Del pla de Beret als estanys de Baciver, de Marimanha i del Clòt der Os

Del pla de Beret als estanys de Baciver, de Marimanha i del Clòt der Os

Distància: 15,27 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta: 5 hores 49 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 987 m – Baixant: 987 m

Altidud:  màxima: 2.580 m  –  mínima:1.853 m

[CA] Del pla de Beret als estanys de Baciver, de Marimanha i del Clòt der Os

El gran pla de Beret, de contorns suaus i herbei ufanós, és el coll més dilatat dels Pirineus. Les aigües dels estanys de Marimanha s’escolen cap al Mediterrani a través de la Noguera Pallaresa, mentre que les del Baciver van a engruixir la Garona cap a l’Atlàntic. A principis d’estiu, els lliris de neu, les mates d’àrnica, les gencianes grogues, les silenes inflades i les caramuixes emplenen aquest recorregut llarg i de fort desnivell apte per a tothom una mica entrenat i amb experiència a la muntanya. Durant l’excursió, que s’endinsa a llevant pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, es pot gaudir també de la presència de grups d’eugues i poltres que pasturen en llibertat.
Ruta senyalitzada parcialment.

Per accedir al pla de Beret des de Vielha, cal prendre la carretera C-28 en direcció E cap al port de la Bonaigua fins a l’estació d’esquí de Baqueira Beret. Allà es pren una desviació indicada cap al pla de Beret. Després de nou revolts pronunciats, la carretera accedeix al pla. Es deixa el vehicle en el primer aparcament de l’estació d’esquí, a mà dreta: el pàrquing de l’Orri.

0,00 km (1.860 m). De l’aparcament de l’Orri, se surt caminant en direcció E deixant les taquilles a mà esquerra i anant cap a la instal·lació dels telecadires. Es passa per sota d’un telecadira, es deixa la cabana dels Corrals del Coret a l’esquerra (N), un segon telecadira a la dreta (S) i se segueix a llevant per l’esquerra del petit barranc obert pel riu Malo. El camí, força ben traçat, s’enfila entre pins i falgueres decantant-se al SE.

1,57 km (2.003 m), 0 h 31 min. Bifurcació. Es deixa a la dreta (SE) un camí que es dirigeix als estanyols de Baciver de Baish. Es gira a l’esquerra (N) i es continua pujant suaument. A dalt d’un ressalt (km 2,07, 2.079 m, 0 h 41 min), hi ha una bifurcació: es tomba a la dreta (SE) i es veu el primer estany de Baciver. El tuc de la Llança (2.658 m), situat a migdia, domina l’entorn amb la seva inconfusible silueta punxeguda.

2,70 km (2.140 m), 0 h 55 min. S’és a sobre de l’estany de Baish de Baciver (S). Se segueix cap a l’est aigües amunt i es troba el primer dels estanys de Dalt de Baciver.

4,13 km (2.313 m), 1 h 27 min. Es deixa a l’esquerra (O) l’estany inferior dels estanys de Dalt de Baciver. Es creua el desguàs de l’estany superior (km 4,46, 2.319 m), que es deixa a la dreta (E). A l’O/SO, les geleres del massís de la Maladeta destaquen per sobre de la blavor de l’aigua. Cal ascendir a la collada de Marimanha, que s’alça al N dels estanys. El camí discorre per pendissos herbats i, després, guanya alçada per terrenys rocallosos i avança entre blocs de pedra fins a sortir a un coll (fites).

6,07 km (2.578 m), 2 h 15 min. Collada de Marimanha, també anomenada Pas de la Ferradura. Magnífica panoràmica sobre els cims de l’entorn. Al N, destaca la ferma silueta del Mont Valier, de tons clars. Cal baixar pel vessant contrari (en direcció E i després NE) cap a l’estany superior de Marimanha, que es deixa a l’esquerra (O; km 7,13, 2.325 m, 2 h 40 min). El camí vira al N, més avall es deixen a l’esquerra (O; km 7,95, 2.280 m) uns estanyols i es tomba al NO per anar a buscar l’estany del mig, que es voreja per la dreta fins al seu desguàs.

