Taüll – De l’estany de Llebreta al portarró d’Espot pels estanys Llong i Redó

De l’estany de Llebreta al portarró d’Espot pels estanys Llong i Redó (Taüll)

Distància: 20,04 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta:

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 829 m – Baixant: 829 m

Altidud:  màxima: 2428 m  –  mínima:1620 m

[CA] De l’estany de Llebreta al portarró d’Espot pels estanys Llong i Redó

Aquesta ruta recorre la capçalera de la vall del riu Sant Nicolau, eix vertebrador de la zona occidental del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el primer i més important dels espais naturals protegits a Catalunya, de bellesa inigualable. El recorregut es pot complementar amb l’itinerari “De la palanca de la Molina a l’estany de Llebreta per la vall de Sant Nicolau”. S’obté, d’aquesta manera, una espectacular i llarga ruta que, amb l’excepció de la visita a l’estany Redó, discorre sempre per molt bon camí.
Ruta senyalitzada.

Des del Pont de Suert, cal anar cap al N per la carretera N-230 i agafar a la dreta la L-500 en direcció a Caldes de Boí. Al voltant del punt quilomètric 17 hi ha una bifurcació: a mà dreta, per la L-501, s’arriba al poble de Boí, on hi ha la Casa del Parc Nacional, centre d’informació obert de dilluns a diumenge durant tot l’any, així com el servei de taxis 4 x 4 que pugen cap al parc i poden traslladar els usuaris fins a l’inici d’aquest itinerari o 2 km més enllà, al pla de Sant Esperit. Si s’opta per anar-hi a peu, cal consultar la ruta esmentada a la presentació.

0,00 km (1.620 m). Estany de Llebreta. Confluència de la pista del parc amb el camí que prové de l’ermita de Sant Nicolau. Es pren la pista en direcció est, vall amunt, durant 140 m i es deixa per prendre un camí a la dreta, seguint els senyals cap al pla de Sant Esperit, estany Llong i portarró d’Espot. El camí discorre suaument entre la pista i el riu de Sant Nicolau, que es manté a la dreta. Més endavant, remunta, creua la pista en dues ocasions i desemboca al planell de Sant Esperit.

2,09 km (1.825 m), 40 min. Planell de Sant Esperit. Punt d’arribada dels taxis. Cal prendre el camí ben marcat i senyalitzat que es dirigeix a la dreta, cap al riu (SE). Es deixa un trencall a la dreta que du al barranc dels Llacs, es passa el corrent d’aigua i s’entra al planell d’Aigüestortes per un pont de fusta. Se segueix durant 500 m un tram de recorregut adaptat a persones amb mobilitat reduïda. L’entorn és d’una bellesa corprenedora. Es deixa un altre trencall a la dreta que du al coll de Morrano, es torna a passar el riu pel pont de Morrano (2,82 km, 1.823 m) i es continua cap al NE, remuntant la vall.

3,85 km (1.859 m), 1 h 7 min. Es deixa a mà dreta (E) el trencall que puja a l’estany de Dellui; força més enllà, al punt 5,69 km (1.940 m) es deixarà a l’esquerra el camí a la collada de Contraix.

6,18 km (1.986 m), 1 h 45 min. Accés al refugi de l’Estany Llong, a mà esquerra (N) i camí a Delluí, a mà dreta (S). El refugi guardat té servei de bar i de restauració. Es continua avançant cap al NE i E i s’arriba a l’estany Llong, que es voreja seguint el camí.

7,17 km (2.005 m), 2 h 0 min. Bifurcació del barranc de la Coma d’Amitges. Se segueix recte (E) seguint el camí principal (després es tornarà pel trencall de l’esquerre). El camí s’enfila, ara, decididament cap al Portarró, descrivint ziga-zagues. Ja força amunt (cota 2.350 m) es deixa a mà esquerra un trencall que du a l’estany Redó i que es prendrà de baixada.

9,78 km (2.427 m), 3 h 10 min. Portarró d’Espot. Àmplia collada que separa la vall de Sant Nicolau i la comarca de l’Alta Ribagorça de la vall d’Espot i del Pallars. Extensa panoràmica local on, cap a llevant, damunt de l’estany de Sant Maurici, destaquen de nord a sud, les atrevides formes dels pics de Ratera, Gran Tuc de Crabes, tuc de Saboredo, pic d’Amitges, Bassiero, Montsaliente, Pui Pla, la Roca de l’Estany, els Encantats, Peguera (2.942 m) i Subenuix. Es pot completar l’ascensió pujant a la propera Agulla del Portarró, de 2.678 m (cap al S, mitja hora més) o al mirador del Portarró (2.480 m, 10 minuts), situat en una prominència al nord del cim, al final d’una desviació del camí de pujada a l’Agulla que surt des del coll en direcció S.

Es retorna a la bifurcació amb el camí a l’estany Redó i se segueix, ara, cap a la dreta, baixant decididament cap a aquest estany; sobre mateix destaquen el tuc de Bergús, més a ponent, el Gran Tuc de Colomèrs (2.934 m) i, força més enllà, l’imponent pic de Contraix (2.957 m).

11,50 km (2.120 m), 3 h 45 min. Estany Redó, situat en una cubeta glaciar. Es voreja l’estany deixant l’aigua a la dreta i es baixa a l’estany Llong, on, a la cruïlla del barranc de la Coma d’Amitges, es retroba el camí de l’anada (12,88 km, 2005 m). Es desfà el camí fins al punt de sortida.

