En cadira de rodes per la Ruta del Carrilet. De Sant Feliu de Pallerols a Amer

En cadira de rodes per la Ruta del Carrilet. De Sant Feliu de Pallerols a Amer

Distància: 13,32 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 3 hores

Ruta Circular: No

Desnivell acumulat:  Pujant: 60 m – Baixant: 324 m

Altidud:  màxima: 72 m  –  mínima:206 m

[CA] En cadira de rodes per la Ruta del Carrilet: de Sant Feliu de Pallerols a Amer

Aquest recorregut lineal correspon a un tram de la Via Verda del carrilet de Girona a Olot, trajecte que antigament feia el ferrocarril portant passatgers entre aquestes poblacions. Conseqüentment el terreny no pot tenir pendents gaire pronunciats, cosa que el fa apropiat per ésser recorregut en cadira de rodes. L’itinerari comença i acaba a les antigues estacions de tren de Sant Feliu de Pallerols, actualment l’oficina de turisme, i d’Amer, respectivament, comprenent en total 13,32 km de baixada amb un pendent d’entre l’1 i el 3 %. Es passa per diversos ponts ben condicionats tot discorrent entre un esplèndid paisatge boscós.

El primer tram de la ruta és el més accidentat, amb pedres de dimensions petites al mig i alguns reguerots formats a conseqüència de les pluges. Majorment assolellat, passa per la vall d’Hostoles seguint el curs del riu Brugent, afluent del Ter, fins a arribar a les Planes d’ Hostoles. Des d’aquest punt fins a Amer el recorregut canvia de vessant i passa per llocs més ombrívols i humits entre boscos de faigs, roures, bedolls i castanyers. El ferm és molt més còmode, sense tantes pedres ni reguerots. A Sant Feliu de Pallerols es pot visitar el nucli antic, l’església parroquial i el pont medieval de Sant Sebastià. A Amer, la plaça de la Vila, característica pels seus porxos, tots desiguals, el nucli antic, el monestir benedictí de Santa Maria, la torre de Sant Climent o de Roca-salva (als afores), ambdós romànics, i la font Picant (a tocar del veïnat del Colomer), característica per la seva aigua mineral natural carbònica.
Ruta senyalitzada i adaptada.

Per arribar a l’inici de la ruta, a Sant Feliu de Pallerols, des de Santa Coloma de Farners, cal prendre la carretera C-152 en direcció a Olot. Al km 3,5 es creua l’Eix Transversal i se segueix en el mateix sentit de la marxa per la carretera C-63. Després de passar les poblacions d’Anglès i de la Cellera de Ter s’arriba a Amer, on s’ha d’anar, en cas d’utilitzar el servei transfer de l’empresa Bicicarril, a l’antiga estació del ferrocarril, a l’avinguda de la Selva 2-4. Allà es pot deixar el vehicle estacionat i baixar la cadira amb comoditat, ja que hi ha una esplanada prou espaiosa. En cas de no emprar aquest servei, és recomanable deixar un cotxe a Amer i seguir amb un altre fins a Sant Feliu de Pallerols per la mateixa C-63. Davant l’oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols hi ha la Via Verda, i enfront d’aquesta una esplanada on es pot aparcar i baixar la cadira amb facilitat.

0,00 km (494 m). Antiga estació de ferrocarril i oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols. Se segueix el traçat de l’antiga via que passa per davant de l’estació i baixa en direcció sud-oest.

1,21 km (442 m). Pas de bestiar habilitat per a usuaris que vagin en cadira de rodes.

1,60 km (434 m). Pas de bestiar habilitat per a usuaris que vagin en cadira de rodes.

2,21 km (422 m). Es creua la carretera C-63 per un túnel on no es requereix llum addicional.

5,31 km (347 m). Antiga estació de les Planes d’Hostoles. Després de creuar un gran pont s’arriba a un petit polígon industrial als afores de les Planes i, seguint les indicacions de la Via Verda pintades al terra, es creua el poble.