8,34 km (2.270 m), 3 h 32 min. Desguàs de l’estany intermedi, al costat mateix del gran estany inferior de Marimanha (E). Des de l’aiguavés, es travessa el rierol i es remunta en direcció N/NO pel contrafort de l’altra banda, que s’alça sobre la riba occidental de l’estany, que, per tant, queda a la dreta (E). Superat el promontori, es flanqueja el pendent fins que s’és a la coma de l’altra banda. Cal girar a l’esquerra i pujar per la llarga coma herbosa cap al SO per creuar la carena. Els darrers 50 m són força costeruts i cal anar amb compte.

9,37 km (2.529 m), 4 h 15 min. Collada del Clòt der Os. Des d’aquí, es gaudeix d’una extensa vista sobre les muntanyes que envolten el pla de Beret. En començar a davallar (els primers metres també són molt drets), ja es distingeixen els estanyols del Clòt der Os entre roquissers i petits grups de pins negres. Cal descendir-hi cap al SO.

10,08 km (2.245 m), 4 h 40 min. Estanyols del Clòt der Os. Es passa entre els estanyols més grans vorejant per l’esquerra el primer que es troba i per la dreta el següent. S’ha de continuar pel caminoi que ressegueix el torrent que s’escola pel Clòt der Os, primer en direcció N i després O. Just en aquest gir (km 11,14, 2.152 m), es deixa un trencall a l’esquerra (SO) i es continua baixant pels prats fins a trobar una pista de manteniment de les instal·lacions d’esquí.

11,85 km (2.107 m), 5 h 05 min. Pista de manteniment. Cal travessar-la, passar a l’altra banda del riu de Molins i seguir davallant a ponent fins a una segona pista (km 12,22, 2.069 m). Cal prendre-la a l’esquerra (SO) fins que s’acaba, a sota d’un rodal de bosc, i després baixar en diagonal per l’herbei en el mateix sentit de la marxa (SO) fins que es desemboca a una altra pista (km 14,50, 1.934 m), ja a prop de l’aparcament. Cal agafar-la a la dreta (SO) fins a tornar-hi.

15,27 km (1.860 m), 5 h 49 min. Aparcament de l’Orri, punt de partida i final de l’itinerari.

Més informació

[ES] Del llano de Beret a los lagos de Baciver, de Marimanha i del Clòt der Os

El gran llano de Beret, de contornos suaves y hierba esplendorosa, es el collado más dilatado de los Pirineos. Las aguas de los lagos de Marimanha desembocan en el Mediterráneo por el río de la Noguera Pallaresa, mientras que las de los lagos de Baciver van a acrecentar el río Garona en su camino hacia el Atlántico. A principios de verano, los lirios de nieve, las matas de árnica, las gencianas amarillas, las collejas infladas y los gamones colman este recorrido largo y de fuerte desnivel aunque apto para todo el mundo, siempre y cuando se esté un poco entrenado. Durante la excursión, se puede disfrutar también de la presencia de grupos de yeguas y potros que pacen en libertad.
Ruta señalizada parcialmente.

Para acceder al llano de Beret desde Vielha, hay que tomar la carretera C-28 en dirección E hacia el puerto de la Bonaigua hasta la estación de esquí de Baqueira Beret. Allí se toma un desvío indicado hacia el llano de Beret. Tras nueve curvas pronunciadas, la carretera accede al llano. Se deja el vehículo en el primer aparcamiento de la estación de esquí, a mano derecha: el aparcamiento de L’Orri.

0,00 km (1.860 m). Del aparcamiento de L’Orri, se sale caminando en dirección E dejando las taquillas a mano izquierda y yendo hacia la instalación de los telesillas. Se pasa por debajo de un telesilla, se deja la cabaña de Els Corrals del Coret a la izquierda (N), un segundo telesilla a la derecha (S) y se sigue a levante por la izquierda del pequeño barranco abierto por el río Malo. El camino, bastante bien trazado, sube entre pinos y helechos decantándose al SE.

1,57 km (2.003 m), 0 h 31 min. Bifurcación. Se deja a la derecha (SE) un camino que se dirige a los lagos de Baciver de Baish. Se gira a la izquierda (N) y se continúa subiendo suavemente. Arriba de un resalte (km 2,07, 2.079 m, 0 h 41 min), hay una bifurcación: se gira a la derecha (SE) y se ve el primer lago de Baciver. El Tuc de la Llança (2.658 m), situado a mediodía, domina el entorno con su inconfundible silueta puntiaguda.

