Construccions de pedra seca del terme del Pla de Santa Maria

Construccions de pedra seca. Aquest recorregut permet conèixer diversos tipus de barraques de pedra seca, que són uns dels elements populars més significatius i representatius del patrimoni agrícola de la contrada. El Pla de Santa Maria, poble situat a 381 m d’altitud al peu de la serra de Miramar, compta amb un dels exemplars d’església romànica més interessant d’aquest sector de Catalunya: la de Sant Ramon de Penyafort (s. XII). El monestir de Santes Creus, una de les destinacions de la Ruta del Cister (GR 175), que se seguirà durant la part final del trajecte, mereixerà una nova visita a l’Alt Camp.

Construccions de pedra seca del terme del Pla de Santa Maria

Distància: 14,35 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 3 hores 20 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 67 m – Baixant: 67 m

Altidud:  màxima: 412 m  –  mínima:350 m

 

Exemple de construcció de Pedra Seca.

[CA] Construccions de pedra seca del terme del Pla de Santa Maria

Aquest recorregut permet conèixer diversos tipus de barraques de pedra seca, que són uns dels elements populars més significatius i representatius del patrimoni agrícola de la contrada. El Pla de Santa Maria, poble situat a 381 m d’altitud al peu de la serra de Miramar, compta amb un dels exemplars d’església romànica més interessant d’aquest sector de Catalunya: la de Sant Ramon de Penyafort (s. XII). El monestir de Santes Creus, una de les destinacions de la Ruta del Cister (GR 175), que se seguirà durant la part final del trajecte, mereixerà una nova visita a l’Alt Camp.
Ruta senyalitzada.

Per arribar al Pla de Santa Maria, es pot prendre l’autopista AP-2 i també la carretera C-37 de Valls a Igualada. Del poble, destaca especialment l’església de Sant Ramon de Penyafort, edifici de finals del s. XII i principis del XIII, de l’època de transició del romànic al gòtic. Se l’ha inclòs dins l’estil del romànic cistercenc. Estava sota l’advocació de santa Maria.

0,00 km (398 m). El Pla de Santa Maria, església de Sant Ramon de Penyafort. Davant d’aquest temple, comença la caminada. Es parteix pel passeig del Cementiri, que és la carretera envoltada de plàtans que surt a la dreta del mateix cementiri en direcció NE cap a Sarral.

0,43 km (403 m), 0 h 07 min. Se surt a la carretera TV-2004, que se segueix a l’esquerra en el mateix sentit de la marxa (NE) cap a Cabra del Camp i Sarral. Als pocs metres (km 0,56, 405 m), cal deixar-la i prendre una pista de la dreta (NE) senyalitzada com a itinerari local amb marques blanques. Es creua l’autopista AP-2 per un pont.

1,49 km (403 m), 0 h 21 min. Es travessa a gual la rasa de la Fonollosa i, uns 50 m aigües avall, es gira cap a llevant (E i després NE). S’accedeix a una bifurcació senyalitzada amb la marca de l’itinerari local (km 1,98, 399 m): es deixa la pista principal i se segueix pel camí de la dreta (E). De seguida s’arriba a un camp on el camí no és clar i es continua resseguint el mur baix de pedra que voreja les vinyes en direcció nord-est. Als 100 m, es fan dos girs consecutius de 90 graus, el primer a la dreta (SE) i el segon a l’esquerra (NE), sempre seguint el mur i passant pel costat d’una casa de pedra.

2,49 km (398 m), 0 h 35 min. Es creua la rasa del Moliner i es continua aigües amunt (NE) enfilant-se pel camí de l’altre costat. Se segueixen les poques traces que resten de camí entre la rasa i un camp de conreu.

2,76 km (408 m), 0 h 40 min. Es desemboca al camí de Sant Pere, entre els termes del Pla de Santa Maria i de Cabra del Camp, i es continua per la dreta (SE) en direcció a l’ermita de Sant Pere de Gaià. Cal seguir sempre per la pista principal en direcció SE deixant trencalls a ambdues bandes.

3,92 km (404 m), 0 h 56 min. Es creua la carretera C-37 (de Valls a Igualada) i se segueix recte per la pista (SE) sense desviar-se cap a l’ermita de Sant Pere.

6,31 km (393 m), 1 h 34 min. Cruïlla entre els camins rals de Sant Pere i dels Muntanyesos. Aquí es troba la fita dels tres termes: el Pla de Santa Maria, Aiguamúrcia i el Pont d’Armentera. Seguint el camí de Sant Pere (SE) uns 800 m, s’arribaria a l’ermita de Sant Pere de Gaià. Es tomba a la dreta (SO) pel camí dels Muntanyesos en direcció a Valls canviant totalment el sentit de la marxa.

