Del refugi de la Pleta dels Ordiassos a les Penyes Altes de Moixeró

Del refugi de la Pleta dels Ordiassos a les Penyes Altes de Moixeró

Distància: 11,78 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta:

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 1045 m – Baixant: 1045 m

Altidud:  màxima: 2277 m  –  mínima:1452 m

[CA] Del refugi de la Pleta dels Ordiassos a les Penyes Altes de Moixeró

El cim de les Penyes Altes de Moixeró està situat a la carena que separa la Cerdanya (N) del Berguedà (S), dins del Parc Natural del Cadí-Moixerò. Per sota, passa el túnel del Cadí. El cim està format per dues petites puntes que sobresurten d’un bosc de pi negre. L’excursió proposada permet gaudir de paratges ben solitaris i poc concorreguts en un entorn de paisatge subalpí dominat pel bosc de pi negre i extensos prats. És fàcil veure isards, ja que la vall del torrent del Saüc n’és molt freqüentada.
Ruta senyalitzada parcialment.

El punt de partida és el refugi de la Pleta dels Ordiassos o d’Urús. Per arribar-hi, cal situar-se a Urús des d’un trencall que surt de la carretera E-09 entre la boca nord del túnel del Cadí i Alp. A la placeta que hi ha al costat de l’església, s’inicia una pista, empedrada al principi, que cal agafar. Hi ha una bifurcació: s’ha de girar a l’esquerra per arribar tot seguit a la font Freda (on hi ha un plànol indicador de pistes). La pista puja fins a un collet (1.340 m), des d’on es pot anar a l’ermita de Sant Grau prenent-ne una altra que gira a mà dreta (O). Es baixa, es creua una torrentera i després es remunta fins a un encreuament. A l’esquerra es troba el refugi de la Pleta dels Ordiassos i la pista que puja al del Cortal d’en Vidal. Fins aquí, es pot arribar en vehicle (4 km al S des d’Urús). En aquest punt, es comença la ruta.

0,00 km (1.452 m). Refugi de la Pleta dels Ordiassos. Es pren la pista de la dreta (SO) que hi ha uns metres abans d’arribar al refugi venint d’Urús i se segueix fins a un revolt molt marcat a l’esquerra. Abans d’aquest revolt, s’ha de pujar per un pendís de l’esquerra (SE) que s’endinsa al bosc fins a arribar a un replà on s’agafa un camí que va paral•lel i per sobre de la pista. El camí és una mica perdedor al principi, però cal anar decantant-se cap a l’esquerra dels petits replans herbats que es van trobant.

0,70 km (1.524 m), 0 h 15 min. Abans de creuar un torrent, el camí es bifurca: cal seguir a l’esquerra (S). S’accedeix a la font del Torrent de les Canaletes (1.550 m), que raja al peu d’un pi. Una mica més enllà, es retroba el camí que s’ha deixat per arribar-hi i es puja en diagonal.

1,31 km (1.584 m), 0 h 22 min. Es creua el torrent de les Canaletes, on hi ha una altra font a peu de camí, i se segueix a la dreta en direcció NO remuntant fins a desembocar a una pista, que cal seguir per la dreta (NO) planejant fins a uns prats, on es troba el refugi del Cortal d’en Vidal.

2,26 km (1.657m), 0 h 45 min. Refugi del Cortal d’en Vidal. Des d’aquí, es gaudeix d’una bona vista panoràmica al N de la Cerdanya. Hi ha una font al cantó de baix (a l’esquerra). A partir d’ara, el camí es fa una mica perdedor, però la tendència general és ascendir en direcció SE cap al sector occidental de la carena del serrat de Comesjuntes. Així, des del refugi es pren un corriol recte amunt (SE) que s’endinsa al bosc i que va fent marrades fins a un pla herbat, on el camí es difumina una mica i es vira cap a la dreta. Més endavant, es baixa una mica, es passa per una clotada amb molt de boix i es torna a remuntar a migdia per davallar tot seguit.

3,50 km (1.865 m), 1 h 35 min. Els Collets. Es tracta d’un collet herbat situat al peu de les Penyes Altes. S’ha de pujar cap al SE pels pendents herbats i després entrar al bosc. Apareixen uns roquissers al davant i es gira a la dreta (SO) remuntant fins a la carena. Se segueixen les marques blanques i vermelles del GR 150-1.

