Ruta per Montserrat – Itinerari de l’Aigua i la Pedra Seca

Itinerari de l’Aigua i la Pedra Seca

Distància: 2,15 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 1 hora 10 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 86 m – Baixant: 86 m

Altidud:  màxima: 420 m  –  mínima:359 m

[CA] Itinerari de l’Aigua i la Pedra Seca

Itinerari curt, força planer, que permet gaudir d’esplèndides vistes al tractar-se d’un camí carener. Aquesta ruta forma part del conjunt d’itineraris difosos pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ruta senyalitzada

Cal situar-se al punt km 0,95 de la carretera B-112 que baixa de Collbató fins a l’Estació de l’Aeri de Montserrat, a tocar de la C-55. Just a l’inici del camí del Forn de Calç agafarem un petit corriol que surt del marge dret de l’antic forn i pujarem per unes peculiars escales de gat que ens quedaran a mà dreta. Avançarem per la pista que en suau pujada ens porta a una nova gravera de dimensions considerables. En aquest punt on el pendent s’accentua, abandonarem la pista principal i agafarem a la dreta un camí que avança per uns murs de marga preciosos.

Avancem en suau pujada. A l’arribar a un revolt molt tancat que forma una petita esplanada trencarem novament a la dreta, d’on surt un fressat corriol que ens condueix pel camí carener de la serra dels Gatells. El camí busca els millors passos i ens fa saltar d’una vessant a l’altra oferint-nos un espectacle de feixes de pedra seca, barraques de pastor i unes vistes immillorables de la zona meridional de Montserrat. Arribarem a un coll força ample, marcat amb una fita, girarem 90 graus seguint un camí força evident que planeja vorejant una bassa i les restes d’un antic hostal. En suau baixada ens apropem a les restes de la barraca d’en Varela. Arribem tot seguit a la pista principal, que creuarem per dirigir-nos a la dreta, cap a l’esplanada del Camp de Tir.

Grans arbres i unes vistes excepcionals ens donen la benvinguda. Haurem d’agafar un corriol fitat que ve de llevant i que ens condueix primer de tot a una altra bàscula natural, el continuem i descendim per una forta baixada fins a quedar-nos a mà dreta uns petits esglaons voladissos, els baixem.

Ens trobem els Saltadors de Cal Rogent. Una obra magnífica en pedra seca que consta d’un mur de més de 3 metres d’alçada amb una barraca margenera i pou en el seu interior i amb uns graons en voladís completament simètrics. Una imatge d’aquestes característiques evoca un passat no tan llunyà en el qual els senyors de Cal Rogent passaven les tardes d’estiu a la fresca dintre mateix dels seus dominis. Retornarem novament pel corriol fitat, passarem de llarg el Camp de Tir dirigint-nos altre cop a la barraca d’en Varela.

Agafarem la fressada pista que mena cap a Collbató, és a dir, a la dreta. Arribarem a un pla i a l’esquerra observarem una bassada de recollida d’aigua de pluja, la coneguda com la “bassa dels senglars” perquè, si obriu bé els ulls, trobareu més d’una evidència de la presència d’aquests a la fresca de la bassa (petjades i siluetes en el fang). Seguirem per la pista passant de llarg les escales de gat i la part de dalt del Forn de Calç, en una corba molt pronunciada a l’esquerra agafarem un camí fitat que ens surt vers llevant (dreta) i que ens mena cap a la font Closa. El camí planeja 70 metres per després trencar a l’esquerra, on el desnivell és més pronunciat. Unes escales de pedra ens ajuden en l’últim tram abans d’arribar a aquesta eixuta mina d’aigua que abastia la població local des de l’edat Mitjana fins ben entrat el segle XX.

Seguim ara pel fressat corriol que ve de la font, ometem un corriolet que ens surt a la dreta i prosseguim cap a ponent meravellant-nos amb els marges de pedra de grans dimensions i la fresca obaga de pins, roures i alzines. Arribarem de nou a la carretera B-112, on finalitza el nostre recorregut. Només caldrà seguir la carretera un petit tram per tornar al punt de partida.

