El Meridià Verd. 1 Coll de Pal-Llanars

El Meridià Verd. 1 Coll de Pal-Llanars

Distància: 15,06 km

Dificultat: Moderat

Temps de la ruta: 3 hores 30 minuts

Ruta Circular: No

Desnivell acumulat:  Pujant: 89 m – Baixant: 1014 m

Altidud:  màxima: 1907 m  –  mínima:981 m

[CA] El Meridià Verd. 1 Coll de Pal (collada Fonda)-Llanars

Primera etapa del Meridià Verd, ruta de llarg recorregut preparada arran de la commemoració europea del 200 aniversari del Sistema Mètric Decimal, la unitat base del qual, el metre, es va obtenir a partir de l’amidament de la distància entre Dunkerque i Barcelona. El projecte català, acabat el 2003, es distribueix en 11 etapes que sumen prop de 180 km de longitud i un desnivell acumulat en pujada d’uns 4.450 m (a peu, sense comptar les variants en BTT). L’itinerari procura ajustar-se al màxim a la línia d’aquell meridià (actualment es correspon a la longitud E 2º 20′ 14”). Tot i que el recorregut original té el seu punt inicial a la Presta (Vallespir, Catalunya Nord), en aquesta versió es comença a la collada Fonda, al sud del Costabona. Uneix, doncs, el Pirineu i les platges del Maresme a través d’un corredor molt ben conservat, una successió de paisatges de gran interès natural que inclou prades i boscos alpins, de muntanya humida, de muntanya mediterrània i el propi de les planes del prelitoral i del litoral, un recorregut extraordinari per entorns naturals, rurals i humanitzats de bellesa singular, guarnit de pobles, llogarrets, masies, esglésies, ermites, castells i torres que pot tenir la seva culminació en l’arribada a la llegendària capital de la mediterrània occidental: Barcelona.

L’itinerari es descriu de nord a sud contemplant conjuntament les modalitats a peu i en BTT. Quan el recorregut en BTT difereixi lleugerament del recorregut a peu, s’indicarà explícitament i s’afegirà la informació complementària al peu de la descripció. Si la diferència és notable, es considerarà com a una etapa pròpia i diferent. Cada etapa disposa de l’allotjament i dels serveis d’acolliment i de restauració mínims que permeten fer el trajecte amb comoditat, adaptant-lo a les necessitats dels practicants.

Aquesta etapa comença a coll de Pal, a 2350 m d’altitud. Per motius d’accessibilitat es descriu des de la collada Fonda, on arriba una pista forestal que uneix Setcases amb Espinavell i Molló. L’itinerari transcorre per la carena que es desprèn del Costabona en direcció SE fins al puig de les Agudes, des d’on davalla a Llanars pel serrat de Sant Pere. L’etapa és ciclable en la seva totalitat i acumula 1015 m de desnivell negatiu. L’horari calculat a peu és de 3 h 30 min i en BTT d’1 h. A Llanars es pot dormir en cases rurals o en un hotel.
Ruta senyalitzada. Aquesta ruta també es pot fer amb bicicleta tot terreny.

Per arribar a la collada Fonda, punt d’inici de la travessa, s’ha de prendre la carretera C-38 fins a Camprodon, on cal trencar al nord-oest per la GIV-5264 en direcció a Setcases. Dos quilòmetres i mig després d’aquesta població es deixa la carretera per seguir per una pista forestal de la dreta (SE) que, en 10,40 km, arriba a la collada Fonda.

0,00 km (1906 m). Collada Fonda. La ruta parteix de la mateixa pista forestal que duu a la collada Fonda, 500 m abans d’arribar-hi, on cal prendre una altra pista de la dreta (SE) que baixa en direcció a la carena. Es passa una tanca.

3,10 km (1805 m). Després de baixar una estona es pren un camí de l’esquerra que puja fins a un prat, a la carena (km 3,49, 1854 m): cal travessar-lo en direcció sud-oest passant per un collet. Per un pas habilitat per a caminants es passa una tanca per al bestiar que careneja; si se circula amb bicicleta caldrà passar-la per sobre la tanca.

A partir d’aquí el camí és un xic perdedor, ja que entre les traces fetes pel bestiar i una clapa de bosc el fan una mica laberíntic. S’ha de seguir pel vessant sud-est sense perdre ni guanyar massa alçada. Al km 5,62 (1812 m) es creua un torrent i, de seguida, s’accedeix en direcció sud-est a una esplanada, el pla de Vacamorta, on hi ha una tanca per al bestiar que baixa pel llom. Es pren una pista que baixa paral•lela a la tanca.

