De Salt a Bescanó i Bonmatí pel carrilet

De Salt a Bescanó i Bonmatí pel carrilet

Distància: 20,9 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 1 hora 19 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 74 m – Baixant: 74 m

Altidud:  màxima: 139 m  –  mínima:87 m

[CA] De Salt a Bescanó i Bonmatí pel carrilet

Fa més de tres decennis, va deixar de funcionar el carrilet que unia Girona i Olot. Aquest antic tram de via de tren és aprofitat avui com a carril bici per fer excursions més o menys llargues per les comarques del Gironès i la Garrotxa. A Sant Julià del Llor i Bonmatí, municipi de la Selva on acaba el recorregut, es pot observar la seva antiga colònia tèxtil on fàbriques, habitatges dels obrers i casa de l’amo restaven separats.
Ruta senyalitzada.

S’estaciona el cotxe i se surt de davant del pavelló d’esports de Salt, a la carretera N-141, just abans del pont de l’autopista AP-7 (Salt limita a l’est amb la ciutat de Girona).

0,00 km (87 m). Pavelló d’esports de Salt. Se surt en direcció O i es creua l’autopista AP-7 per un pont seguint les senyalitzacions de color blau. Tot el trajecte està indicat. Es passa un veïnat, es creua la carretera N-141 (km 1,93, 96 m) i se segueix cap a ponent pel carril bici de l’altre cantó.

3,39 km (108 m). S’arriba a l’antiga estació del carrilet de Bescanó, en molt mal estat de conservació, on destaquen com a curiositat els antics lavabos, que comptaven amb una llar de foc. Es deixa enrere la fàbrica Grober (km 4,27, 106 m), que manté una xemeneia i les antigues factories. Se segueix cap a l’oest.

9,70 km (127 m). Es troba, a l’altre cantó de la carretera, una de les poques fonts de l’itinerari.

10,20 km (128 m). S’arriba a l’antiga estació de tren de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

10,46 km (139 m). Es travessa el pont sobre el riu Ter i s’accedeix a l’antiga colònia tèxtil Bonmatí. Per tornar, cal desfer el camí.

20,90 km (87 m). Pavelló d’esports de Salt, punt de partida i final de l’itinerari.

Més informació

[ES] De Salt a Bescanó y Bonmatí por el Carrilet

Hace más de tres decenios, dejó de funcionar el ferrocarril de vía estrecha (el Carrilet) que unía Girona y Olot. Este antiguo tramo de vía de tren es aprovechado hoy como carril bici para hacer excursiones más o menos largas por las comarcas del Gironès y la Garrotxa. En Sant Julià del Llor i Bonmatí, municipio de la Selva donde termina el recorrido, se puede observar su antigua colonia textil donde fábricas, viviendas de los obreros y casa del dueño quedaban separadas.
Ruta señalizada.

Se estaciona el coche y se sale de delante del pabellón de deportes de Salt, en la carretera N-141, justo antes del puente de la autopista AP-7 (Salt limita al este con la ciudad de Girona).

0,00 km (87 m). Pabellón de deportes de Salt. Se sale en dirección O y se cruza la autopista AP-7 por un puente siguiendo las señalizaciones de color azul. Todo el trayecto está indicado. Se pasa un vecindario, se cruza la carretera N-141 (km 1,93, 96 m) y se sigue hacia poniente por el carril bici del otro lado.

3,39 km (108 m). Se llega a la antigua estación de ferrocarril de Bescanó, en muy mal estado de conservación, donde destacan como curiosidad los antiguos aseos, que contaban con una chimenea. Se deja atrás la fábrica Grober (km 4,27, 106 m), que mantiene una chimenea y las antiguas factorías. Se sigue hacia el oeste.

9,70 km (127 m). Se encuentra, al otro lado de la carretera, una de las pocas fuentes del itinerario.

10,20 km (128 m). Se llega a la antigua estación de tren de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

10,46 km (139 m). Se cruza el puente sobre el río Ter y se accede a la antigua colonia textil Bonmatí. Para volver, hay que deshacer el camino.

20,90 km (87 m). Pabellón de deportes de Salt, punto de partida y final del itinerario.

Más información

[EN] From Salt to Bescanó and Bonmatí along El Carrilet

It is now over thirty years since the last train (El Carrilet) ran along the narrow gauge railway between Girona and Olot. This old stretch of railway is now a cycle track for longer or shorter excursions around Gironès and La Garrotxa. In Sant Julià del Llor i Bonmatí, the town in La Selva where the route ends, we can see the old textile estate, where the factories, the workers’ houses and the owner’s house were kept separate.
Marked trail.

Btt,Btt

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/de-salt-a-bescano-i-bonmati-pel-carrilet-8024352