En cadira de rodes pel Camí Natural de la Muga

En cadira de rodes pel Camí Natural de la Muga

Distància: 12,14 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 3 hores

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 6 m – Baixant: 6 m

Altidud:  màxima: 13 m  –  mínima:1 m

[CA] En cadira de rodes pel Camí Natural de la Muga

Aquest recorregut lineal, a través d’una pista de terra compactada, comença a Castelló d’Empúries i acaba a Empuriabrava. Es discorre paral·lelament al riu de la Muga, des del km 1,10 fins al final. A Empuriabrava es pot aprofitar per recórrer el passeig Marítim, ja que també està adaptat, igual que la platja, que disposa d’unes passarel•les per poder arribar a l’aigua. El paisatge de bosc de ribera és present al llarg de tot l’itinerari fins a la desembocadura de la Muga. El centre històric de Castelló d’Empúries, la basílica i el seu museu i l’Ecomuseu Farinera es poden visitar sense problemes, així com el Butterfly Park, un papallonari i una exposició d’ocells tropicals envoltat d’un jardí botànic.
Ruta senyalitzada i adaptada.

Per arribar a Castelló d’Empúries per l’autopista AP-7, cal prendre la sortida 4 (Figueres/Roses), seguir per la carretera de França N-II (indicacions cap a Figueres/Castelló d’Empúries/Roses) i, al poble de Vilatenim, continuar per la C-68 (carretera d’Olot-Roses) seguint les indicacions de Castelló d’Empúries/Roses. Passats 7,7 km, s’arriba a l’entrada del poble, on hi ha una rotonda: s’ha de seguir en direcció a la zona esportiva, on, al primer carrer de l’esquerra, es troba el pavelló esportiu. S’hi pot aparcar fàcilment i hi ha espai suficient per baixar còmodament la cadira del cotxe i començar l’excursió.

L’itinerari comença just darrere del poliesportiu, on hi ha l’inici de la pista (11 m): per arribar-hi, s’ha de superar un pendent del 4,7% durant 42 m (a la dreta queda el pavelló d’esports).

0,15 km (11 m). Es creua la carretera de Santa Clara per un pas de vianants.

0,39 km (10 m). Encreuament: s’ha de seguir per la dreta. Seguidament hi ha una baixada del 5% durant 100 m, es comparteix la carretera durant 3 m i es continua per la pista.

0,60 km (7 m). Encreuament: s’ha de seguir per l’esquerra (per la dreta s’accedeix a una fàbrica).

0,80 km (6 m). Cruïlla: cal seguir per la dreta per la pista principal. A partir del km 1,10 (7 m) el riu de la Muga es fa present al paisatge, a la dreta de la pista, fins al final del recorregut.

1,45 km (8 m). La pista passa per sota del pont de la carretera C-68. Des d’aquest punt, i durant 35 m, el paviment empitjora molt, havent-hi pedres i grava solta de mitjanes dimensions que dificulten la progressió. Un cop passat el pont, es travessa la carretera que creua la Muga per un pas senyalitzat i se segueix per la pista.

3,25 km (7 m). La pista passa per sota d’un pont per a vianants que creua la Muga. Hi ha un petit pendent de baixada i de pujada de poca inclinació. Un cop s’ha superat la pujada, el paviment canvia fins al passeig Marítim d’Empuriabrava: és meitat de terra compactada i meitat d’asfalt de gra fi. Al km 3,30, just a l’entrada d’Empuriabrava, hi ha una àrea de lleure amb taules i una font. Per accedir-hi, s’ha de superar una suau baixada, ja que queda una mica apartada (per sota i a l’esquerra de la pista).

5,20 km (7 m). S’arriba al final de la pista, que desemboca al passeig Marítim d’Empuriabrava. Hi ha un suau pendent de baixada del 3,8% durant 78 m. Al principi del passeig Marítim, que està situat 2 m per sobre del nivell del mar, hi ha una passarel•la de fusta que permet accedir a la platja i al mar. Se segueix pel passeig.

