En cadira de rodes pel Parc Natural del Delta de l’Ebre

En cadira de rodes pel Parc Natural del Delta de l’Ebre

Distància: 1,68 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 2 hores

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 0 m – Baixant: 0 m

Altidud:  màxima: 4 m  –  mínima:4 m

[CA] En cadira de rodes pel Parc Natural del Delta de l’Ebre

El paisatge del delta de l’Ebre és únic a Catalunya: les extenses terres planes i els aiguamolls li donen un aspecte singular. En el seu interior es troben zones de cultiu on predominen els arrossars d’aspecte canviant segons les estacions. Al litoral hi ha llargues i desertes platges sorrenques amb dunes coronades per borró i d’altra vegetació ben adaptada al medi, canyissars i una esplèndida vegetació de ribera. Per les seves qualitats i situació geogràfica, és un lloc ideal per a les aus migratòries i autòctones.

Aquest itinerari té tres parts ben diferenciades: una visita a l’Ecomuseu situat a la població de Deltebre (0,37 km), amb un recorregut pel jardí botànic, un passeig per un carril bici que discorre un tram vora la bassa de l’Encanyissada (1,68 km, anada i tornada), situada a prop de la població del Poble Nou del Delta, i una visita a l’observatori del Garxal (0,19 km, anada i tornada), pròxim a la població de Riumar.

Ruta senyalitzada i adaptada.

El punt de partida de l’itinerari és l’Ecomuseu de Deltebre. Per arribar-hi cal situar-se a la carretera N-340 entre Amposta i l’Ampolla i prendre una de les carreteres que duen a Deltebre, que són, de nord a sud, la TV-3401 per Ampollamar, la TV-3409 per Camarles, la T-340 pel Lligallo del Roig i la TV-3454 des del nord d’Amposta. Totes aquestes carreteres conflueixen en una rotonda a la riba sud del canal de l’Esquerra de l’Ebre (a l’altra riba hi ha l’alberg Mossèn Antoni Batlle). Se surt per la sortida sud de la rotonda, l’oposada al canal i que mena a Deltebre. De seguida cal agafar el primer carrer a la dreta, el del Doctor Martí Buera, tot passant per l’esquerra d’un hipermercat. Després de la superfície comercial, en el número 22, a mà dreta, hi ha l’Ecomuseu de Deltebre.

L’Ecomuseu permet conèixer el tipus de flora i fauna característics d’aquesta zona així com la forma de vida dels seus habitants. Hi ha lloc per aparcar fàcilment. L’Ecomuseu es troba totalment adaptat -ho estan la sala d’audiovisuals i els serveis- i disposa d’una plataforma elevadora per poder accedir a l’exposició permanent de la primera planta, que mostra àmpliament la realitat del delta. Es pot visitar el jardí botànic, on es pot veure el sistema agrícola i les activitats tradicionals de la població del delta tot fent un recorregut de 300 m adaptat per a cadires de rodes i per a invidents. A més, compta amb un aquari amb diferents espècies de peixos i amfibis. Els plafons informatius també estan escrits per a invidents.

Un cop visitat l’Ecomuseu, cal agafar el cotxe i dirigir-se al Poble Nou del Delta per veure la Casa de Fusta del Delta de l’Ebre i fer un recorregut lineal per un carril bici que ressegueix un tram la bassa de l’Encanyissada. Per arribar-hi, s’ha d’anar a buscar la TV-3404 i creuar el riu. En passar el poble de Sant Jaume d’Enveja, es troba l’encreuament amb la TV-3405: es gira a la dreta i se segueix durant 1,4 km. Se surt a la carretera del Poble Nou, que es pren durant 2,8 km fins a l’encreuament amb la carretera de circumval·lació: cal seguir-la fins a la Casa de Fusta del Delta.