Més informació

[ES] Itinerario del Agua i de la Piedra Seca

Itinerario corto, bastante llano, que permite disfrutar de espléndidas vistas al tratarse de un camino cumbrero. Esta ruta forma parte del conjunto de itinerarios difundidos por el Patronato de la Montaña de Montserrat.
Ruta señalizada.

Hay que situarse en el punto km 0,95 de la carretera B-112 que baja desde Collbató hasta la estación del teleférico de Montserrat, junto a la C-55. Justo al inicio del camino del Forn de Calç tomaremos un pequeño sendero que sale del margen derecho del antiguo horno y subiremos por unas peculiares escaleras de gato que nos quedarán a mano derecha. Avanzaremos por la pista que en suave subida nos lleva a una nueva gravera de dimensiones considerables. En este punto donde la pendiente se acentúa, abandonaremos la pista principal y tomamos a la derecha un camino que avanza por unos muros de marga preciosos.

Avanzamos en suave subida. Al llegar a una curva muy cerrada que forma una pequeña explanada romperemos nuevamente a la derecha, de donde sale un trillado sendero que nos conduce por el camino cumbrera de la sierra de los Gatells. El camino busca los mejores pasos y nos hace saltar de una vertiente a la otra ofreciéndonos un espectáculo de bancales de piedra seca, barracas de pastor y unas vistas inmejorables de la zona meridional de Montserrat. Llegaremos a un cuello bastante ancho, marcado con un hito, giraremos 90 grados siguiendo un camino bastante evidente que planea bordeando una balsa y los restos de un antiguo hostal. En suave bajada nos acercamos a los restos de la barraca de En Varela. Llegamos a continuación en la pista principal, que cruzaremos para dirigirnos a la derecha, hacia la explanada del campo de tiro.

Grandes árboles y unas vistas excepcionales nos dan la bienvenida. Tendremos que tomar un sendero acotado que viene de levante y que nos conduce primero a otra báscula natural, el continuamos y descendemos por una fuerte bajada hasta quedarnos a mano derecha unos pequeños escalones voladizos, los bajamos.

Nos encontramos los Saltadors de Cal Rogent. Una obra magnífica en piedra seca que consta de un muro de más de 3 metros de altura con una barraca de margen y un pozo en su interior y con unos escalones en voladizo completamente simétricos. Una imagen de estas características evoca un pasado no tan lejano en el que los señores de Cal Rogent pasaban las tardes de verano al aire libre dentro de sus dominios. Volveremos de nuevo por el sendero acotado, pasaremos de largo el campo de tiro dirigiéndonos de nuevo a la barraca de En Varela.

Tomaremos la transitada pista que lleva hacia Collbató, es decir, a la derecha. Llegaremos a un llano y, a la izquierda, observaremos una balsa de recogida de agua de lluvia, la conocida como la “Bassa dels Senglars” porque, si abre bien los ojos, encontrará más de una evidencia de la presencia de jabalís en la la balsa (huellas y siluetas en el barro). Seguiremos por la pista pasando de largo las escaleras “de gato” y la parte de arriba del horno de cal, en una curva muy pronunciada a la izquierda tomaremos un camino acotado que nos sale hacia levante (derecha) y que nos conduce hacia la Font Closa. El camino planea 70 metros para luego girar a la izquierda, donde el desnivel es más pronunciado. Unas escaleras de piedra nos ayudan en el último tramo antes de llegar a esta mina seca de agua que abastecía la población local desde la edad Media hasta bien entrado el siglo XX.

Seguimos ahora por trillado sendero que viene de la fuente, omitimos un sendero que nos sale a la derecha y proseguimos hacia poniente maravillándonos con los márgenes de piedra de gran tamaño y la fresca umbría de pinos, robles y encinas. Llegaremos de nuevo a la carretera B-112, donde finaliza nuestro recorrido. Sólo habrá que seguir la carretera un pequeño tramo para volver al punto de partida.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/itinerari-de-laigua-i-la-pedra-seca-41346001