6,14 km (1 m). A la meitat del passeig, a 700 m de la pista, hi ha una caseta de la Creu Roja. Disposen d’una cadira amfíbia apta per a persones que vagin en cadira de rodes perquè puguin anar a l’aigua, de diferents tipus de bastons per a gent amb problemes de mobilitat i de serveis adaptats. Just davant hi ha la Guingueta Tuareg, que també compta amb serveis adaptats. Davant, a la platja, hi ha una altra passarel•la per poder accedir al mar i, al final del passeig, n’hi ha una més.

Per tornar es desfà el camí fins al pavelló d’esports de Castelló d’Empúries, on s’ha estacionat el cotxe. En total són 12,15 km de recorregut.

Informació complementària

Recorregut:
El paviment del recorregut és de terra compactada i es troba en bon estat, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries se n’ocupa del manteniment. Del km 3,25 fins al final de la pista, el paviment és meitat de terra compactada i meitat d’asfalt de gra fi. El paviment que hi ha al passeig Marítim és de rajoles, molt còmodes per circular-hi.
L’amplada mitjana de la pista és de 3 m i sempre es té molt bona visibilitat cap endavant. La del passeig Marítim és de 5 m, també amb molt bona visibilitat cap endavant.
Al passeig Marítim d’Empuriabrava hi ha passarel•les de fusta que permeten accedir fins al mar.

Senyalització:
Tot l’itinerari està degudament senyalitzat. A més, hi ha plafons informatius del quilometratge.

Pendents i desnivells:
El recorregut és majoritàriament pla i els petits pendents que hi ha són fàcilment superables, car no tenen gaire inclinació.

Consells:
Aquest recorregut es pot realitzar tant en cadira de rodes manual com elèctrica. En les cadires elèctriques cal tenir les bateries ben carregades. En ambdós casos és interessant portar un joc d’eines per a punxades i reparacions.
És important portar protecció solar i aigua, sobretot a l’estiu, ja que hi ha poques ombres al llarg del recorregut. També és convenient portar roba adequada a cada època.
Per a usuaris de cadires de propulsió manual, es recomana dur guants.
Segons l’època de l’any, és interessant portar repel•lent de mosquits.
És important informar-se de la previsió del vent i dur la protecció adequada.

Tant a Castelló d’Empúries com a Empuriabrava hi ha locals, allotjament i restaurants adaptats.

Més informació

[ES] En silla de ruedas por el Camino Natural de la Muga

Este recorrido lineal, a través de una pista de tierra compactada, comienza en Castelló d’Empúries y acaba en Empuriabrava. Se discurre paralelamente al río de la Muga, desde el km 1,10 hasta el final. En Empuriabrava se puede aprovechar para recorrer el paseo Marítimo, ya que también está adaptado, al igual que la playa, que dispone de unas pasarelas para poder llegar al agua. El paisaje de bosque de ribera está presente a lo largo de todo el itinerario hasta la desembocadura de la Muga. El centro histórico de Castelló d’Empúries, la basílica y su museo y el Ecomuseo Farinera se pueden visitar sin problemas, así como el Butterfly Park, un mariposario y una exposición de pájaros tropicales rodeado de un jardín botánico.
Ruta senyalitzada y adaptada.

Para llegar a Castelló d’Empúries por la autopista AP-7, hay que tomar la salida 4 (Figueres/Roses), seguir por la carretera de Francia N-II (indicaciones hacia Figueres/Castelló de Empúries/Roses) y, el pueblo de Vilatenim, continuar por la C-68 (carretera de Olot-Roses) siguiendo las indicaciones de Castelló d’Empúries/Roses. Pasados 7,7 km, se llega a la entrada del pueblo, donde hay una rotonda: seguir en dirección a la zona deportiva, donde, en la primera calle de la izquierda, se encuentra el pabellón deportivo. Se puede aparcar fácilmente y hay espacio suficiente para bajar cómodamente la silla del coche y empezar la excursión.

0,00 km (11 m). El itinerario comienza justo detrás del polideportivo, donde se encuentra el inicio de la pista: para llegar, se debe superar una pendiente del 4,7% durante 42 m (a la derecha queda el pabellón de deportes).

0,15 km (11 m). Se cruza la carretera de Santa Clara por un paso de peatones.

0,39 km (10 m). Cruce: seguir por la derecha. Seguidamente hay una bajada del 5% durante 100 m, se comparte la carretera durante 3 m y se continúa por la pista.

