De la Nou de Berguedà al Sobrepuny

De la Nou de Berguedà al Sobrepuny

Distància: 8,77 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 3 hores 50 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 812 m – Baixant: 812 m

Altidud:  màxima: 1651 m  –  mínima:856 m

[CA] De la Nou de Berguedà al Sobrepuny

Aquesta magnífica excursió assoleix el cim del Sobrepuny, pic vertical, peculiar, rodejat de cingleres que domina l’extrem ponentí del Catllaràs, àmplia àrea pre-pirinenca protegida per l’Espai Natural d’Interès Nacional del mateix nom. El forçat pendent dels seus vessants obliga a una intensa pujada i baixada -tot i que de desnivell contingut. Atenció als excursionistes amb problemes de genolls, que hauran de dur bastons d’ajuda.
Ruta senyalitzada.

El punt d’inici de l’excursió és a la població de la Nou de Berguedà, cap del municipi del mateix nom situat a la riba esquerra del Llobregat. S’hi arriba des de la carretera C-16 per un trencall que surt 4 km al nord de Cercs (carretera BV-4022). La ruta, completament senyalitzada, utilitza les marques del GR 241, les de la xarxa de camins del Berguedà i les del PR-C 199.

0,00 km (888 m). Centre Cívic de la Nou, aparcament públic. Senyalització. Se surt en direcció N, de pujada per la carretera de Malanyeu. Immediatament després d’haver passat l’edifici de mà dreta cal girar a la dreta (E) i prendre el camí marcat com a GR 241. Es baixa un tram empedrat en direcció a cal Patzi. Poc abans d’arribar-hi (0,20 km a 855 m), el camí creua el torrent per una passarel·la davant d’un salt d’aigua. Es troba la font del Patzi, arbres i bancs. Es passa per darrere de la cal Patzi, que es deixa a la dreta, i s’emprèn una pujada per un corriol que transcorre sota el bosc, en una zona boscosa, fent ziga-zagues.

0,59 km (923 m), 13 min. Bifurcació. Cal parar compte. Passada una rampa es deixa el GR a l’esquerra (N; per aquí es tornarà en havent fet el cim). Es pren un camí que surt recte (marques grogues de xarxa) deixant-ne un altre a mà dreta de no senyalitzat. El camí, fresat i ben obert, puja decididament fins a can Caselles, en runes (0,79 km, 964 m). Es deixa la casa a la dreta (S) i, en els prats del seu voltant, es pren un corriol que s’endinsa pel bosc. Seguint els senyals, s’arriba a una pista de desembosc que se segueix amunt, cap a l’esquerra. En un revolt marcat de la pista, es pren un corriol a mà dreta lleugerament per sobre d’un torrent. Indicis de camins carboners que surten a esquerra i dreta. Es creua el torrent i, una mica més amunt, es travessa una tartera (1,48 km, 1.100 m). El corriol zigzagueja pujant sense descans. Es travessa la tresquera d’un arrossegador de troncs i s’entra en la fageda septentrional de la serra. De sobte, el camí s’aplana.

2,53 km (1.415 m), 1 h 30 min. Faig monumental; recte, una mica més enllà i deixant el camí de pujada a la dreta hi ha la font del Faig. Es gira per fer una ziga-zaga per sobre la soca del gran arbre, es passa una graonada (corda d’ajuda) i es continua pujant. Abans de sortir a la carena dels Llisos de Caselles, en el darrer revolt, hi ha les restes d’una barraca del carboner. Ja a la carena, el camí continua cap a la dreta, en pujada. A llevant, cingles i boscos de la falda del Sobrepuny, a ponent, lluny, les serres d’Ensija, Pedraforca i Moixeró.

Se surt a un arrossegador de troncs, on es troben les marques blanques i grogues del sender de petit recorregut PR-C 199.

3,02 km (1.547 m), 1 h 51 min. Coll de la carena cimera. A la dreta, un viarany porta en 150 m fins al Sobrepuny de Baix, on val la pena d’anar per les seves dilatades vistes sobre la vall del Llobregat i serres ponentines de l’Alt Berguedà. La ruta segueix per l’esquerra (E), pujant per la carena de Sobrepuny fins al cim principal.

3,66 km (1.656 m), 2 h 9 min. Sobrepuny, d’ample cimal coronat per un punt geodèsic. Es baixa cap al nord seguint les marques grogues i blanques, primer en fort pendent fins al collet del Faig (3,92 km, 1.569 m), on s’abandona el PR. Se segueix cap al N, amb una suau pendent per un agradable camí carener (marques grogues de xarxa). Es desemboca en una petita collada, on es tomba cap a l’esquerra. Es continua baixant.

4,83 km (1.432 m), 2 h 32 min. Coll de la Plana, on es troben les marques blanques i vermelles del GR 241 que se seguirà per retornar a la Nou. Es baixa per la pista de l’esquerra (SSO).