5,42 km (345 m). Es creua de nou la carretera C-63 per un pas de vianants degudament senyalitzat seguint les marques de la Via Verda, encara a les Planes d’Hostoles.

5,52 km (334 m). Es passa per un curt però estret pont.

6,77 km (321 m). És un dels trams delicats. Hi ha marques d’excavadora, amb pedres, i és incòmode de passar.

6,96 km (311 m). Es creua el torrent de la Font Roja per un pont ben condicionat.

8,83 km (265 m). Es creua el torrent de l’Obac per un pont ben condicionat.

11,24 km (227 m). Es deixa a la dreta (SO) un trencall cap a la font Picant, el Colomer i el restaurant Sant Marçal.

13,12 km (208 m). Es troba la carretera que ve d’Amer i passa per l’estació: cal travessar-la per un pas senyalitzat i seguir per la banda dreta. Es passa pel costat de la caserna de bombers, des d’on el tram és obert a la circulació de vehicles, i de seguida s’accedeix a l’antiga estació de ferrocarril d’Amer.

13,32 km (208 m). Antiga estació de ferrocarril d’Amer, final del recorregut.

Informació complementària

Recorregut:
El paviment és de sorra compactada, la qual cosa significa que en èpoques de pluja és possible que es formin reguerots en algun tram del recorregut. També hi ha pedres de petites dimensions en mig del traçat, fent menys còmode el passeig. L’amplada mitjana de la pista és de 2 m, suficient perquè hi passin dues cadires en paral•lel. En tot moment és té una bona visió cap endavant, evitant així possibles xocs amb altres usuaris per manca de visibilitat. Als km 1,21 i 1,60 es creuen dues reixes per barrar el pas al bestiar: hi ha habilitat un pas per a usuaris que vagin en cadira de rodes. Quan s’arriba a les Planes d’Hostoles (km 5,40) el recorregut passa per dins del poble i travessa la carretera C-63, força transitada. Al km 5,52 es creua un pont curt, però estret, més o menys d’un metre d’amplada entre barana i barana. Des d’aquest punt fins al final l’estat del paviment és una mica millor, però hi continua havent reguerots i pedres.

Senyalització:
Tots els encreuaments estan degudament senyalitzats, així com els túnels que, en ser curts, no requereixen cap il·luminació addicional. La senyalització quilomètrica correspon al tram de Girona a Olot, per tant no coincidirà amb el quilometratge de la ruta. El tram urbà està completament senyalitzat amb marques de Via Verda pintades al terra fins que s’arriba una altra vegada a la pista.

Pendents i desnivells:
El recorregut té un pendent mitjà lleugerament descendent d’entre l’1 i el 3%. El desnivell acumulat en descens és de 286 m. Se surt des de Sant Feliu de Pallerols, a 494 m d’altitud, i s’arriba a Amer, a 208 m.

Consells:
Aquest recorregut es pot realitzar tant en cadira de rodes manual com elèctrica. En les cadires elèctriques cal tenir les bateries ben carregades. En ambdós casos és interessant portar un joc d’eines per a punxades i reparacions.
En alguns dels trams ombrívols i humits, en els dies més freds de l’any és possible que es formi una capa de glaç al paviment (a l’oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols ens en poden informar).
Per a usuaris de cadires de propulsió manual és interessant dur guants.
Hi ha un servei de transport de bicicletes i bicicletes adaptades.
És interessant llogar bicicletes adaptades (a Amer). N’hi ha del tipus handbike (tracció manual), per a persones amb problemes motrius d’extremitats inferiors, i d’altres per a discapacitats psíquics, apta també per a nens i manejable tant per a qui condueix com per a una persona que se situï al darrere. Per usar les bicicletes de tracció manual, s’ha de tenir suficient força als braços i un bon control del tronc, ja que les marxes són una mica llargues i costa una mica autopropulsar-se.

A prop de les poblacions per on passa el recorregut no hi ha cap allotjament accessible d’acord amb la normativa. Hi ha W.C. públics adaptats a l’oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols (inici de la ruta).