0,60 km (7 m). Cruce: seguir por la izquierda (por la derecha se accede a una fábrica).

0,80 km (6 m). Cruce: hay que seguir por la derecha por la pista principal. A partir del km 1,10 (7 m) el río La Muga se hace presente en el paisaje, a la derecha de la pista, hasta el final del recorrido.

1,45 km (8 m). La pista pasa por debajo del puente de la carretera C-68. Desde este punto, y durante 35 m, el pavimento empeora; piedras y grava suelta de medianas dimensiones dificultan la progresión. Una vez pasado el puente, se cruza la carretera que cruza La Muga por un paso señalizado y se sigue por la pista.

3,25 km (7 m). La pista pasa por debajo de un puente peatonal que cruza La Muga. Hay una pequeña pendiente de bajada y de subida de poca inclinación. Una vez se ha superado la subida, el pavimento cambia hasta el paseo marítimo de Empuriabrava: es mitad de tierra compactada y mitad de asfalto de grano fino. En el km 3,30, justo en la entrada de Empuriabrava, hay un área de recreo con mesas y una fuente. Para acceder, se debe superar una suave bajada, ya que queda un poco apartada (por debajo ya la izquierda de la pista).

5,20 km (7 m). Se llega al final de la pista, que desemboca en el paseo Marítimo de Empuriabrava. Hay una suave pendiente de bajada del 3,8% durante 78 m. Al principio del paseo Marítimo, que está situado 2 m por encima del nivel del mar, hay una pasarela • la de madera que permite acceder a la playa y al mar. Se sigue por el paseo.

6,14 km (1 m). En la mitad del paseo, a 700 metros de la pista, hay una caseta de la Cruz Roja. Disponen de una silla anfibia apta para personas que vayan en silla de ruedas para que puedan ir al agua, de diferentes tipos de bastones para personas con problemas de movilidad y de servicios adaptados. Justo delante está la Guingueta Tuareg, que también cuenta con servicios adaptados. Enfrente, en la playa, hay otra pasarela para poder acceder al mar y, al final del paseo, hay otra más.

Para volver se deshace el camino hasta el pabellón de deportes de Castelló d’Empúries, donde se ha estacionado el coche. En total son 12,15 km de recorrido.

Información complementaria

Recorrido:
El pavimento del recorrido es de tierra compactada y se encuentra en buen estado, ya que el Ayuntamiento de Castelló se ocupa del mantenimiento. Del km 3,25 hasta el final de la pista, el pavimento es mitad de tierra compactada y mitad de asfalto de grano fino. El pavimento que hay en el paseo Marítim es de baldosas, muy cómodas para circular.
La anchura media de la pista es de 3 my siempre se tiene muy buena visibilidad hacia delante. La del paseo Marítimo es de 5 m, también con muy buena visibilidad hacia delante.
En el paseo Marítim de Empuriabrava hay pasarelas de madera que permiten acceder hasta el mar.

Señalización:
Todo el itinerario está debidamente señalizado. Además, hay paneles informativos del kilometraje.

Pendientes y desniveles:
El recorrido es mayoritariamente plano y los pequeños pendientes que hay son fácilmente superables, ya que no tienen mucho inclinación.

Consejos:
Este recorrido se puede realizar tanto en silla de ruedas manual como eléctrica. En las sillas eléctricas hay que tener las baterías bien cargadas. En ambos casos es interesante llevar un juego de herramientas para pinchazos y reparaciones.
Es importante llevar protección solar y agua, sobre todo en verano, ya que hay pocas sombras a lo largo del recorrido.Asimismo, es conveniente llevar ropa adecuada para cada época.
Para usuarios de sillas de propulsión manual, se recomienda llevar guantes.
Según la época del año, es interesante llevar repelelente de mosquitos.
Al tratarse de una zona especialmente ventosa, es importante informarse de las previsiones del tiempo.

Tanto en Castelló d’Empúries como Empuriabrava hay locales, alojamiento y restaurantes adaptados.

Sender accessible,Sender accessible

https://ca.wikiloc.com/rutes-sender-accessible/en-cadira-de-rodes-pel-cami-natural-de-la-muga-8831908