7,54 km (1536 m). Després d’un fort descens comencen els revolts. Se segueix davallant per la pista.

9,60 km (1332 m). En un revolt a la dreta, amb una bona panoràmica sobre Llanars, es deixa una pista que marxa a l’esquerra. Es continua per la pista principal tot travessant un torrent.

11,68 km (1166 m). Abans d’una baixada forta, s’abandona aquesta pista per prendre’n una altra de menys marcada que planeja a la dreta en direcció sud. De seguida es passa un collet i se segueix descendint, ara pel vessant oest.

12,33 km (1084 m). Es passa el mas de les Basseganyes. Després de cinc revolts, al km 13,28 (1000 m), se surt a la carretera GIV-5264, que cal prendre a la dreta (NO) en lleugera pujada.

13,73 km (1012 m). Es deixa la carretera i se’n pren una altra a l’esquerra (SO) que, travessant el riu Ter per un pont, duu al bonic poble de la Roca, on destaquen les runes de l’antic castell i l’església romànica de la Mare de Déu de la Pietat. Al primer revolt tancat a la dreta, just bans d’arribar a la població (km 14,11, 1034 m), s’abandona la carretera i es pren un camí que s’endinsa al bosc de ribera tot baixant en direcció sud-est.

15,06 km (980 m). Llanars. S’accedeix al pont que, tot travessant el Ter, mena a Llanars. Al costat del pont hi ha una font. Final de l’etapa.

Més informació

[ES] El Meridiano Verde. 1 Coll de Pal – Llanars

Primera etapa del Meridiano Verde, ruta de largo recorrido preparada con motivo de la conmemoración europea del bicentenario del sistema métrico decimal, cuya unidad base, el metro, se obtuvo a partir de la medición de la distancia entre Dunkerque y Barcelona. El proyecto catalán, acabado en 2003, se distribuye en once etapas que suman cerca de 180 km de longitud y un desnivel acumulado en ascensión de unos 4.450 m (a pie, sin contar las variantes en BTT). El itinerario procura ajustarse al máximo a la línea de aquel meridiano (actualmente se corresponde con la longitud E 2º 20′ 14”). Pese a que el recorrido original tiene su inicio en La Presta (Vallespir, Cataluña Norte), en esta versión se empieza en la Collada Fonda, al sur del Costabona. Une, así, el Pirineo y las playas del Maresme a través de un corredor muy bien conservado, una sucesión de paisajes de gran interés natural que incluye prados y bosques alpinos, de montaña húmeda, de montaña mediterránea y el propio de las planicies del prelitoral y del litoral, un recorrido extraordinario por entornos naturales, rurales y humanizados de belleza singular, adornado por pueblos, aldeas, masías, iglesias, ermitas, castillos y torres que puede culminar con la llegada a la legendaria capital del Mediterráneo occidental: Barcelona.

El itinerario se describe de norte a sur contemplando conjuntamente las modalidades a pie y en BTT. Cuando el recorrido en BTT difiera ligeramente del recorrido a pie, se indicará explícitamente y se añadirá la información complementaria al pie de la descripción. Si la diferencia es notable, se considerará como una etapa propia y diferente. Cada etapa dispone del alojamiento y de los servicios de acogida y de restauración indispensables que permiten recorrer el trayecto con comodidad, adaptándolo a las necesidades de los practicantes.

Esta etapa comienza en Coll de Pal, a 2.350 m de altitud. Por motivos de accesibilidad se describe desde la Collada Fonda, donde llega una pista forestal que une Setcases con Espinavell y Molló. El itinerario transcurre por la cresta que se desprende del Costabona en dirección SE hasta el monte de Les Agudes, desde donde desciende en Llanars por la loma de Sant Pere. La etapa es ciclable en su totalidad y acumula 1.015 m de desnivel negativo. El horario calculado a pie es de 3 h 30 min y en BTT de 1 h. En Llanars se puede dormir en casas rurales o en un hotel.
Ruta señalizada. Esta ruta también se puede hacer con bicicleta todo terreno.

Esta etapa comienza a Coll de Pal, a 2.350 m de altitud. Por motivos de accesibilidad se describe desde la Collada Fonda, donde llega una pista forestal que une Setcases con Espinavell y Molló. El itinerario transcurre por la cresta que se desprende del Costabona en dirección SE hasta el monte de las Agudas, desde donde desciende en Llanars por la loma de San Pedro. La etapa es ciclable en su totalidad y acumula 1.015 m de desnivel negativo. El horario calculado a pie es de 3 h 30 min y en BTT de 1 h. En Llanars se puede dormir en casas rurales o en un hotel.