20,06 km (1.620 m), 5 h 40 min. Estany de Llebreta. Final del recorregut.

Més informació

[ES] Del lago de Llebreta al Portarró de Espot por los lagos Llong y Redó

Esta ruta recorre la cabecera del valle del río Sant Nicolau, eje vertebrador de la zona occidental del Parque Nacional de Aigüestortes Estany de Sant Maurici, el primero y más importante de los espacios naturales protegidos de Cataluña, de belleza inigualable. El recorrido se puede complementar con el itinerario “De la palanca de la Molina al lago de Llebreta por el valle de Sant Nicolau”. Se obtiene, de esta manera, una espectacular y larga ruta que, con la excepción de la visita al lago Redó, discurre siempre por muy buen camino.
Ruta señalizada

Desde El Pont de Suert hay que ir hacia el N por la carretera N-230 y tomar a la derecha la L-500 en dirección a Caldes de Boí. Alrededor del punto kilométrico 17 hay una bifurcación: a la derecha, por la L-501, se llega al pueblo de Boí, donde está la Casa del Parque Nacional, centro de información abierto de lunes a domingo durante todo año, así como el servicio de taxis 4 x 4 que suben hacia el parque y pueden trasladar a los usuarios hasta el inicio de este itinerario o 2 km más allá, al llano de Sant Esperit. Si se opta por ir a pie, hay que consultar la ruta mencionada en la presentación.

0,00 km (1.620 m). Lago de Llebreta. Confluencia de la pista del parque con el camino que proviene de la ermita de Sant Nicolau. Se toma la pista en dirección Este, valle arriba, durante 140 m y se deja para tomar un camino a la derecha, siguiendo las señales hacia el llano del Sant Esperit, lago Llong y Portarró de Espot. El camino discurre suavemente entre la pista y el río de Sant Nicolau, que se mantiene a la derecha. Más adelante, remonta, cruza la pista en dos ocasiones y desemboca en el llano de Sant Esperit.

2,09 km (1.825 m), 40 min. Llano de Sant Esperit. Punto de llegada de los taxis. Hay que tomar el camino bien marcado y señalizado que se dirige a la derecha, hacia el río (SE). Se deja un desvío a la derecha que lleva al barranco de Els Llacs, se pasa la corriente de agua y se entra en el llano de Aigüestortes por un puente de madera. Se sigue durante 500 m un tramo de recorrido adaptado a personas con movilidad reducida. El entorno es de una belleza sobrecogedora. Se deja otro desvío a la derecha que lleva al cuello de Morrano, se vuelve a pasar el río por el puente de Morrano (2,82 km, 1.823 m) y se continúa hacia el NE, remontando el valle.

3,85 km (1.859 m), 1 h 7 min. Se deja a mano derecha (E) el desvío que sube al lago de Dellui; bastante más allá, en el punto 5,69 km (1.940 m) se dejará a la izquierda el camino al collado de Contraix.

6,18 km (1.986 m), 1 h 45 min. Acceso al refugio del Estany Llong, a mano izquierda (N) y camino a Delluí, a mano derecha (S). El refugio guardado tiene servicio de bar y de restauración. Se continúa avanzando hacia el NE y E y se llega al lago Llong, que se bordea siguiendo el camino.

7,17 km (2.005 m), 2 h 0 min. Bifurcación del barranco de la Coma d’Amitges. Se sigue recto (E) siguiendo el camino principal (después se volverá por el desvío de la izquierda). El camino sube, ahora, decididamente hacia el Portarró, describiendo zigzags. Ya bastante arriba (cota 2.350 m) se deja a mano izquierda un desvío que lleva al lago Redó y que se tomará de bajada.

9,78 km (2.427 m), 3 h 10 min. Portarró d’Espot. Amplia collada que separa el valle de Sant Nicolau y la comarca de la Alta Ribagorça del valle de Espot y del Pallars. Extensa panorámica local donde, hacia el este, sobre el lago de Sant Maurici, destacan de norte a sur, las atrevidas formas de los picos de Ratera, Gran Tuc de Crabes (“tuc” significa cerro), Tuc de Saboredo, Pic d’Amitges, Bassiero, Montsaliente, Pui Pla, la Roca de l’Estany, Els Encantats, Peguera (2.942 m) y Subenuix. Se puede completar la ascensión subiendo la cercana Agulla del Portarró, de 2.678 m (hacia el S, media hora más) o al mirador del Portarró (2.480 m, 10 minutos), situado en una prominencia del norte de la cima, al final de una desviación del camino de subida a la Agulla que sale desde el cuello en dirección S.

Se vuelve a la bifurcación con el camino al lago Redó y se sigue, ahora, hacia la derecha, bajando decididamente hacia este estanque; sobre el mismo destacan el Tuc de Bergús, más a poniente, el Gran Tuc de Colomers (2.934 m) y, bastante más allá, el imponente pico de Contraix (2.957 m).

11,50 km (2.120 m), 3 h 45 min. Lago Redó, situado en una cubeta glaciar. Se bordea el lago dejando el agua a la derecha y se baja al lago Llong, donde, en el cruce del barranco de la Coma de Amitges, se reencuentra el camino de la ida (12,88 km, 2005 m). Se deshace el camino hasta el punto de salida.

20,06 km (1.620 m), 5 h 40 min. Lago de Llebreta. Final del recorrido.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-lestany-de-llebreta-al-portarro-despot-pels-estanys-llong-i-redo-14461953