Més informació

[ES] En silla de ruedas por la Ruta del Carrilet: de Sant Feliu de Pallerols a Amer

Este recorrido lineal corresponde a un tramo de la Vía Verde del Carrilet de Girona a Olot, trayecto que antiguamente hacía el ferrocarril llevando pasajeros entre estas poblaciones. Consecuentemente el terreno no puede tener pendientes muy pronunciadas, lo que lo hace apropiado para ser recorrido en silla de ruedas. El itinerario comienza y termina en las antiguas estaciones de tren de Sant Feliu de Pallerols, actualmente oficina de turismo, y de Amer, respectivamente, comprendiendo en total 13,3 km de bajada con una pendiente de entre el 1 y el 3%. Se pasa por varios puentes bien acondicionados discurriendo entre un espléndido paisaje boscoso.

El primer tramo de la ruta es el más accidentado, con piedras de dimensiones pequeñas en medio y algunos regueros formados a consecuencia de las lluvias. Mayormente soleado, pasa por el valle de Hostoles siguiendo el curso del río Brugent, afluente del Ter, hasta llegar a las Planes d’Hostoles. Desde este punto hasta Amer el recorrido cambia de vertiente y pasa por lugares más sombríos y húmedos entre bosques de hayas, robles, abedules y castaños. El firme es mucho más cómodo, sin tantas piedras ni regueros. En Sant Feliu de Pallerols se puede visitar el casco antiguo, la iglesia parroquial y el puente medieval de Sant Sebastià. En Amer, la plaza de la Vila, característica por sus porches, todos desiguales, el casco antiguo, el monasterio benedictino de Santa Maria, la torre de Sant Climent o de Roca-salva (afueras), ambos románicos, y la Font Picant (junto al vecindario de El Colomer), característica por su agua mineral natural carbónica.
Ruta señalizada y adaptada.

Para llegar al inicio de la ruta, en Sant Feliu de Pallerols, desde Santa Coloma de Farners, hay que tomar la carretera C-152 en dirección a Olot. En el km 3,5 se cruza el Eje Transversal y se sigue en el mismo sentido de la marcha por la carretera C-63. Después de pasar las poblaciones de Anglès y de la Cellera de Ter se llega a Amer En caso de utilizar el servicio transfer de la empresa Bicicarril, dirigirse a la antigua estación del ferrocarril, en la avenida de la Selva 2-4. Allí se puede dejar el vehículo estacionado y bajar la silla con comodidad, ya que hay una explanada bastante espaciosa. En caso de no utilizar este servicio, es recomendable dejar un coche en Amer y seguir con otro hasta Sant Feliu de Pallerols por la misma C-63. Ante la oficina de turismo de Sant Feliu de Pallerols está la Vía Verde, y frente a ésta, una explanada donde se puede aparcar y bajar la silla con facilidad.

0,00 km (494 m). Antigua estación de ferrocarril y oficina de turismo de Sant Feliu de Pallerols. Se sigue el trazado de la antigua vía que pasa por delante de la estación y baja en dirección suroeste.

1,21 km (442 m). Paso de ganado habilitado para usuarios que vayan en silla de ruedas.

1,60 km (434 m). Paso de ganado habilitado para usuarios que vayan en silla de ruedas.

2,21 km (422 m). Se cruza la carretera C-63 por un túnel donde no se requiere luz adicional.

5,31 km (347 m). Antigua estación de Les Planes d’Hostoles. Después de cruzar un gran puente se llega a un pequeño polígono industrial a las afueras de Les Planes y, siguiendo las indicaciones de la Vía Verde pintadas en el suelo, se cruza el pueblo.

5,42 km (345 m). Se cruza de nuevo la carretera C-63 por un paso de peatones debidamente señalizado siguiendo las marcas de la Vía Verde, aún en las Planes d’Hostoles.

5,52 km (334 m). Se pasa por un corto pero estrecho puente.

6,77 km (321 m). Es uno de los tramos delicados. Hay marcas de excavadora, con piedras, y es incómodo de pasar.

