De Linyola al Poal, el Palau d’Anglesola i Bellvís

De Linyola al Poal, el Palau d’Anglesola i Bellvís

Distància: 31,81 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta:

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 108 m – Baixant: 108 m

Altidud:  màxima: 254 m  –  mínima:199 m

[CA] De Linyola al Poal, el Palau d’Anglesola i Bellvís

Recorregut pel sector nord de la comarca del Pla d’Urgell a través de terres regades per canals subsidiaris del d’Urgell, entre camps de cereals, farratge, blat de moro i arbres fruiters. La ruta passa per històrics assentaments que van créixer acceleradament arran de la introducció del regadiu, a finals del segle XIX.

Aquest itinerari es pot fer amb bicicleta de cicloturisme preparada amb cobertes gravades.
Ruta senyalitzada parcialment.

L’itinerari comença a Linyola, on s’arriba des de Mollerussa per la carretera local LP-3322.

0,00 km (244 m). Linyola. Zona Esportiva Municipal, a l’oest de la població. Des de l’entrada a les piscines es pren el carrer de la Creueta en direcció S fins a una cruïlla situada al final del casc urbà on hi ha la creu de terme de les Oliveres. Se surt de l’encreuament pel camí de Lleida en direcció SO deixant el carrer del Sitjar i el del camí dels Arcs a la dreta. Es continua per una pista, sempre cap al SO, en direcció al Poal, tot deixant trencalls secundaris a ambdues bandes.

3,70 km (209 m). Es troba una cruïlla a prop de la torre de l’Estrella i es tomba a mà esquerra (S). Immediatament després es passa el riu Corb, aquí canalitzat per una sèquia. Es deixa un desviament a la dreta i es passen dues granges. Més enllà, als 4,61 km, hi ha una bifurcació. S’agafa la pista de més a la dreta (SO) i es continua cap al Poal.

5,40 km (215 m). El Poal, carrer de la Plana. Se segueix en direcció S; a mig poble es gira a la dreta (O) fins a la plaça de Catalunya per veure l’Ajuntament i l’església de Sant Joan Baptista. De nou al carrer de la Plana es continua cap al S i se surt a la carretera del Palau d’Anglesola, asfaltada, que es pren cap a l’esquerra (SE; per no haver de creuar la carretera pot emprar-se un voral ample que discorre entre l’asfalt i els camps).

6,80 km (221 m). Atenció a la desviació a l’esquerra. Cal passar a l’altra banda de la carretera i prendre el camí de terra que surt en direcció E (no el que va cap al N). Es discorre entre camps i conreus, es deixa una gran bassa a mà esquerra (N) i es conflueix, de nou, amb el riu Corb (8,05 km). El camí gira al S acompanyant el rec durant uns 400 m, fins que se’n separa.

8,47 km (228 m). Es conflueix amb el canal Auxiliar d’Urgell, que es travessa. La pista gira al S i desemboca a la Sèquia Tercera del Canal d’Urgell (9,17 km). Es gira a l’esquerra, es passa pel costat de l’ermita de Santa Llúcia i del cementiri i s’entra al Palau d’Anglesola pel carrer de Linyola. Es continua per la plaça de Catalunya i el carrer de la Bassa fins a la plaça Major.

10,25 km (234 m). El Palau d’Anglesola. Plaça Major, Ajuntament i església de Sant Joan Baptista. Se surt del poble retornant a la plaça de Catalunya i girant a l’esquerra (O) pel carrer de Bellvís, cap a ponent, prenent la carretera de Bellvís.

11,39 km (230 m). Canal Auxiliar d’Urgell. Es creua el pont i es pren la pista lateral del canal cap a la dreta, en direcció N, fins que es conflueix amb la sèquia Tercera del Canal d’Urgell (11,67 km), el camí de la qual es pren cap a l’esquerra (NO). Se segueix la sèquia sota la llarga filera d’arbres que ombregen el camí. Al cap de 2,75 km s’arriba a les basses del Pantano, on el camí segueix recte i se separa de la sèquia. Finalment, es desemboca a la carretera de Bellvís (14,40 km), que es pren cap a la dreta (NO) per entrar al poble.

16,55 km (202 m). Bellvís, plaça de Catalunya i Ajuntament. Cal passejar-se per l’entorn de l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció, la plaça de Catalunya i el passeig d’Urgell. El nom del poble prové del llatí bellu visu,”bella vista”. Se surt del poble en direcció a ponent per la carretera de Térmens i, a la sortida, es gira a la dreta (N) per l’avinguda de Bell-lloc i el carrer del Dr. Fleming. A la plaça de la Creu es pren el camí asfaltat de Balaguer.

18,60 km (201 m). Ermita de la Mare de Déu de les Sogues, al costat del cementiri de Bellvís. Es continua endavant.