6,76 km (387 m), 1 h 40 min. Bifurcació. Es prossegueix per la pista de l’esquerra (SO) en direcció al mas de la Capona.

7,92 km (373 m), 1 h 56 min. Bifurcació. Es continua per la dreta (NO) en direcció al mas de la Capona, que ja queda ben a prop, seguint les marques blanques i vermelles del GR 175 o Ruta del Cister, que ens acompanyaran fins al final de la ruta (per l’esquerra -SE-, el GR duu al monestir de Santes Creus). S’arriba a un camp d’ametllers i a la confluència amb el camí que, per la dreta (N), porta a la casa. La Capona és un dels masos més importants que hi havia al terme, ja que tenia celler i trull propis entre d’altres dependències. Actualment abandonat, va estar habitat fins a l’any 1995. Més endavant, es gira a la dreta (N) i es passa pel costat de la barraca de l’Auger.

8,82 km (372 m), 2 h 08 min. Se surt a una pista senyalitzada amb diverses opcions: cal agafar-la a l’esquerra (SO) seguint sempre les marques del GR 175.

9,08 km (368 m), 2 h 10 min. Bifurcació. Es gira a la dreta (NO) seguint el GR. A la dreta del camí hi ha un cossiol, construcció de pedra seca que servia per recollir l’aigua del camí dels Muntanyesos i conservar-la una bona temporada per tal d’abeurar el bestiar. Una columna central suporta quatre arcades que delimiten les quatre voltes del sostre. Se segueix a ponent pel camí del mas d’en Roig.

10,76 km (350 m), 2 h 34 min. Es travessa a gual la rasa de la Guineu i es planeja cap al SO.

11,30 km (354 m), 2 h 42 min. Es creua a gual la rasa de la Fonollosa i se surt a una pista asfaltada: cal prendre-la a la dreta (NO) canviant el sentit de la marxa.

11,95 km (364 m), 2 h 52 min. Es travessa l’autopista AP-2 per un pont i es continua en direcció NO.

13,12 km (377 m), 3 h 08 min. Es creua la carretera C-37 (de Valls a Igualada) passant per l’esquerra d’una benzinera i se segueix a ponent (O/NO). Es troben les primeres cases del Pla de Santa Maria.

13,58 km (379 m), 3 h 14 min. Es travessa la carretera de Cabra del Camp (TV-2004) i s’entra al poble pel carrer de Santes Creus. Després es prossegueix cap al NO pels carrers d’Anselm Clavé, de la Rèria i la plaça de la Vila.

14,35 km (398 m), 3 h 20 min. Església de Sant Ramon de Penyafort del Pla de Santa Maria, punt de partida i final de l’itinerari.

Pedra seca al Pla de Santa Maria

 

[ES] Construcciones de piedra seca del término del Pla de Santa Maria

Este recorrido permite conocer varios tipos de barracas de piedra seca, que son unos de los elementos populares más significativos y representativos del patrimonio agrícola de la región. El Pla de Santa Maria, pueblo situado a 381 m de altitud al pie de la sierra de Miramar, cuenta con uno de los ejemplares de iglesia románica más interesante de este sector de Catalunya: la de Sant Ramon de Penyafort (s. XII). El monasterio de Santes Creus, uno de los destinos de la Ruta del Cister (GR 175), que se seguirá durante la parte final del trayecto, merecerá una nueva visita a L’Alt Camp.
Ruta señalizada.

Para llegar al Pla de Santa Maria, se puede tomar la autopista AP-2 y también la carretera C-37 de Valls a Igualada. Del pueblo, destaca especialmente la iglesia de Sant Ramon de Penyafort, edificio de finales del s. XII y principios del XIII, de la época de transición del románico al gótico. Se la ha incluido dentro del estilo del románico cisterciense. Estaba bajo la advocación de santa María.

0,00 km (398 m). El Pla de Santa Maria, iglesia de Sant Ramon de Penyafort. Delante del templo, comienza la caminata. Se parte por el paseo del Cementiri, que es la carretera rodeada de plátanos que sale a la derecha del mismo cementerio en dirección NE hacia Sarral.

0,43 km (403 m), 0 h 07 min. Se sale a la carretera TV-2004, que se sigue a la izquierda en el mismo sentido de la marcha (NE) hacia Cabra del Camp y Sarral. A los pocos metros (km 0,56, 405 m), hay que dejarla y tomar una pista de la derecha (NE) señalizada como itinerario local con marcas blancas. Se cruza la autopista AP-2 por un puente.