6,96 km (311 m). Se cruza el torrente de la Font Roja por un puente bien acondicionado.

8,83 km (265 m). Se cruza el torrente de L’Obac por un puente bien acondicionado.

11,24 km (227 m). Se deja a la derecha (SO) un desvío hacia la Font Picant, el Colomer y el restaurante Sant Marçal.

13,12 km (208 m). Se encuentra la carretera que viene de Amer y pasa por la estación: hay que atravesarla por un paso señalizado y seguir por la banda derecha. Se pasa junto al cuartel de bomberos, donde el tramo está abierto a la circulación de vehículos, y en seguida se accede a la antigua estación de ferrocarril de Amer.

13,32 km (208 m). Antigua estación de ferrocarril de Amer, final del recorrido.

Información complementaria

Recorrido:
El pavimento es de arena compactada, lo que significa que en épocas de lluvia es posible que se formen regueros en algún tramo del recorrido. También hay piedras de pequeñas dimensiones en medio del trazado, haciendo menos cómodo el paseo. La anchura media de la pista es de 2 m, suficiente para que pasen dos sillas en paralelo. En todo momento se tiene una buena visión hacia adelante, evitando así posibles choques con otros usuarios por falta de visibilidad. En los puntos km 1,21 y 1,60 se cruzan dos rejas para cerrar el paso al ganado: hay habilitado un paso para usuarios que vayan en silla de ruedas. Cuando se llega a Les Planes d’Hostoles (km 5,40) el recorrido pasa por dentro del pueblo y atraviesa la carretera C-63, bastante transitada. En el km 5,52 se cruza un puente corto, pero estrecho, más o menos de un metro de anchura entre barandilla y barandilla. Desde este punto hasta el final del estado del pavimento es un poco mejor, pero sigue habiendo regueros y piedras.

Señalización:
Todos los cruces están debidamente señalizados, así como los túneles que, al ser cortos, no requieren ningún iluminación adicional. La señalización kilométrica corresponde al tramo de Girona a Olot, por lo tanto no coincidirá con el kilometraje de la ruta. El tramo urbano está completamente señalizado con marcas de Vía Verde pintadas en el suelo hasta que se llega de nuevo a la pista.

Pendientes y desniveles:
El recorrido tiene una pendiente media ligeramente descendente de entre el 1 y el 3%. El desnivel acumulado en descenso es de 286 m. Se sale desde Sant Feliu de Pallerols, a 494 m de altitud, y se llega a Amer, a 208 m.

Consejos:
Este recorrido se puede realizar tanto en silla de ruedas manual como eléctrica. En las sillas eléctricas hay que tener las baterías bien cargadas. En ambos casos es interesante llevar un juego de herramientas para pinchazos y reparaciones.
En algunos de los tramos sombríos y húmedos, en los días más fríos del año es posible que se forme una capa de hielo en el pavimento (en la oficina de turismo de Sant Feliu de Pallerols nos pueden informar).
Para usuarios de sillas de propulsión manual es interesante llevar guantes.
Hay un servicio de transporte de bicicletas y bicicletas adaptadas.
Es interesante alquilar bicicletas adaptadas (en Amer). Las hay del tipo handbike (tracción manual), para personas con problemas motrices de extremidades inferiores, y otros para discapacitados psíquicos, apta también para niños y manejable tanto para quien conduce como para una persona que se sitúe detrás. Para usar las bicicletas de tracción manual, se debe tener suficiente fuerza en los brazos y un buen control del tronco, ya que las marchas son un poco largas y cuesta un poco autopropulsarse.

En las poblaciones por donde pasa el recorrido no hay ningún alojamiento accesible de acuerdo con la normativa. Hay W.C. públicos adaptados en la oficina de turismo de Sant Feliu de Pallerols (inicio de la ruta).

Sender accessible,Sender accessible

https://ca.wikiloc.com/rutes-sender-accessible/en-cadira-de-rodes-per-la-ruta-del-carrilet-de-sant-feliu-de-pallerols-a-amer-8833866