19,28 km (206 m). Bifurcació davant del casal de la Mare de Déu de les Sogues. Es gira a la dreta (E) seguint l’asfalt fins al nucli dels Arcs; després caldrà tornar aquí. En aquest lloc hi havia edificat el santuari i convent trinitari de la Mare de Déu de les Sogues, patrona del Pla d’Urgell, desaparegut després de l’abandonament causat per la Desamortització dels béns de l’església del segle XIX.

20,40 km 215 m). Els Arcs, vila pertanyent al municipi de Bellvís. En destaquen algunes cases pairals i l’església de Sant Antoni Abat. Es torna enrere fins a la desviació anterior.

21,62 km (206 m). Mare de Déu de les Sogues. Ara es gira a la dreta (N) pel camí de terra, en lleugera baixada. Al cap de poc es passa el riu Corb per un pont (22,10 km); es continua recte.

23,20 km (217 m). Fent atenció a una bassa que queda a l’esquerre, es veu, a la dreta (E) un camí que discorre recte entre els camps de fruiters i que du, en 300 m, al tossal de Barretpicat.

23,50 km (239 m). Puig de Barretpicat, els darrers metres s’han de fer a peu. Bona panoràmica de l’entorn. Es torna enrere i es continua el camí cap al nord. Es deixa a l’esquerra una explotació pecuària, es fa una ziga-zaga i, seguint cap al N, s’arriba a una pista.

24,57 km (218 m). Es desemboca al camí de Linyola a Térmens, pista que es pren cap a la dreta (E). Més enllà, al costat del mas de Torre Calbet, es creua la pista asfaltada que comunica els Arcs amb Vallfogona de Balaguer (25,86km). Es continua cap a llevant, seguint la pista principal sense desviar-se de rumb. Ja a tocar de Linyola es desemboca en una pista asfaltada (30,85 km, 236 m). S’entra a la població pel carrer de Felip Rodés i immediatament es torça a la dreta (S).

31,84 km (244 m). Linyola. Zona Esportiva Municipal, final de l’itinerari.

Val la pena passejar pel nucli vell on destaquen la Casa de la Vila, Cal Formiguera, la plaça porxada de l’Església, l’església de Santa Maria i el Museu Pagès de Cal Valent. El nom de Linyola, d’origen llatí, fa referència als conreus de lli de l’època romana. Prengué importància a finals del segle IX, quan es va convertir en la capital de la comarca anomenada Mascançà. A finals del segle XIX es va expandir fora de les muralles, que foren enderrocades.

Més informació

[ES] De Linyola a El Poal, El Palau d’Anglesola y Bellvís

Recorrido por el sector norte de la comarca del Pla de Urgell a través de tierras regadas por canales subsidiarios del de Urgell, entre campos de cereales, forraje, maíz y árboles frutales. La ruta pasa por históricos asentamientos que crecieron aceleradamente a raíz de la introducción del regadío, a finales del siglo XIX.

Este itinerario se puede realizar en bicicleta de cicloturismo preparada con cubiertas grabadas.
Ruta señalizada parcialmente.

El itinerario comienza en Linyola, donde se llega desde Mollerussa por la carretera local LP-3322.

0,00 km (244 m). Linyola. Zona Deportiva Municipal, al oeste de la población. Desde la entrada a las piscinas se toma la calle de la Creueta en dirección S hasta un cruce situada al final del casco urbano donde está la cruz de término de Les Oliveres. Se sale del cruce por el camino de Lleida en dirección SO dejando la calle del Sitjar y la de Els Arcs a la derecha. Se continúa por una pista, siempre hacia el SO, en dirección a El Poal, dejando desvíos secundarios a ambos lados.

3,70 km (209 m). Se encuentra un cruce cerca de la torre de L’Estrella y se gira a la izquierda (S). Inmediatamente después se pasa el río Corb, aquí canalizado por una acequia. Se deja un desvío a la derecha y se pasan dos granjas. Más allá, a 4,61 km, hay una bifurcación. Se coge la pista de más a la derecha (SO) y se continúa hacia El Poal.

5,40 km (215 m). El Poal, calle de la Plana. Se sigue en dirección S; a medio pueblo se gira a la derecha (O) hasta la plaza de Catalunya para ver el Ayuntamiento y la iglesia de Sant Joan Baptista. De nuevo en la calle de la Plana se continúa hacia el S y se sale a la carretera de El Palau d’Anglesola, asfaltada, que se toma hacia la izquierda (SE; para no tener que cruzar el asfalto se puede utilizar un amplio arcén que discurren entre los campos y la carretera).

6,80 km (221 m). Atención a la desviación a la izquierda. Hay que pasar al otro lado de la carretera y tomar el camino de tierra que sale en dirección E (no el que va hacia el N). Se discurre entre campos y cultivos, se deja una gran balsa a mano izquierda (N) y se confluye, de nuevo, con el río Corb (8,05 km). El camino gira al S acompañando el riego durante unos 400 m, hasta que se separan.