La Casa de Fusta acull una exposició permanent sobre la formació de les basses i la seva evolució abans de la colonització agrícola. Hi ha un pàrquing on es pot deixar el vehicle. A la vora de la Casa de Fusta hi ha un mirador al qual no s’hi pot accedir, ja que hi ha escales per pujar-hi. Des d’aquest punt comença un recorregut lineal de 1676 m (anada i tornada pel mateix camí) per un carril bici que segueix la cara oest de la bassa de l’Encanyissada i arriba fins a un mirador, al qual tampoc no es pot accedir. Hi ha plafons informatius al llarg del recorregut.

Per acabar l’excursió, es pot anar a Riumar i contemplar, des del mirador del Garxal, on s’accedeix a través d’una passarel·la de fusta amb un suau pendent ben integrada al medi, bones vistes de la llacuna homònima. Per arribar-hi, s’ha de desfer el camí fins a Deltebre, creuar el riu, seguir pel carrer de Jaume I el Conqueridor i pel de Girona després fins a prendre la carretera TV-3454 durant 3,4 km. Se surt a la TV-340, que se segueix fins a Riumar. A prop d’aquesta urbanització, es pot aparcar amb facilitat entre el final del passeig Marítim i el carrer del Flamenc: tot i que no existeix cap plaça de pàrquing reservada per a minusvàlids, es pot baixar fàcilment la cadira del cotxe.

Informació complementària

Recorregut:

El recorregut de 300 m del jardí botànic de l’Ecomuseu té un paviment de sorra compactada, les rampes que hi ha tenen un pendent que no supera el 2%, hi ha trams que es troben protegits per baranes i l’amplada mitjana del recorregut és de 2 m. Hi ha alguns bancs per asseure’s amb espai al costat perquè hi càpiga una cadira de rodes. Els plafons informatius estan escrits en català, en castellà, en anglès i en braille.

L’itinerari de 1.676 m, d’anada i tornada, que segueix prop de la bassa de l’Encanyissada, està tancat als vehicles motoritzats i és completament pla, sense cap pendent, asfaltat, sense cap rugositat i d’una amplada mitjana de 2 m. La Casa de Fusta del Delta de l’Ebre està adaptada: s’hi pot accedir a través d’una rampa de suau pendent i a l’interior hi ha espai suficient per desplaçar-s’hi. Hi manca alguna plaça de pàrquing reservada per a minusvàlids i serveis adaptats.

El mirador del Garxal, situat a prop de la urbanització Riumar, té una passarel·la d’accés de fusta de 196 m, amb un pendent del 8%, proteccions als laterals i una amplada d’1,70m. La separació entre fustes és l’adequada; el mirador està adaptat i disposa d’un espai destinat per a les persones amb cadires de rodes amb una finestra a l’altura idònia. El paviment que hi ha des del pàrquing fins a la passarel·la, d’uns 200 m de longitud, és de sorra compactada i força pedregós: segons l’època de l’any, el terreny pot estar moll i dificultar l’avenç, sobretot en cas d’usar una cadira manual. Per accedir a la passarel·la hi ha un graó bastant alt.

Senyalització:

A l’Ecomuseu hi ha informació dels recorreguts, de la flora i de la fauna del delta. Al llarg dels itineraris es troben plafons informatius.

A la Casa de Fusta del Delta de l’Ebre es pot veure una col·lecció ornitològica i l’evolució de les basses al llarg del temps.

Pendents i desnivells:

Els pendents que hi ha són les rampes d’accés a l’Ecomuseu, a la Casa de Fusta del Delta i a l’observatori del Garxal. La resta de l’itinerari es manté pla, a nivell del mar.

Consells:

Aquest recorregut es pot realitzar tant en cadira de rodes manual com elèctrica. En les cadires elèctriques cal tenir les bateries ben carregades. En ambdós casos és interessant portar un joc d’eines per a punxades i reparacions.

És important portar protecció solar i aigua, sobretot a l’estiu, ja que hi ha poques ombres al llarg del recorregut. També és convenient portar roba adequada a cada època.

Per a usuaris de cadires de propulsió manual, es recomana dur guants.