4,67 km (2.113 m), 2 h 15 min. Collet de Molins o Pas de la Guilla. Des d’aquest punt, es contemplen els roquissers del cantó dret del cim i els boscos de l’esquerra. Cal pujar en direcció SO per la carena herbada entre grans blocs de pedra.

5,34 km (2.276 m), 2 h 40 min. Penyes Altes de Moixeró. Cim format per dues puntes bessones que és alhora el sostre de l’accidentada serra de Moixeró, el punt de confluència de tres de les quatre províncies catalanes (Barcelona, Girona i Lleida) i una talaia excepcional de la contrada. S’inicia el camí de tornada desfent el trajecte per la carena fins al collet de Molins, on ara es deixa a mà esquerra (NE) el camí de pujada i es continua cap al NE carenejant pel vessant nord seguint les marques del GR 150-1. Es discorre entre boscos i prats per un sender fressat fins al coll de Jou.

7,93 km (2.023 m), 3 h 35 min. Coll de Jou. Es deixa la carena i el GR 150-1 per prendre el camí de l’esquerra (NO) senyalitzat com a PR C-126 que descendeix a la vall del torrent del Coll de Jou, on es trobaran diversos rètols indicatius. El camí és evident i va fent giragonses a banda i banda del llit del riu per un terreny boscós i força pedregós.

9,10 km (1.730 m), 3 h 55 min. Clot de Fontllebrera. El camí es transforma en una pista que ressegueix a migdia el fons de la vall de Fontllebrera.

10,26 km (1.538 m), 4 h 20 min. Es deixa una pista a mà dreta (i les marques del PR) i se segueix per la principal cap al NO. Es davalla a ponent flanquejant el vessant est de la serra de Puig Sequer fins a deixar a mà esquerra (SO) una pista que puja. Es continua per la pista i de seguida es torna al refugi.

11,78 km (1.452 m), 4 h 40 min. Refugi de la Pleta dels Ordiassos, punt de partida i final de l’itinerari.

Més informació

[ES] Del refugio de la Pleta dels Ordiassos a Les Penyes Altes de Moixeró

La cima de Les Penyes Altes de Moixeró está situada en el cordal que separa la Cerdanya (N) del Berguedà (S), dentro del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Por debajo, pasa el túnel del Cadí. La cima está formada por dos pequeñas puntas que sobresalen de un bosque de pino negro. La excursión propuesta permite disfrutar de parajes solitarios y poco concurridos en un entorno de paisaje subalpino dominado por el bosque de pino negro y extensos prados. Es fácil ver rebecos, ya que frecuentan el valle del torrente del Saüc.
Ruta señalizada parcialmente.

El punto de partida es el refugio de la Pleta dels Ordiassos o de Urús. Para llegar a este lugar, hay que situarse en Urús desde un desvío que sale de la carretera E-09 entre la boca norte del túnel del Cadí y Alp. En la plaza que hay junto a la iglesia, se inicia una pista, empedrada al principio, que hay que tomar. Hay una bifurcación: se debe girar a la izquierda para llegar a continuación a la fuente Freda (donde hay un mapa indicador de pistas). La pista sube hasta un collado (1.340 m), desde donde se puede ir a la ermita de Sant Grau tomando un desvío de la derecha (O). Se baja, se cruza una torrentera y luego se remonta hasta un cruce. A la izquierda, se encuentra el refugio de la Pleta dels Ordiassos y la pista que sube al del Cortal d’en Vidal. Hasta aquí, se puede llegar en vehículo (4 km al S desde Urús). En este punto, empieza la ruta.

0,00 km (1.452 m). Refugio de la Pleta dels Ordiassos. Se toma la pista de la derecha (SO) que hay unos metros antes de llegar al refugio viniendo de Urús y se sigue hasta una curva muy marcada a la izquierda. Antes de esta curva, hay que subir por una pendiente de la izquierda (SE) que se adentra en el bosque hasta llegar a un rellano donde se toma un camino que va paralelo y por encima de la pista. El camino es un poco confuso al principio, pero hay que ir decantándose hacia la izquierda de los pequeños rellanos de hierba que se van encontrando.