5,27 km (1.400 m), 2 h 38 min. Atenció, cal abandonar la pista i prendre a mà esquerra (S) el camí que du a les Agudes. Se segueixen les marques del GR. La ruta creua un pla i comença un descens al costat d’un torrent. Més endavant gira a l’esquerra, ara per un camí ample i recte. En alguns punts, l’arrossegament de troncs ha excavat una profunda rasa. Al punt 5,65 km(1.378 m) es deixa a l’esquerra la pista de desembosc de la Jaça d’Espades. S’inicia de nou la baixada, primer suau, després, dreta. El camí s’estreny; es passa una collada i a la dreta s’albiren les esveltes roques de les Agudes. El pendent es redreça; una aclarida del bosc permet veure la casa de Tor i, al darrere, el cingle de Tor.

6,97 km (1.098 m), 3 h 9 min. Mina de les Agudes. Es continua recte. Es desemboca en una pista que cal creuar dues vegades per fer drecera. De nou a la pista, es pren cap a la dreta passant pels troncs balmats d’una antiga font. Una mica més avall, en el proper revolt, cal deixar-la per prendre un corriol a l’esquerra.

S’arriba a un torrent on hi ha una àmplia esplanada. A mà dreta hi ha les restes de la mina d’Insula (7,47 km, 983 m). Prop d’aquest punt un telefèric saltava el Santuari de Lorda i arribava a l’antic ferrocarril de Guardiola de Berguedà, sota Cercs, ara cobert pel pantà. Més avall. el camí travessa el Grau, creua un torrent i després passa un passadís tallat a la roca (7,94 km, 932 m). A sota, es desemboca al camí del començament (8,33 km 923 m), que es ressegueix fins al punt d’inici.

8,78 km (888 m), 3 h 50 min. Centre Cívic de la Nou, final de l’excursió.

A La Nou es pot visitar el santuari de la Mare de Déu de Lorda. El Catllaràs és una regió prepirinenca distribuïda entre les comarques del Ripollès i del Berguedà. Té un clima fresc i plujós (més de 1.200 mm anuals als cims, on sovintegen les nevades). La vegetació natural és rica i abundosa, amb boscos de pi roig, rouredes i alzinars a les solanes i fagedes a les obagues, acompanyats de boix i, a les parts més altes, de pi negre. Destaquen algunes espècies florístiques protegides, de gran valor per la seva raresa i vulnerabilitat com la flor de neu (Leontopodium alpinum) o els esclops (Cypripedium calceolus, joia botànica que té les flors més grans de les orquídies europees). Entre els animals es troben els isards, els cérvols i cabirols i, com a aus representatives, el gall fer i el picot negre.

Més informació

[ES] Desde La Nou de Berguedà al Sobrepuny

Esta magnífica excursión alcanza la cima del Sobrepuny, pico vertical, peculiar, rodeado de riscos que domina el extremo poniente del Catllaràs, amplia área pre-pirenaica protegida por el Espacio Natural de Interés Nacional del mismo nombre. El forzado pendiente de sus vertientes obliga a una intensa subida y bajada -aunque de desnivel contenido. Atención a los excursionistas con problemas de rodillas, que deberán llevar bastones de ayuda.
Ruta señalizada.

El punto de inicio de la excursión es a la población de la Nou de Berguedà, cabeza del municipio del mismo nombre, situada en la vertiente izquierda del Llobregat. Se llega desde la carretera C-16 por un desvío que sale 4 km al norte de Cercs (carretera BV-4022). La ruta, completamente señalizada, utiliza las marcas del GR 241, las de la red de caminos del Berguedà y del PR-C 199.

0,00 km (888 m). Centro Cívico de la Nou, aparcamiento público. Señalización. Se sale en dirección N, de subida por la carretera de Malanyeu. Inmediatamente después de haber pasado el edificio de mano derecha hay que girar a la derecha (E) y tomar el camino marcado como GR 241. Se baja un tramo empedrado en dirección a Cal Patzi. Poco antes de llegar (0,20 km a 855 m), el camino cruza el torrente por una pasarela delante de un salto de agua. Se encuentra la fuente del Patzi, árboles y bancos. Se pasa por detrás de Can Patzi, que se deja a la derecha, y se emprende una subida por un sendero que transcurre bajo el bosque, en una zona boscosa, en zigzag.

0,59 km (923 m), 13 min. Bifurcación. Hay que tener cuidado. Pasada una rampa se deja el GR a la izquierda (N; por aquí se volverá después de subir a la cima). Se toma un camino que sale recto (marcas amarillas de red) dejando otro a mano derecha de no señalizado. El camino, fresado y bien abierto, sube decididamente hasta Can Casellas, en ruinas (0,79 km, 964 m). Se deja la casa a la derecha (S) y, en los prados de su alrededor, se toma un sendero que se adentra por el bosque. Siguiendo las señales, se llega a una pista de deforestación que se sigue arriba, hacia la izquierda. En una curva marcado de la pista, se toma un sendero a mano derecha ligeramente por encima de un torrente. Indicios de caminos carboneros que salen a izquierda y derecha. Se cruza el torrente y, un poco más arriba, se atraviesa un canchal (1,48 km, 1.100 m). El sendero zigzaguea subiendo sin descanso. Se atraviesa un camino de arrastre de troncos y se entra en el hayedo septentrional de la sierra. De repente, el camino se allana.

