De Vallgorguina al dolmen de Pedra Gentil

De Vallgorguina al dolmen de Pedra Gentil

Distància: 6,56 km

Dificultat: Fàcil

Temps de la ruta: 1 hora 45 minuts

Ruta Circular: Sí

Desnivell acumulat:  Pujant: 166 m – Baixant: 166 m

Altidud:  màxima: 343 m  –  mínima:200 m

[CA] De Vallgorguina al dolmen de Pedra Gentil

Excursió agradable per camins i pistes senyalitzades com a sender local SL C-71, amb marques de color blanc i verd. Els boscos del Parc del Montnegre i el Corredor, de caràcter mediterrani, ofereixen bells racons amb sureres centenàries, alzines, roures i pinedes que s’alternen amb la vegetació de ribera -plàtans i àlbers- i arbres d’entorns més humits -castanyers, avellaners i arboços-, un hàbitat excel·lent per al senglar i petits mamífers. El dolmen de Pedra Gentil, l’església medieval de Santa Eulàlia de Tapioles i un parell de grans masies, can Pradell de la Serra i can Clarenç, aporten el vessant històric i cultural de la ruta.
Ruta senyalitzada.

La ruta comença a la població de Vallgorguina. Per arribar-hi amb automòbil des de Granollers es pren la carretera C-35 en direcció a Sant Celoni i es trenca a la dreta per la C-61. També es pot accedir a aquesta darrera carretera per la sortida 11 de l’autopista AP-7. Amb transport públic, s’hi pot arribar des de l’estació de tren de Sant Celoni (línia R2 Nord de RENFE Rodalies) i, tot seguit, prenent els autobusos de Vallgorguina o d’Arenys de Mar.

0,00 km (212 m). Vallgorguina. Cal situar-se al final del carrer Montseny, just abans del pont de la riera de Vallgorguina. Havent passat la riera es pren el camí senyalitzat com a SL-C 71 que se’n va en direcció SO vorejant el pla del Forn, que queda a l’esquerra (E). Amagada entre els plàtans, vora el camí, raja la font del Forn. Una mica més enllà, es pot contemplar un àlber centenari de reflexos argentats. Es continua pel costat de la riera seguint els senyals.

També es possible seguir els senyals del sender de gran recorregut GR 92 i prendre a la dreta l’agradable camí de la Riera o Via Verda de Vallgorguina, que es torna a unir amb l’itinerari just a l’alçada de la depuradora de Vallgorguina (punt 0,65 km del recorregut).

1,06 km (202 m), 0 h 18 min. Pont de la riera del Sot de Can Sumana. Uns metres més enllà, es pren el primer trencall a l’esquerra (si se seguís recte s’arribaria en mig quilòmetre més a l’Església Vella de Vallgorguina, mig en ruïnes però interessant de conèixer). El camí més amunt es fa costerut i discorre entre avellaners i castanyers. Un corriol de l’esquerra porta a la font d’en Nel. El camí, fent giragonses, ressegueix el flanc de la muntanya en un suau ascens. Després de passar per un coll carener, es davalla fins al replà del Suro d’en Duran. Ocult entre pins i alzines, aquesta surera majestuosa i gegantina deixa entreveure el treball dels peladors al llarg dels anys.

2,57 km (287 m), 0 h 45 min. Pla d’en Duran i pista forestal al santuari del Corredor procedent del pont de Cal Pradell, a la carretera C-61. Cal gira a la dreta (NE) per un camí força costerut i, en 180 metres, s’arriba al dolmen de Pedra Gentil.

El dolmen és un megàlit del tipus de cambra simple del període calcolític, de fa uns quatre mil anys. La seva imatge ha estat àmpliament difosa. Diu la tradició que era lloc de trobada de les bruixes de la costa.

Es torna enrere i s’agafa la pista principal, ara cap al SO, es deixa a l’esquerra el trencall per on s’ha vingut i s’ascendeix en direcció al santuari del Corredor. Al cap de pocs metres, un camí de la dreta (O) mena en cinc minuts a l’església enrunada d’origen romànic de Santa Eulàlia de Tapioles, documentada des del 878.

3,68 km (327 m), 1 h 10 min. Can Pradell de la Serra, situat enmig del pla. Mas senyorial, amb façana esgrafiada i una elegant galeria d’arcades, va ser reconstruït el segle XIX. Cal destacar, a més de la casa, la font i la magnífica pallissa, construïda l’any 1842 i actualment transformada en un restaurant. Es continua a migdia per la pista que duu al santuari del Corredor parant atenció, 200 m més enllà, a deixar-la i prendre un camí que se’n va a l’esquerra i que, entre volts i revolts, planeja suaument cap a llevant travessant el bosc de la Puig. En aquesta part de la serra del Corredor, destaca l’abundància d’uns boscos força originals i d’elevat interès paisatgístic i ecològic: les suredes. El camí continua per l’obaga fins que, després d’una sèrie de revolts, s’obre a la llum resseguint la carena.

5,25 km (302 m), 1 h 30 min. Can Clarenç, masia situada al bell mig d’un replà de la solella. Data del 1776 i actualment és un centre d’educació ambiental i casa de colònies. Aquest indret ofereix esplèndides panoràmiques del Montnegre de Ponent (767 m) cap a l’oest, i de la serra de les Mules (532 m) a l’est. Es continua cap a llevant pel camí carreter que creua les feixes i baixa entre sureres i pins pinyers. Es travessa el pont de la riera de Can Vilar i es torna al punt d’inici de l’itinerari.