Segons l’època de l’any, és interessant portar repel·lent de mosquits.

És important informar-se de la previsió del vent i dur la protecció adequada.

A Amposta, Deltebre o l’Ampolla de Mar hi ha locals, allotjament i restaurants adaptats.

Més informació

[ES] En silla de ruedas por el Parque Natural del Delta de l’Ebre

El paisaje del delta del Ebro es único en Cataluña: las extensas tierras planas y los humedales le dan un aspecto singular. En su interior se encuentran zonas de cultivo donde predominan los arrozales de aspecto cambiante según las estaciones. En el litoral hay largas y desiertas playas arenosas con dunas coronadas por barrón y otra vegetación bien adaptada al medio, carrizales y una espléndida vegetación de ribera. Por sus cualidades y situación geográfica, es un lugar ideal para las aves migratorias y autóctonas.

Este itinerario tiene tres partes bien diferenciadas: una visita al Ecomuseo situado en la población de Deltebre (0,37 km), con un recorrido por el jardín botánico, un paseo por un carril bici que discurre un tramo cerca de la balsa de la Encanyissada (1,68 km, ida y vuelta), situada cerca de la población del Poble Nou del Delta, y una visita al observatorio del Garxal (0,19 km, ida y vuelta), próximo a la población de Riumar .

Ruta señalizada y adaptada.

El punto de partida del itinerario es el Ecomuseo de Deltebre. Para llegar hay que situarse en la carretera N-340 entre Amposta y L’Ampolla y tomar una de las carreteras que llevan a Deltebre, que son, de norte a sur, la TV-3401 por Ampollamar, la TV-3409 por Camarles, la T-340 por El Lligallo del Roig y la TV-3454 desde el norte de Amposta. Todas estas carreteras confluyen en una rotonda en la orilla sur del canal de la Izquierda del Ebro (en la otra orilla está el albergue Mossèn Antoni Batlle). Se sale por la salida sur de la rotonda, la opuesta al canal y que conduce a Deltebre. Enseguida hay que tomar la primera calle a la derecha, la del Doctor Martí Buera, pasando por la izquierda de un hipermercado. Después de la superficie comercial, en el número 22, a mano derecha, está el Ecomuseo de Deltebre.

El Ecomuseo permite conocer el tipo de flora y fauna característicos de esta zona así como la forma de vida de sus habitantes. Hay sitio para aparcar fácilmente. El Ecomuseo se encuentra totalmente adaptado -lo están la sala de audiovisuales y los servicios- y dispone de una plataforma elevadora para poder acceder a la exposición permanente de la primera planta, que muestra ampliamente la realidad del delta. Se puede visitar el jardín botánico, donde se puede ver el sistema agrícola y las actividades tradicionales de la población del delta haciendo un recorrido de 300 metros adaptado para sillas de ruedas y para invidentes. Además, cuenta con un acuario con diferentes especies de peces y anfibios. Los paneles informativos también están escritos para invidentes.

Una vez visitado el Ecomuseo, hay que subir al coche y dirigirse al Poble Nou del Delta para ver la Casa de Fusta del Delta del Ebro y hacer un recorrido lineal por un carril bici que recorre un tramo la balsa de la Encanyissada. Para llegar, hay que ir a buscar la TV-3404 y cruzar al otro lado del río. Al pasar el pueblo de Sant Jaume, se encuentra el cruce con la TV-3405: se gira a la derecha y se sigue durante 1,4 km. Se sale a la carretera del Poblenou, que se toma durante 2,8 km hasta el cruce con la carretera de circunvalación: hay que seguirla hasta la Casa de Fusta del Delta.

La Casa de Fusta acoge una exposición permanente sobre la formación de las balsas y su evolución antes de la colonización agrícola. Hay un parking donde se puede dejar el vehículo. Al borde de la Casa hay un mirador al que no se puede acceder, ya que hay escaleras para subir. Desde este punto comienza un recorrido lineal de 1.676 m (ida y vuelta por el mismo camino) por un carril bici que sigue la cara oeste de la balsa de la Encanyissada y llega hasta un mirador, al que tampoco se puede acceder. Hay paneles informativos a lo largo del recorrido.