1,49 km (403 m), 0 h 21 min. Se cruza a vado la zanja de la Fonollosa y, unos 50 m aguas abajo, se gira hacia levante (E y después NE). Se accede a una bifurcación señalizada con la marca del itinerario local (km 1,98, 399 m): se deja la pista principal y se sigue por el camino de la derecha (E). Enseguida se llega a un campo donde el camino se desdibuja y se continúa siguiendo junto al muro bajo de piedra que bordea los viñedos en dirección noreste. A los 100 m, se hacen dos giros consecutivos de 90 grados, el primero a la derecha (SE) y el segundo a la izquierda (NE), siempre siguiendo el muro y pasando junto a una casa de piedra.

2,49 km (398 m), 0 h 35 min. Se cruza la zanja del Moliner y se continúa aguas arriba (NE) subiendo por el camino del otro lado. Se siguen las pocas trazas que quedan de camino entre la zanja y un campo de cultivo.

2,76 km (408 m), 0 h 40 min. Se desemboca en el camino de Sant Pere, entre los términos del Pla de Santa Maria y de Cabra del Camp, y se sigue por la derecha (SE) en dirección a la ermita de Sant Pere de Gaià. Hay que seguir siempre por la pista principal en dirección SE dejando desvíos a ambos lados.

3,92 km (404 m), 0 h 56 min. Se cruza la carretera C-37 (de Valls a Igualada) y se sigue recto por la pista (SE) sin desviarse hacia la ermita de Sant Pere.

6,31 km (393 m), 1 h 34 min. Cruce entre los caminos reales de Sant Pere y de Els Muntanyesos. Aquí se encuentra el hito de los tres términos: el Pla de Santa Maria, Aiguamúrcia y el Pont d’Armentera. Siguiendo el camino de Sant Pere (SE) unos 800 m, se llegaría a la ermita de Sant Pere de Gaià. Se gira a la derecha (SO) por el camino de Els Muntanyesos en dirección a Valls cambiando totalmente el sentido de la marcha.

6,76 km (387 m), 1 h 40 min. Bifurcación. Se prosigue por la pista de la izquierda (SO) en dirección a la masía de la Capona.

7,92 km (373 m), 1 h 56 min. Bifurcación. Se sigue por la derecha (NO) en dirección a la masía de la Capona, que ya queda muy cerca, siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 175 o Ruta del Cister, que nos acompañarán hasta el final de la ruta (por la izquierda -SE-, el GR lleva al monasterio de Santes Creus). Se llega a un campo de almendros y a la confluencia con el camino que, por la derecha (N), lleva a la casa. La Capona es una de las masías más importantes que había en el término, ya que tenía la bodega y almazara propias entre otras dependencias. Actualmente abandonada, estuvo habitada hasta el año 1995. Más adelante, se gira a la derecha (N) y se pasa junto a la barraca de L’Auger.

8,82 km (372 m), 2 h 08 min. Se sale a una pista señalizada con varias opciones: hay que tomarla a la izquierda (SO) siguiendo siempre las marcas del GR 175.

9,08 km (368 m), 2 h 10 min. Bifurcación. Se gira a la derecha (NO) siguiendo el GR. A la derecha del camino hay un cossiol, construcción de piedra seca que servía para recoger el agua del camino de Els Muntanyesos y conservarla una buena temporada para abrevar el ganado. Una columna central soporta cuatro arcadas que delimitan las cuatro vueltas del techo. Se sigue a poniente por el camino de la masía de En Roig.

10,76 km (350 m), 2 h 34 min. Se cruza a vado la zanja de la Guineu y se llanea hacia el SO.

11,30 km (354 m), 2 h 42 min. Se cruza a vado la zanja de la Fonollosa y se sale a una pista asfaltada: hay que tomarla a la derecha (NO) cambiando el sentido de la marcha.

11,95 km (364 m), 2 h 52 min. Se cruza la autopista AP-2 por un puente y se continúa en dirección NO.

13,12 km (377 m), 3 h 08 min. Se cruza la carretera C-37 (de Valls a Igualada) pasando por la izquierda de una gasolinera y se sigue a poniente (O/NO). Se encuentran las primeras casas del Pla de Santa Maria.

13,58 km (379 m), 3 h 14 min. Se cruza la carretera de Cabra del Camp (TV-2004) y se entra en el pueblo por la calle de Santes Creus. Luego se prosigue hacia el NO por las calles de Anselm Clavé, de la Rèria y la plaza de la Vila.

14,35 km (398 m), 3 h 20 min. Iglesia de Sant Ramon de Penyafort del Pla de Santa Maria, punto de partida y final del itinerario.

Senderisme, A peu

 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/construccions-de-pedra-seca-del-terme-del-pla-de-santa-maria-7968576