2,70 km (2.140 m), 0 h 55 min. Se llega encima del lago de Baish de Baciver (S). Se sigue hacia el este aguas arriba y se encuentra el primero de los lagos de Dalt de Baciver.

4,13 km (2.313 m), 1 h 27 min. Se deja a la izquierda (O) el lago inferior de los lagos de Dalt de Baciver. Se cruza el desagüe del lago superior (km 4,46, 2.319 m), que se deja a la derecha (E). Al O/SO, los glaciares del macizo de la Maladeta destacan por encima del azul del agua. Hay que ascender al collado de Marimanha, que se alza al N de los lagos. El camino discurre por pendientes de hierba y, después, gana altura por terrenos rocosos y avanza entre bloques de piedra hasta salir a un collado (hitos).

6,07 km (2.578 m), 2 h 15 min. Collado de Marimanha, también llamado Pas de la Ferradura. Magnífica panorámica sobre las cumbres del entorno. Al N, destaca la firme silueta del Mont Valier, de tonos claros. Hay que bajar por la vertiente contraria (en dirección E y después NE) hacia el lago superior de Marimanha, que se deja a la izquierda (O; km 7,13, 2.325 m, 2 h 40 min). El camino gira al N, más abajo se dejan a la izquierda (O; km 7,95, 2.280 m) unos lagos y se gira al NO para ir a buscar el lago del medio, que se bordea por la derecha hasta su desagüe.

8,34 km (2.270 m), 3 h 32 min. Desagüe del lago intermedio, junto al gran lago inferior de Marimanha (E). Desde el desagüe, se cruza el arroyo y se remonta en dirección N/NO por la estribación del otro lado, que se alza sobre la orilla occidental del lago, que, por tanto, queda a la derecha (E). Superado el promontorio, se flanquea la pendiente hasta que se llega al valle del otro lado. Hay que girar a la izquierda y subir por el largo valle herboso hacia el SO para cruzar el cordal. Los últimos 50 m son bastante empinados y hay que tener cuidado.

9,37 km (2.529 m), 4 h 15 min. Collado del Clòt der Os. Desde aquí, se disfruta de una extensa vista a las montañas que rodean el llano de Beret. Al empezar a bajar (los primeros metros también son muy empinados), ya se distinguen las lagunas del Clòt der Os entre roquedales y pequeños grupos de pinos negros. Hay que descender hacia allí en dirección SO.

10,08 km (2.245 m), 4 h 40 min. Lagos del Clòt der Os. Se pasa entre los lagos más grandes bordeando por la izquierda el primero que se encuentra y por la derecha el siguiente. Hay que seguir por el camino que recorre el torrente que se cuela por el Clòt der Os, primero en dirección N y luego O. Justo en este giro (km 11,14, 2.152 m), se deja un desvío a la izquierda (SO) y se continúa bajando por los prados hasta encontrar una pista de mantenimiento de las instalaciones de esquí.

11,85 km (2.107 m), 5 h 05 min. Pista de mantenimiento. Hay que atravesarla, pasar al otro lado del río de Molins y seguir descendiendo a poniente hasta una segunda pista (km 12,22, 2.069 m). Hay que tomarla a la izquierda (SO) hasta que se acaba, debajo de un rodal de bosque, y luego bajar en diagonal por la hierba en el mismo sentido de la marcha (SO) hasta que se desemboca en otra pista (km 14,50, 1.934 m), ya cerca del aparcamiento. Hay que seguirla a la derecha (SO) hasta volver al punto de partida.

15,27 km (1.860 m), 5 h 49 min. Aparcamiento de L’Orri. Fin del itinerario.

Más información

[EN] From Pla de Beret to lakes of Baciver, Marimanha and Clòt der Os

The great Pla de Beret basin, with its gentle slopes and luxuriant meadows, is the widest Pyrenean mountain pass. The waters from the Marimanha lakes flow down the Noguera Pallaresa towards the Mediterranean, while those of the Baciver lakes flow into the Garonne and end in the Atlantic. At the beginning of the summer, snowdrop lilies, arnica bushes, yellow gentians, iresines and asphodels fill this long route with a strong climb that is nevertheless walkable for anyone in good physical condition. During the walk you may also see mares and colts grazing freely.
Partially marked trail.

senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/del-pla-de-beret-als-estanys-de-baciver-de-marimanha-i-del-clot-der-os-6669582