De Sidamon a la Fita Alta

De Sidamon a la Fita Alta

Distància: 5,12 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 1 hora 10 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 63 m – Baixant: 63 m

Altidud:  màxima: 290 m  –  mínima:232 m

[CA] De Sidamon a la Fita Alta

La immensa plana d’Urgell, antigament seca i àrida, va canviar radicalment d’aspecte des que, a mitjan segle XIX, s’hi construí el canal d’Urgell, veritable artèria vital d’aquestes contrades. L’itinerari proposat porta a la serra del Tossal de les Tenalles i a la Fita Alta, cim de modesta altitud que és, però, el sostre de la comarca i un bon observatori de la plana d’Urgell i la seva rodalia. Des d’allà, es pot admirar la magnífica labor de transformació realitzada pels pagesos d’aquesta terra amb l’ajut de nombroses séquies.

Ruta senyalitzada parcialment.

L’itinerari s’inicia a Sidamon, al km 480 de l’autovia A-2 entre Mollerussa i Lleida.

0,00 km (232 m). Sidamon. Des dels jardins que hi ha en aquest indret, es pren l’avinguda de la Generalitat en direcció SE i, acabat el vial, se segueix per una pista asfaltada que duu a l’embassament de Sidamon.

0,52 km (240 m), 0 h 07 min. Es passa per sobre del soterrat canal Auxiliar d’Urgell, se segueix en el mateix sentit de la marxa (SE) per la carretera i, després d’1,09 km (249 m) i 15 min d’haver començat a caminar, es gira a la dreta (SE) per una pista deixant un camp de futbol a l’esquerra. Tot seguit, es troba una nova bifurcació.

1,17 km (247 m), 0 h 19 min. Bifurcació. Ara cal continuar per la dreta (SO). La pista gira cap al sud i puja suaument.

1,95 km (265 m), 0 h 30 min. Es creua el petit rec de la Serra, que discorre a mitja alçada elevat sobre la plana. Es gira a l’esquerra (SE) passant prop del poblat ibèric del Tossal de les Tenalles, que queda a mà esquerra i on també hi ha una bassa. El camí travessa uns oliverars, gira a la dreta i enllaça amb la pista de la carena dirigint-se per l’esquerra (E) cap a la Fita Alta, ja ben visible una mica més enllà.

2,56 km (287 m), 0 h 40 min. Es corona la Fita Alta, que tot i arribar només als 287 m d’altitud, permet gaudir d’una àmplia visió de tota la plana d’Urgell i la seva rodalia. Per tornar, es desfà el camí.

5,12 km (232 m), 1 h 10 min. Sidamon, punt de partida i final de l’itinerari.

Més informació

[ES] De Sidamon a la Fita Alta

La inmensa llanura de Urgell, antiguamente seca y árida, cambió radicalmente de aspecto desde que, a mediados del siglo XIX, se construyó el canal de Urgell, verdadera arteria vital de estas tierras. El itinerario propuesto lleva a la sierra del Tossal de les Tenalles y a la Fita Alta, cumbre de modesta altitud que es, sin embargo, el techo de la comarca y un buen observatorio de la llanura de Urgell y sus alrededores. Desde allí, se puede admirar la magnífica labor de transformación realizada por los agricultores de estas tierras con la ayuda de numerosas acequias.

Ruta señalizada parcialmente.

El itinerario se inicia en Sidamon, en el km 480 de la autovía A-2 entre Mollerussa y Lleida.

0,00 km (232 m). Sidamon. Desde los jardines que hay en este lugar, se toma la avenida de la Generalitat en dirección SE y, terminado el vial, se sigue por una pista asfaltada que lleva al embalse de Sidamon.

0,52 km (240 m), 0 h 07 min. Se pasa por encima del soterrado canal Auxiliar d’Urgell, se sigue en el mismo sentido de la marcha (SE) por la carretera y, después de 1,09 km (249 m) y 15 min de haber empezado a andar, se gira a la derecha (SE) por una pista dejando un campo de fútbol a la izquierda. En unos metros, se encuentra una nueva bifurcación.

1,17 km (247 m), 0 h 19 min. Bifurcación. Ahora hay que continuar por la derecha (SO). La pista gira hacia el sur y sube suavemente.

1,95 km (265 m), 0 h 30 min. Se cruza la pequeña acequia de la Serra, que discurre a media altura elevada sobre la llanura. Se gira a la izquierda (SE) pasando cerca del poblado ibérico del Tossal de les Tenalles, que queda a mano izquierda y donde también hay una balsa. El camino atraviesa unos olivares, gira a la derecha y enlaza con la pista del cordal dirigiéndose por la izquierda (E) hacia la Fita Alta, ya bien visible un poco más allá.

2,56 km (287 m), 0 h 40 min. Se corona la Fita Alta, que a pesar de tener sólo 287 m de altitud, permite disfrutar de una amplia visión de toda la llanura de Urgell y sus alrededores. Para volver, se desanda el camino.

5,12 km (232 m), 1 h 10 min. Sidamon, punto de partida y final del itinerario.

Más información

[EN] From Sidamon to La Fita Alta

The immense Urgell plain, once arid, underwent a radical change of appearance with the building, in the mid 19th century, of the Urgell canal, a lifeline to the area. The itinerary leads to the Tossal de les Tenalles sierra and Fita Alta, a medium height peak although it is the highest point in the district and offers a fine vantage point over the Urgell plain and the surrounding countryside. From here we can admire the way in which the local peasants transformed the land with the help of the irrigation ditches.

Partially marked trail.

The itinerary begins in Sidamon, on N-II, between Mollerussa and Lleida, at km 480. After the small gardens in this area, we take the Avinguda de la Generalitat and its continuation, a paved track that leads to the reservoir of Sidamon.

We cross above the buried tributary canal of the Urgell (7 min and 0.52 km from the start) and after 15 minutes and 1.09 km, the road zigzags gently, with a football pitch on its left. We follow the track to the right as far as the next junction, 75 m further on.

We now keep to the right, going in a southerly direction. The track turns to the south and goes up slightly. After 30 min and 1.96 km from the start, we pass by the small irrigation ditch of La Serra.

We turn left, eastwards, and pass close by the small hill of Tenalles, where there is a pool. The path crosses some olive groves, turns to the right and links up with the track from the ridge, going left towards La Fita Alta.

After 40 min and 2.56 km of the route we come to La Fita, which, though it is only 290 m high, provides a sweeping view of the Urgell plain and the surrounding countryside.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-sidamon-a-la-fita-alta-8187309