda (S). En el punto 3,12 km (712 m) se contempla el Roc Foradat o Roc de la Bruixa Napa. Siguiendo siempre las señales blancas y amarillas del itinerario se gira hacia levante para pasar por una suave collado (señalización).

3,94 km (739 m), 1 h 3 min. Se desemboca en una pista ancha que se sigue hacia la derecha (S). Enseguida se llega a Sant Sebastià (4,25 km, 738 m), iglesia de notables proporciones, robusta y coronada por un cimborio y un campanario. Se continúa siguiendo el camino principal hacia el S. En el punto km 5,20 está la desviación que lleva a la iglesia románica de Sant Andreu de Llanars (km 5,43, 698 m), situada en un lugar recogido y sugerente. Se continúa la ruta desde el desvío anterior, ahora hacia el N, se deja a la izquierda la Vila de Llanars (km 5,84, 708 m) y se llega a una desviación. Hay que continuar siguiendo las señales, siempre a la izquierda. El camino gira al sur.

7,22 km (703 m), 1 h 50 min. A pocos metros del desvío de acceso al Mas de Teulats el sendero PR C-44 se va hacia la derecha (O). La ruta sigue recto (S), atraviesa el llano de Teulats y, en suave bajada, desemboca en la carretera de Prats a Navàs.

9,01 km (640 m), 2 h 15 min. Carretera BV-4401 de Prats de Lluçanès a Navàs. Se sigue hacia la derecha (S) durante 450 m y se deja el asfalto tomando a mano izquierda (SE) el camino a Galobardes, una gran masía que se deja a mano izquierda. El camino gira al SO llanamente. Poco después (10,20 km, 634 m) se reencuentra el sendero PR C-44 que se junta al camino desde la derecha (O). Se seguirá íntegramente hasta el final del recorrido.

El itinerario gira totalmente hacia el NE. Por medio de un sendero, hace atajo (escalones) y corta el camino que se seguía. Una vez reencontrado, se dirige al N y cruza el torrente del Soler y el riego del Molí de Galobardes (10,80 km, 610 m), que se deja a la derecha (pasarelas). Subiendo hacia una zona de roca viva, que se atraviesa en subida hacia el SE, el trayecto avanza hasta la iglesia de Santa Eulàlia de Pardines.

11,55 km (662 m), 2 h 55 min. Santa Eulàlia de Pardines, edificio notable de estilo barroco-neoclásico, sede de la antigua parroquia rural actualmente adscrita a Prats de Lluçanès. El recorrido gira hacia el norte y se dirige a Prats pasando antes por el castillo del Quer y Santa Llúcia del Quer (km 13,36, 696 m). Se entra en Prats por los antiguos lavaderos conocidos con el nombre de Les Tres Fonts, se toma la calle Major y, tras visitar la ermita de la Bona Sort, se llega al punto de partida.

14,91 km (712 m), 3 h 45 min. Prats de Lluçanès, entrada al Ayuntamiento, final de la excursión.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/pels-voltants-de-prats-de-llucanes-25767436