0,70 km (1.524 m), 0 h 15 min. Antes de cruzar un torrente, el camino se bifurca: hay que seguir a la izquierda (S). Se accede a la fuente del Torrent de les Canaletes (1.550 m), que mana al pie de un pino. Un poco más allá, se reencuentra el camino que se ha dejado para llegar a la fuente y se sube en diagonal.

1,31 km (1.584 m), 0 h 22 min. Se cruza el torrente de Les Canaletes, donde hay otra fuente a pie de camino, y se sigue a la derecha en dirección NO remontando hasta desembocar en una pista, que hay que seguir por la derecha (NO) llaneando hasta unos prados, donde se encuentra el refugio del Cortal d’en Vidal.

2,26 km (1.657 m), 0 h 45 min. Refugio del Cortal d’en Vidal. Desde aquí, se disfruta de una buena vista panorámica al N de la Cerdanya. Hay una fuente en el lado de abajo (a la izquierda). A partir de ahora, el camino es un poco perdedor, pero la tendencia general es ascender en dirección SE hacia el sector occidental del cordal de la loma de Comesjuntes. De esta manera, desde el refugio se toma un sendero recto hacia arriba (SE) que se adentra por el bosque y que hace zigzags hasta un llano herboso, donde el camino se difumina un poco y se vira hacia la derecha. Más adelante, se baja un poco, se pasa por una hondonada con mucho boj y se vuelve a remontar a mediodía para descender a continuación.

3,50 km (1.865 m), 1 h 35 min. Els Collets. Se trata de un pequeño collado herboso situado al pie de Les Penyes Altes. Hay que subir hacia el SE por las pendientes de hierba y luego entrar en el bosque. Aparecen unos roquedales delante y se gira a la derecha (SO) remontando hasta el cordal. Se siguen las marcas blancas y rojas del GR 150-1.

4,67 km (2.113 m), 2 h 15 min. Collado de Molins o Pas de la Guilla. Desde este punto, se contemplan los roquedales del lado derecho de la cima y los bosques de la izquierda. Hay que subir en dirección SO por el cordal herboso entre grandes bloques de piedra.

5,34 km (2.276 m), 2 h 40 min. Penyes Altes de Moixeró. Cumbre formada por dos puntas gemelas que es a la vez el techo de la accidentada sierra de Moixeró, el punto de confluencia de tres de las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Girona y Lleida) y una atalaya excepcional de la región. Se inicia el camino de regreso desandando el trayecto por el cordal hasta el collado de Molins, donde ahora se deja a mano izquierda (NE) el camino de subida y se continúa hacia el NE por la vertiente norte siguiendo las marcas del GR 150-1. Se discurre entre bosques y prados por un sendero trillado hasta el collado de Jou.

7,93 km (2.023 m), 3 h 35 min. Collado de Jou. Se deja el cordal y el GR 150-1 para tomar un camino de la izquierda (NO) señalizado como PR C-126 que desciende al valle del torrente del Coll de Jou, donde se encontrarán diversos rótulos indicativos. El camino es evidente y va haciendo eses a ambos lados del cauce del río por un terreno boscoso y bastante pedregoso.

9,10 km (1.730 m), 3 h 55 min. Clot de Fontllebrera. El camino se transforma en una pista que sigue a mediodía el fondo del valle de Fontllebrera.

10,26 km (1.538 m), 4 h 20 min. Se deja una pista a mano derecha (y las marcas del PR) y se sigue por la principal hacia el NO. Se desciende a poniente flanqueando la vertiente este de la sierra de Puig Sequer hasta dejar a mano izquierda (SO) una pista que sube. Se continúa por la pista y enseguida se vuelve al refugio.

11,78 km (1.452 m), 4 h 40 min. Refugio de la Pleta dels Ordiassos, punto de partida y final del itinerario.

Más información

[EN] From Pleta dels Ordiassos mountain hut to Les Penyes Altes de Moixeró

The summit of Penyes Altes de Moixeró is on the ridge which separates the Cerdanya region from the Berguedà, in the Cadí-Moixeró Natural Park. The Cadí tunnel goes through its base. The summit consists of two small peaks rising from a pine forest. The walk takes us through very quiet areas which are rarely visited, in a sub-Alpine landscape, dominated by pines and wide meadows. Chamoix may well be seen, as they are quite common in the Saüc valley.
Partially marked trail.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/del-refugi-de-la-pleta-dels-ordiassos-a-les-penyes-altes-de-moixero-7751561