6,56 km (212 m), 1 h 45 min. Final del carrer Montseny. Fi del recorregut.

Més informació

[ES] De Vallgorguina al dolmen de Pedra Gentil

Excursión agradable por caminos y pistas señalizadas como sendero local SL C-71, con marcas de color blanco y verde. Los bosques del Parque del Montnegre i el Corredor, de carácter mediterráneo, ofrecen bellos rincones con alcornoques centenarios, encinas, robles y pinares que se alternan con la vegetación de ribera -plátanos y álamos- y árboles de entornos más húmedos -castaños, avellanos y madroños-, un hábitat excelente para el jabalí y pequeños mamíferos. El dolmen de Pedra Gentil, la iglesia medieval de Santa Eulàlia de Tapioles y un par de grandes masías, Can Pradell de la Serra y Can Clarenç, aportan el componente histórico y cultural de la ruta.
Ruta señalizada.

La ruta comienza en Vallgorguina. Para llegar a esta población con automóvil desde Granollers, se toma la carretera C-35 en dirección a Sant Celoni y se gira luego a la derecha por la C-61. También se puede acceder a esta última carretera desde la salida 11 de la autopista AP-7. Con transporte público, se puede llegar desde la estación de tren de Sant Celoni (línea R2 Norte de RENFE Rodalies) y, de inmediato, tomando los autobuses hacia Vallgorguina o Arenys de Mar.

0,00 km (212 m). Vallgorguina. Hay que situarse en el final de la calle Montseny, justo antes del puente de la riera de Vallgorguina. Pasada la riera se toma el camino señalizado como SL-C 71 que se va en dirección SO bordeando el llano del Forn, que queda a la izquierda (E). Escondida entre los plátanos, junto al camino, mana la fuente del Forn. Un poco más allá, se puede contemplar un álamo centenario de reflejos plateados. Se continúa por el lado de la riera siguiendo las señales.

También es posible seguir las señales del sendero de gran recorrido GR 92 y tomar a la derecha el agradable camino de la Riera o Vía Verde de Vallgorguina, que se vuelve a unir con el itinerario justo a la altura de la depuradora de Vallgorguina (punto 0,65 km del recorrido).

1,06 km (207 m), 0 h 18 min. Puente de la riera del Sot de Can Sumana. Unos metros más allá, se toma el primer desvío a la izquierda (si se siguiera recto se llegaría en medio kilómetro más en la iglesia Vella de Vallgorguina, medio en ruinas pero interesante de conocer). El camino más arriba gana pendiente y discurre entre avellanos y castaños. Un sendero de la izquierda lleva a la fuente de En Nel. El camino, haciendo eses, recorre el flanco de la montaña en un suave ascenso. Después de pasar por un collado del cordal, se desciende hasta el llano del Suro d’en Duran. Oculto entre pinos y encinas, este alcornoque majestuoso y gigantesco deja entrever el trabajo de los peladores a lo largo de los años.

2,57 km (287 m), 0 h 45 min. Pla d’en Duran y pista forestal procedente del puente de Cal Pradell, en la carretera C-61. Hay que girar a la derecha (NE) por un camino bastante empinado y, en 180 metros, se llega al dolmen de Pedra Gentil.

Se trata de un megalito del tipo de cámara simple del período calcolítico, de hace unos cuatro mil años. Su imagen ha sido ampliamente difundida. Dice la tradición que este dolmen era un lugar de encuentro de las brujas de la costa.

Se retrocede y se sigue por la pista principal, ahora hacia el SO, se deja a la izquierda el desvío por donde se ha venido y se asciende en dirección al santuario del Corredor. A los pocos metros, un camino de la derecha lleva en cinco minutos a la iglesia en ruinas de origen románico de Santa Eulàlia de Tapioles, documentada desde el 878.

3,68 km (327 m), 1 h 10 min. Can Pradell de la Serra, en medio de un llano. Masía señorial, con fachada esgrafiada y una elegante galería de arcadas, fue reconstruida en el siglo XIX. Hay que destacar, además de la casa, la fuente y el magnífico pajar, construido en 1842 y actualmente transformado en un restaurante. Se continúa hacia el S por la pista que lleva al santuario del Corredor prestando atención, 200 m más allá, en dejarla y tomar un sendero que se va a la izquierda y que, entre vueltas y curvas, llanea suavemente hacia levante atravesando el bosque de la Puig. En esta parte de la sierra del Corredor, destaca la abundancia de unos bosques muy originales y de elevado interés paisajístico y ecológico: los alcornocales. El camino continúa por la umbría hasta que, tras una serie de curvas, sale a la luz siguiendo por el cordal.

5,25 km (302 m), 1 h 30 min. Can Clarenç, masía situada en medio de un rellano de la solana. Construida el año 1776, actualmente es un centro de educación ambiental y casa de colonias. Este lugar ofrece espléndidas panorámicas del Montnegre de Ponent (767 m) hacia el oeste, y de la sierra de Les Mules (532 m) al este. Se continúa hacia levante por el camino carretero que cruza los bancales y baja entre alcornoques y pinos piñoneros. Se cruza el puente de la riera de Can Vilar y se vuelve al punto de inicio del itinerario.

6,56 km (212 m), 1 h 45 min. Final de la calle Montseny. Fin del recorrido.

Senderisme,A peu

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-vallgorguina-al-dolmen-de-pedra-gentil-39194245