2,53 km (1.415 m), 1 h 30 min. Haya monumental; recto, un poco más allá y dejando el camino de subida a la derecha, está la fuente del Faig. Se gira para hacer un zigzag sobre el gran árbol, se pasan unos escalones (cuerda de ayuda) y se continúa subiendo. Antes de salir a la cresta de los Llisos de Casellas, en la última curva, están los restos de una barraca del carbonero. Ya en la cresta, el camino continúa hacia la derecha, en subida. A levante, riscos y bosques de la falda del Sobrepuny, a poniente, lejos, las sierras de Ensija, Pedraforca y Moixeró.

Se sale a un camino de arrastre de troncos, donde se encuentran las marcas blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido PR-C 199.

3,02 km (1.547 m), 1 h 51 min. Collado de la cresta. A la derecha, un sendero lleva en 150 m hasta el Sobrepuny de Baix, donde vale la pena ir por sus dilatadas vistas sobre el valle del Llobregat y sierras de poniente del Alt Berguedà. La ruta sigue por la izquierda (E), subiendo por la cresta de Sobrepuny hasta la cima principal.

3,66 km (1.656 m), 2 h 9 min. Sobrepuny, de ancha cima, coronado por un punto geodésico. Se baja hacia el norte siguiendo las marcas amarillas y blancas, primero en fuerte pendiente hasta el collado del Faig (3,92 km, 1.569 m), donde se abandona el PR. Se sigue hacia el N, con una suave pendiente por un agradable camino cumbrero (marcas amarillas de red). Se desemboca en un pequeño collado, donde se gira hacia la izquierda. Se continúa bajando.

4,83 km (1.432 m), 2 h 32 min. Collado de la Plana, donde se encuentran las marcas blancas y rojas del GR 241 que se seguirá para retornar a la Nou. Se baja por la pista de la izquierda (SSO).

5,27 km (1.400 m), 2 h 38 min. Atención, hay que abandonar la pista y tomar a mano izquierda (S) el camino que lleva a Les Agudes. Se siguen las marcas del GR. La ruta cruza un llano y comienza un descenso junto a un torrente. Más adelante gira a la izquierda, ahora por un camino ancho y recto. En algunos puntos, el arrastre de troncos ha excavado una profunda zanja. En el punto 5,65 km (1.378 m) se deja a la izquierda la pista de desembosque de la Jaça d’Espades. Se inicia de nuevo la bajada, primero suave, luego, empinada. El camino se estrecha; se pasa un collado y a la derecha se divisan las esbeltas rocas de Les Agudes. La pendiente se endereza; un aclareo del bosque permite ver la casa de Tor y, detrás, el risco de Tor.

6,97 km (1.098 m), 3 h 9 min. Mina de Les Agudes. Se sigue recto. Se desemboca en una pista que hay que cruzar dos veces para tomar un atajo. De nuevo en la pista, se toma hacia la derecha pasando por los troncos ahuecados de una antigua fuente. Un poco más abajo, en la próxima curva, hay que dejarla para tomar un sendero a la izquierda.

Se llega a un torrente donde hay una amplia explanada. A mano derecha se encuentran los restos de la mina de Insula (7,47 km, 983 m). Cerca de este punto un teleférico saltaba el Santuario de Lourdes y llegaba al antiguo ferrocarril de Guardiola de Berguedà, bajo Cercs, ahora cubierto por el pantano. Más abajo. el camino atraviesa el Grau, cruza un torrente y luego pasa un pasillo excavado en la roca (7,94 km, 932 m). Abajo, se desemboca en el camino del comienzo (8,33 km 923 m), que se recorre hasta el punto de inicio.

8,78 km (888 m), 3 h 50 min. Centro Cívico de la Nou, final de la excursión.

En La Nou se puede visitar el santuario de la Virgen de Lourdes. El Catllaràs es una región prepirenaica distribuida entre las comarcas del Ripollès y el Berguedà. Tiene un clima fresco y lluvioso (más de 1.200 mm anuales en las cumbres, donde son frecuentes las nevadas). La vegetación natural es rica y abundante, con bosques de pino rojo, robledales y encinares en las solanas y hayedos en las umbrías, acompañados de boj y, en las partes más altas, de pino negro. Destacan algunas especies florísticas protegidas, de gran valor por su rareza y vulnerabilidad como la flor de nieve o la zapatilla de dama (Cypripedium calceolus, joya botánica que tiene las flores más grandes de las orquídeas europeas). Entre los animales se encuentran los rebecos, los ciervos y corzos y, como aves representativas, el urogallo y el pito negro.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-la-nou-de-bergueda-al-sobrepuny-39185395