Para llegar a la Collada Fonda, punto de inicio de la travesía, debe tomarse la carretera C-38 hasta Camprodon, donde hay que desviarse al noroeste por la GIV-5264 en dirección a Setcases. Dos kilómetros y medio después de esta población, se deja la carretera para seguir por una pista forestal a la derecha (SE), que en 10,40 km llega a la Collada Fonda.

0 km (1.906 m). Collada Fonda. La ruta parte de la misma pista forestal que lleva a la Collada Fonda, 500 m antes de llegar a la misma, donde debe tomarse otra pista a la derecha (SE) que desciende en dirección a la divisoria. Se pasa una valla.

3,10 km (1.805 m). Después de descender un rato, se toma un camino a la izquierda que asciende hasta un prado, en la divisoria (km 3,49, 1.854 m): hay que atravesarlo en dirección suroeste pasando por un pequeño puerto. Por un paso habilitado para caminantes se pasa una valla para el ganado que va siguiendo la divisoria; si se circula con bicicleta habrá que pasar por encima de la valla.

A partir de ahí el camino es un poco confuso, ya que los surcos hechos por el ganado y una pequeña zona de bosque lo hacen algo laberíntico. Hay que seguir por la ladera sureste sin perder ni ganar demasiada altura. En el km 5,62 (1.812 m) se cruza un torrente y, a continuación, se accede en dirección sureste a una explanada, el Pla de Vacamorta, donde hay una valla para el ganado que baja por la loma. Se toma una pista que baja paralelamente a la valla.

7,54 km (1.536 m). Después de un fuerte descenso, empiezan las curvas. Se sigue descendiendo por la pista.

9,60 km (1.332 m). En una curva, a la derecha, con una buena panorámica sobre Llanars, se deja una pista que se pierde a la izquierda. Se continúa por la pista principal y se atraviesa un torrente.

11,68 km (1.166 m). Antes de un fuerte descenso, se abandona esta pista para tomar otra menos marcada que planea a la derecha en dirección sur. A continuación se pasa por un pequeño puerto y se sigue descendiendo, ahora por la ladera oeste.

12,33 km (1.084 m). Se pasa el Mas de Les Basseganyes. Después de cinco curvas, en el km 13,28 (1.000 m), se sale a la carretera GIV-5264, que hay que tomar a la derecha (NO) en ligero ascenso.

13,73 km (1.012 m). Se deja la carretera y se toma otra a la izquierda (SO) que, atravesando el río Ter por un puente, lleva hasta el bonito pueblo de La Roca, donde destacan las ruinas del antiguo castillo y la iglesia románica de la Mare de Déu de la Pietat. En la primera curva cerrada a la derecha, justo antes de llegar a la población (km 14,11, 1.034 m), se abandona la carretera y se toma un camino que se adentra en un bosque de ribera bajando en dirección sureste.

15,06 km (980 m). Llanars. Se accede al puente que, atravesando el Ter, lleva hasta Llanars. Al lado del puente hay una fuente. Final de la etapa.

Más información

[EN] Green Meridian. 1 Coll de Pal – Llanars

This is the first stage of the Green Meridian, a long-distance walking and cycling route prepared as part of the European commemoration of the 200th anniversary of the decimal-based metric system. The meter, which is the base unit of the system, was obtained by measuring the distance between Dunkirk, Paris and Barcelona. The Catalan project, which was finished in 2003, is divided into 11 stages and runs a total of 179.41 km in length with an overall drop in altitude of 4,410 m (these figures are for the walking route, the figures for mountain bikes vary slightly). The itinerary has its own signs and marks and tries to keep as far as possible to the meridian used to calculate the meter, which currently corresponds to the longitude E 2º 20′ 14”.
Although the route originally started at La Presta (Vallespir, Northern Catalonia, France) in this version it starts at Collada Fonda, to the south of Costabona. The route connects the Pyrenees to the beaches of the Maresme region along a very well conserved corridor of land with a succession of landscapes of great natural interest: meadows and alpine woods, high wetlands, Mediterranean mountains and pre-coastal and coastal plains. It is an extraordinary route through natural and human-dwelling rural surroundings of great beauty with villages, hamlets, farmhouses, churches, hermitages, castles and country houses. The route ends at the legendary capital of the Western Mediterranean: Barcelona.
The itinerary is described from north to south and covers the walking and mountain bike routes at the same time. If the mountain bike route differs from the walking route, this will be specifically indicated and complementary information will be added at the foot of the description. Each stage has enough accommodation and catering services to make the journey comfortable and is adapted to travellers’ needs.
Marked trail. This itinerary is also ideal for mountain bike.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/el-meridia-verd-1-coll-de-pal-llanars-8468650