Para terminar la excursión, se puede ir a Riumar y contemplar el Delta desde el mirador del Garxal, donde se accede a través de una pasarela de madera con una suave pendiente, bien integrada en el entorno. Buenas vistas de la laguna homónima. Para llegar, hay que deshacer el camino hasta Deltebre, cruzar el río, seguir por la calle de Jaume I y por la de Girona hasta tomar la carretera TV-3454 durante 3,4 Km. Se sale en la TV-340, que se sigue hasta Riumar. Cerca de esta urbanización, se puede aparcar con facilidad entre el final del paseo Marítimo y la calle del Flamenc: aunque no existe ninguna plaza de parking reservada para minusválidos, se puede bajar fácilmente la silla del coche.

Información complementaria

Recorrido:

El recorrido de 300 metros del jardín botánico del Ecomuseo tiene un pavimento de arena compactada, las rampas que hay tienen una pendiente que no supera el 2%, hay tramos que se encuentran protegidos por barandillas y la anchura media del recorrido es de 2 m. Hay algunos bancos para sentarse con espacio junto para que quepa una silla de ruedas. Paneles informativos multilingües y en braille.

El itinerario de 1.676 m, de ida y vuelta, que sigue cerca de la balsa de la Encanyissada, está cerrado a los vehículos motorizados y es completamente plano, sin ningún pendiente, asfaltado, sin rugosidad y de una anchura media de 2 m. La Casa de Fusta del Delta del Ebro está adaptada: se puede acceder a través de una rampa de suave pendiente y en el interior hay espacio suficiente para desplazarse. Falta alguna plaza de parking reservada para minusválidos y servicios adaptados.

El mirador del Garxal, situado cerca de la urbanización Riumar, tiene una pasarela de acceso de madera de 196 m, con una pendiente del 8%, protecciones en los laterales y una anchura de 1,70m. La separación entre maderas es la adecuada; el mirador está adaptado y dispone de un espacio destinado a las personas con sillas de ruedas con una ventana a la altura idónea. El pavimento que hay desde el parking hasta la pasarela, de unos 200 m, es de arena compactada y pedregoso: según la época del año, el terreno puede estar mojado y dificultar el avance, sobre todo en caso de usar una silla manual. Para acceder a la pasarela hay un escalón bastante alto.

Señalización:

En el Ecomuseo hay información de los recorridos, de la flora y de la fauna del delta. A lo largo de los itinerarios se encuentran paneles informativos.

En la Casa de Fusta del Delta del Ebro se puede ver una colección ornitológica y la evolución de las balsas a lo largo del tiempo.

Pendientes y desniveles:

Las pendientes que hay son las rampas de acceso al Ecomuseo, en la Casa de Fusta del Delta y el observatorio del Garxal. El resto del itinerario se mantiene plano, a nivel del mar.

Consejos:

Este recorrido se puede realizar tanto en silla de ruedas manual como eléctrica. En las sillas eléctricas hay que tener las baterías bien cargadas. En ambos casos es interesante llevar un juego de herramientas para pinchazos y reparaciones.

Es importante llevar protección solar y agua, sobre todo en verano, ya que hay pocas sombras a lo largo del recorrido. Asimismo, es conveniente llevar ropa adecuada para cada época.

Para usuarios de sillas de propulsión manual, se recomienda llevar guantes.

Según la época del año, es interesante llevar repelente de mosquitos.

Al tratarse de una zona especialmente ventosa, es importante informarse de las previsiones del tiempo.

Tanto en Amposta, como en Deltebre o en L’Ampolla de Mar hay locales, alojamiento y restaurantes adaptados.

Sender accessible,Sender accessible

https://ca.wikiloc.com/rutes-sender-accessible/en-cadira-de-rodes-pel-parc-natural-del-delta-de-lebre-8833042