8,47 km (228 m). Se confluye con el canal Auxiliar d’Urgell, que se atraviesa. La pista gira al S y desemboca en la Acequia Tercera del Canal d’Urgell (9,17 km). Se gira a la izquierda, se pasa junto a la ermita de Santa Llúcia y del cementerio y se entra en El Palau de Anglesola por la calle de Linyola. Se continúa por la plaza de Catalunya y la calle de la Bassa hasta la plaza Major.

10,25 km (234 m). El Palau d’Anglesola. Plaza Major, Ayuntamiento e iglesia de Sant Joan Baptista. Se sale del pueblo retornando a la plaza de Catalunya y girando a la izquierda (O) por la calle de Bellvís, hacia poniente, tomando la carretera de Bellvís.

11,39 km (230 m). Canal Auxiliar d’Urgell. Se cruza el puente y se toma la pista lateral del canal hacia la derecha, en dirección N, hasta que se confluye con la acequia Tercera del Canal d’Urgell (11,67 km), el camino lateral de la cual se toma hacia la izquierda (NO). Se sigue la acequia bajo la larga hilera de árboles que sombrean el camino. Al cabo de 2,75 km se llega a las balsas del Pantano, donde el camino sigue recto y se separa de la acequia. Finalmente, se llega a la carretera de Bellvís (14,40 km), que se toma hacia la derecha (NO) para entrar en el pueblo.

16,55 km (202 m). Bellvís, plaza de Catalunya y Ayuntamiento. Hay que pasearse por el entorno de la iglesia de la Mare de Déu de l’Assumpció, la plaza de Catalunya y el paseo de Urgell. El nombre del pueblo proviene del latín Bellu visu, “bella vista”. Se sale del pueblo en dirección a poniente por la carretera de Térmens y, a la salida, se gira a la derecha (N) por la avenida de Bell-lloc y la calle del Dr. Fleming. En la plaza de la Creu se toma el camino asfaltado de Balaguer.

18,60 km (201 m). Ermita de la Virgen de las Sogues, junto al cementerio de Bellvís. Se sigue adelante.

19,28 km (206 m). Bifurcación frente al casal de la Mare de Déu de Les Sogues. Se gira a la derecha (E) siguiendo el asfalto hasta el núcleo de Els Arcs; después habrá que volver. En este lugar había edificado el santuario y convento trinitario de la Virgen de las Sogues, patrona del Pla d’Urgell, desaparecido tras el abandono causado por la desamortización de los bienes de la iglesia del siglo XIX.

20,40 km 215 m). Els Arcs, villa perteneciente al municipio de Bellvís. Destacan algunas casas solanas y la iglesia de Sant Antoni Abat. Se vuelve atrás, hasta la desviación anterior.

21,62 km (206 m). Mare de Déu de les Sogues. Ahora se gira a la derecha (N) por el camino de tierra, en ligera bajada. Al poco se pasa el río Corb por un puente (22,10 km); se sigue recto.

23,20 km (217 m). Prestando atención a una balsa que queda a la izquierda, se ve, a la derecha (E) un camino que discurre recto entre los campos de frutales y que lleva, en 300 m, en la colina de Barretpicat.

23,50 km (239 m). Puig de Barretpicat, los últimos metros se deben hacer a pie. Buena panorámica del entorno. Se vuelve atrás y se continúa el camino hacia el norte. Se deja a la izquierda una explotación pecuaria, se hace un zigzag y, siguiendo hacia el N, se llega a una pista.

24,57 km (218 m). Se desemboca en el camino de Linyola a Térmens, pista que se toma hacia la derecha (E). Más allá, al lado del Mas de Torre Calbet, se cruza la pista asfaltada que comunica Els Arcs con Vallfogona de Balaguer (25,86km). Se continúa hacia el este, siguiendo la pista principal sin variar el rumbo. Ya cerca de Linyola se desemboca en una pista asfaltada (30,85 km, 236 m). Se entra en la población por la calle de Felip Rodés e inmediatamente se tuerce a la derecha (S).

31,84 km (244 m). Linyola. Zona Deportiva Municipal, final del itinerario.
Terminada la excursión vale la pena pasear-se por el núcleo antiguo donde destacan la Casa de la Vila, Cal Formiguera, la plaza porticada de L’Església, la iglesia de Santa Maria y el Museu Pagès de Cal Valent. El nombre de Linyola, de origen latino, hace referencia a los cultivos de lino de la época romana. Tomó importancia a finales del siglo IX, cuando se convirtió en la capital de la comarca llamada Mascançà. A finales del siglo XIX se expandió fuera de las murallas, que fueron derribadas.

Más información

[EN] From Linyola to El Poal, El Palau d’Anglesola and Bellvís

A route around the lands of Pla d’Urgell through fields of cereals, maize and fruit trees, notably apple and pear trees. The route passes through picturesque villages such as Sidamon, El Poal and Torregrossa. In Linyola we can visit the two Peasant Museums (Museus del Pagès), and see interesting displays of old farming implements.
Partially marked trail.

Btt,Btt

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/de-linyola-al-poal-el-palau-danglesola-i-bellvis-39189939